Il-Malti : Rivista tal-Akkademja tal-MaltiIl-Malti. 1(1925)1

Remark: The articles of volume 1(1925) are searchable. If necessary, enter ctrl+f.

P.S. The degree of searchability is dependent on the quality of the photographed pages, which is somewhat uneven.


01 L-Ewwel Kelmiet / G. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 1(1925)1(3-5) click here

02 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 1(1925)1(6-9) click here

03 L-Ilma li nixorbu / [T. Zammit]. Il-Malti. 1(1925)1(10-12) click here

04 Ortografia Maltese. Il-Malti. 1(1925)1(12) click here

05 Il-Ħolma twettqet / P. Il-Malti. 1(1925)1(13) click here

06 Fil-Jum illi Mons. Mikiel Gonzi kien ikkunsagrat Isqof ġdid ta' Għawdex ... / Dun Karm. Il-Malti. 1(1925)1(14) click here

07 Nagħmlu l-ġdid / K. Sant. Il-Malti. 1(1925)1(15) click here

08 Il-Miġja f'Malta tar-Re u r-Reġina ta' Napli u Sqallija / Ġ. Gatt. Il-Malti. 1(1925)1(16-18) click here

09 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. 1(1925)1(19) / [A. Cremona]. Il-Malti. 1(1925)1(19) click here

10 Il-Grammatka Maltija fiċ-Ċokon. / F.S. Caruana. Il-Malti. 1(1925)1(20-23) click here

11 X'Jiktbulna. Il-Malti. 1(1925)1(24-26) click here

12 L-Iskrittura mqaddsa u kif inhi mnebbha mn-Alla / K. Cortis. Il-Malti. 1(1925)1(26-27) click here

13 It-Trobbija tat-Tfal / G. Micallef Goggi. Il-Malti. 1(1925)1(28-29) click here

14 Xinhi l-Ħajja tal-Bniedem / S. Agius. Il-Malti. 1(1925)1(30) click here

15 Kif bdiet u mxiet il-Għaqda. Il-Malti. 1(1925)1(31-32) click here

Il-Malti. 1(1925)2

01 Kelma lill-ħbieb u oħra lil l-egħdewwa... . Il-Malti. 1(1925)2(33-34) click here

02 "Xinhu l-Malti safi" / A. Cremona. [Review by] G. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 1(1925)2(34) click here

03 Il-Għerien ta' Ħal-Saflieni / [T. Zammit]. Il-Malti. 1(1925)2(35-37) click here

04 Lil Malta (Għanja) / Dun Karm. Il-Malti. 1(1925)2(38) click here

05 Il-Kastell Sant'Anġlu / G.M. Farrugia. Il-Malti. 1(1925)2(39-40) click here

06 Id-Dud u l-Mard / H. Il-Malti. 1(1925)2(41-42) click here

07 Il-Gjublew / P. Indrì. [Review]. Il-Malti. 1(1925)2(42) click here

08 Il-Grammatka Maltija fiċ-Ċokon (cont.) / F.S. Caruana. Il-Malti. 1(1925)2(43-46) click here

09 Tislima u Ferħa lill-"Malti" (fit-tieni ħarġa tiegħu) / M. Il-Malti. 1(1925)2(47-48) click here

10 Tnehida [poetry] / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 1(1925)2(48) click here

11 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 1(1925)2(49-50) click here

12 Malta Qadima / R. Briffa. Il-Malti. 1(1925)2(51-52) click here

13 Il-Mard tat-Tfal / P.P. Agius. Il-Malti. 1(1925)2(53-54) click here

14 Il-Għażżien... V.M.B. Il-Malti. 1(1925)2(55-56) click here

15 X'Kitbulna u x'weġibna [correspondence between] / C.A. Nallino, F.S. Caruana. Il-Malti. 1(1925)2(57-59) click here

16 It-Tallaba (minn ta' Matilde Serao) / Ġ. Micallef Goggi. Il-Malti. 1(1925)2(60-61) click here

17 Għal Ċimiterju / Dun Pawl. Il-Malti. 1(1925)2(62) click here

18 Kif bdiet u mxiet il-Għaqda (cont.). Il-Malti. 1(1925)2(63-64) click here

19 Mis-Senat. Bejnietna. Il-Malti. 1(1925)2(65-66) click here

Il-Malti. 1(1925)3

01 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : 1920-25. Il-Malti. 1(1925)3(65) click here

02 Il-Bravi fid-Dar ta' Luċija / Dun Pawl. Il-Malti. 1(1925)3(66-69) click here

03 X'Qasma ta' Qalb! / C.M.D. Il-Malti. 1(1925)3(69) click here

04 Il-Kastell Sant'Anġlu (cont.) / G.M. Farrugia. Il-Malti. 1(1925)3(70-72) click here

05 Id-Dwell f'Malta fi Żmien l-Ordni / Ġ. Gatt. Il-Malti. 1(1925)3(73-77) click here

06 Tbeżbiża / S. Il-Malti. 1(1925)3(77) click here

07 Il-Grammatka Maltija fiċ-Ċokon (cont.) / F.S. Caruana. Il-Malti. 1(1925)3(78-80) click here

08 Innu / G.M.A. Il-Malti. 1(1925)3(81) click here

09 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 1(1925)3(82) click here

10 Il-Kelma "Ħal" / G.V. Il-Malti. 1(1925)3(82) click here

11 Qiegħ il-Baħar / M. Il-Malti. 1(1925)3(83-85) click here

12 Nimxu l-Quddiem / K. Sant. Il-Malti. 1(1925)3(85) click here

13 It-Tilqim / S.B. Il-Malti. 1(1925)3(86-88) click here

14 Ġens il-Malti / R. Briffa. Il-Malti. 1(1925)3(89) click here

15 X'Kitbulna u x'weġibna [correspondence between] / A. Vaccari, A. Cremona. Il-Malti. 1(1925)3(90-93) click here

16 It-Tallaba (minn ta' Matilde Serao) (cont.) / Ġ. Micallef Goggi. Il-Malti. 1(1925)3(94-95) click here

17 Kif bdiet u mxiet il-Għaqda (cont.). Il-Malti. 1(1925)3(96) click here

Il-Malti. 1(1925)4

01 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 1(1925)4(97-99) click here

02 Ħsibijiet / Dun Karm. Il-Malti. 1(1925)4(99) click here

03 Il-Katakombi / [T. Zammit]. Il-Malti. 1(1925)4(100-103) click here

04 Lill-Kittieba tal-Malti / P. Il-Malti. 1(1925)4(103) click here

05 Ik-Kapell u s-Sejf ta' La Valette / G.M. Farrugia. Il-Malti. 1(1925)4(104-106) click here

06 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ordni (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 1(1925)4(107-111) click here

07 Il-Kelma "Ħal" / [T. Zammit]. Il-Malti. 1(1925)4(112) click here

08 Il-Grammatka Maltija fiċ-Ċokon (cont.) / F.S. Caruana. Il-Malti. 1(1925)4(113-116) click here

09 Bejn żewġt iqlub / [A. Cremona]. Il-Malti. 1(1925)4(117-122) click here

10 Lill-Qamar / V.M.B. Il-Malti. 1(1925)4(123-128) click here

11 X'jiktbulna. Il-Malti. 1(1925)4(128) click here

12 It-Tallaba (minn ta' Matilde Serao (cont.) / Ġ. Micallef Goggi. Il-Malti. 001(1925)4(129-130) click here

Il-Werrej ta' l-ewwel sena [1925] click here

Il-Malti. 2(1926)1

Remark: The articles of volume 2(1926) are searchable. If necessary, enter ctrl+f.


01 It-tieni sena. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.3-4) click here

02 Frâk / [Dun Karm]. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.4) click here

03 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.5-7) click here

04 Lill-Kittieba / P. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.7) click here

05 Il-Mużew il-ġdid / [T. Zammit]. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.8-9) click here

06 Il-Qima ta' Ġunone u l-Knisja ta' Santa Marija della Porta / S. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.10-13) click here

07 Il-Għarbiel tal-Ħarir Irqiq / V.M.B. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.13) click here

08 Xenqit ir-raba' / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.14-15) click here

09 Frâk / [Dun Karm]. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.15) click here

10 Il-Kelma "Ħal" / Ġ. Micallef, G.V., C. Dessoulavy. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.16-20) click here

11 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ordni (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.21-25) click here

12 Il-Vokali tal-Lsien Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.26-30) click here

13 Il-Palazz ta' Inkiżitur tal-Birgu / G.M. Farrugia. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.31-34) click here

14 Il-Kappell u s-Sejf ta' La Valette / Dun Karm, Ġ. Gatt. Il-Malti. 2(1926)1(Mar.35-36) click here

Il-Malti. 2(1926)2

01 Il-Vokali tal-Lsien Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.37-38) click here

02 L-Ilsien Malti / S.M. Zarb. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.39-46) click here

03 Naħa jew Naħħa / P.P. Saydon. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.46) click here

04 X'jiswa l-Malti / Dun Pietru Pawl. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.47-49) click here

05 Dwar il-Kelma "Laħwa" / G.V., [A. Cremona]. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.49-50) click here

06 L'Isem Ta' Għawdex / P.P. Saydon. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.51-52) click here

07 Il-Ħaġra ta' Majmuna / [T. Zammit]. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.53-55) click here

08 Il-Kelma "Ħal" / A. Cremona. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.56-61) click here

09 Għoxrin sena wara ... / S. Malti. 2(1926)2(/ 8;un.61-62) click here

10 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ingliżi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.63-65) click here

11 Dawra Arkeöloġika ma' dwar il-Birgu / G.M. Farrugia. Il-Malti. 2(1926)2(Ġun.66-72) click here

Il-Malti. 2(1926)3

01 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.73-75) click here

02 Il-Malti / Ġ. Vella. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.76-81) click here

03 Frâk / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.81) click here

04 Il-Kelma "ta" fl-Malti / S.M. Zarb. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.82-84) click here

05 Il-Lsien Malti / A. Cremona. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.85-88) click here

06 Lill-Farfett / R. Briffa. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.88) click here

07 Mita tħobb... / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.89-94) click here

08 Mannarinu / G.M.A. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.95-96) click here

09 Id-dnub ma jorqodx; Il-Ħmar tas-sienja / D.G.S. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.97-98) click here

10 Ħsieb / R.M.B. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.98) click here

11 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ingliż (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.99-103) click here

12 Nofs-il-lejl sajfi / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.103) click here

13 Tiswija ta' Ktiba / G.V. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.104-105) click here

14 Il-Kelma "Għamuda" / P.P. Saydon, A. Cremona. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.105-106) click here

15 Biblijografija / P.P. Saydon, A. Cremona. Il-Malti. 2(1926)3(Sett.107-112) click here

Il-Malti. 2(1926)4

01 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.113-117) click here

02 Il-Fuħħar / [T. Zammit]. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.118-120) click here

03 Is-Semin u l-ilsien tagħhom (cont.) / S.M. Zarb. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.121-125) click here

04 Il-Ġurdiena u l-Lifgħa / G.B. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.126-128) click here

05 "Int Alla Ħanin" / Dun Karm. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.129) click here

06 Il-Kelma "ta" fl-Ilsien Malti / A. Cremona. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.130-132) click here

07 Il-Konkors tagħna / F.S. Caruana, Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.133) click here

08 Hena u Ġid / Ġ. Galea. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.133-138) click here

09 Il-Knisja ta' San Larenz tal-Birgu / G.M. Farrugia. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.139-143) click here

10 Ferħa bla Temma / [T. Zammit]. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.143) click here

11 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.144a) click here

12 F'Autograph / S. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.144b) click here

13 Biblijografija / Foros, S. Il-Malti. 2(1926)4(Diċ.145-148) click here

Il-Werrej tat-tieni sena [1926] click here

Il-Malti. 2(1926). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università

01 Lil l-Imseħbin fi Il-Malti / G.M.A. Il-Malti. 2(1926)(2). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

02 In-Nemel / F. Calleja. Il-Malti. 2(1926)(3-7). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

03 Xebh / R. Briffa. Il-Malti. 2(1926)(8). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

04 Għożżieb u Miżżewġin / G. Galea. Il-Malti. 2(1926)(9-13). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

05 Qomt naħseb / C. Cassar. Il-Malti. 2(1926)(14-15). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

06 Għax miet?... / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 2(1926)(16-22). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

07 Ftakar / J.P. Vassallo. Il-Malti. 2(1926)(23). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

08 Epithalamion / R. Briffa. Il-Malti. 2(1926)(24). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

09 Is-Sebât Ijiem tal-Ħolqien / C. Vassallo. Il-Malti. 2(1926)(25-30). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

10 Funerali Maltin / W. Fava. Il-Malti. 2(1926)(31-32). Żjieda għas-sena 1926 ; miktuba minn / Studenti ta' l-Università click here

Il-Malti. 3(1927)1

01 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.3-6) click here

02 Il-bini b'ħaġar kbir tal-gżejjer tagħna / [T. Zammit]. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.7-10) click here

03 Il-għanja tal-malti lil Marija / Gidi. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.11-12) click here

04 Jum il-Miġja ta' San Pawl f'Malta / P.P. Saydon. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.13-17) click here

05 Il-Konkors tagħna II. "Toninu" / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.18-22) click here

06 "Poëta" / Dun Karm. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.23) click here

07 Pawlu Bellanti / [T. Zammit]. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.24) click here

08 Id-dubbiena / G. Busuttil. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.25-27) click here

09 Għall-Professjoni ta' Soru / Dun Pawl. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.27) click here

10 Il-Knisja ta' San Lawrenz tal-Birgu (cont.) / G.M. Farrugia. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.28-31) click here

11 Kif tgħid sewwa? / G.V. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.31-32) click here

12 Il-Malti u l-Għarbi / S.M. Zarb. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.33) click here

13 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.34) click here

14 Biblijografija / Foros, S. Il-Malti. 3(1927)1(Mar.35-36) click here

Il-Malti. 3(1927)2

01 Is-Semin u l-ilsien tagħhom (cont.) / S.M. Zarb. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.37-41) click here

02 Id-Dfin ta' Niesna fl-Imgħoddi / [T. Zammit]. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.42-45) click here

03 Id-Demus / G.B. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.46-49) click here

04 Sajf / Dun Pietru Pawlu. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.50) click here

05 Tagħrif żgħir / P.P. Saydon. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.51-52) click here

06 Non omnis moriar ... Dun Karm. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.53-56) click here

07 Inżul ix-xemx / Gidi. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.56) click here

08 Il-Konkors tagħna III. "Xagħar Safrani" / G. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.57-59) click here

09 Tifkiriet / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.59) click here

10 Kif titqassam l-istorja tal-Knisja fi żmenijiet u taqsimiet / P.G. Paris. Il-Malti. 3(1927)(Ġun.60-63) click here

11 Ġrieden u Firien / G. Busuttil. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.64-67) click here

12 Ħajjet l-Ilmiet / M. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.68-69) click here

13 It-Torri ta' l-Arloġġ tal-Birgu / G.M. Farrugia. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.70-74) click here

14 L-ittra w fil-Lsien Malti / Ġ. Gatt. Il-Malti. 3(1927)2(Ġun.75-76) click here

Il-Malti. 3(1927)3

01 Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.77) click here

02 Kif insabet il-Kitba u l-Alfabet / S.M. Zarb. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.78-83) click here

03 Il-Moħriet / [T. Zammit]. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.84-88) click here

04 Id-Dud / G. Busuttil. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.89-91) click here

05 Tagħrif żgħir / P.P. Saydon. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.92-95) click here

06 Fejn hu midfun Mattija Preti / Ġ. Gatt. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.96-98) click here

07 Tmiem il-jasar / S. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.98) click here

08 Il-Għul u Dagħbub / G.B. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.99-102) click here

09 Paċikku / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 3(1927)3(Sett.103-108)173. click here

Il-Malti. 3(1927)4

01 Is-Sengħa tal-Kitba / Dun Karm. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.109-113) click here

02 Lil Alla / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.113) click here

03 Kif insabet il-Kitba u l-Alfabet / S.M. Zarb. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.114-117) click here

04 Għodod tal-Biedja / [T. Zammit]. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.118-121) click here

05 Wirdien / G. Busuttil. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.122-123) click here

06 Lis-sigarrett / Dun Karm. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.123) click here

07 Niċeċ u Statwi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.124-125) click here

08 Il-Wirja tal-għadam niexef / Dun Pietru Pawl. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.126-127) click here

09 L-Irjieħ / A. Cremona. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.128-135) click here

10 Biblijografija / Foros, S. Il-Malti. 3(1927)4(Diċ.136-138) click here


Il-Werrej tat-tielet sena [1927] click here

Il-Malti. 4(1928)1

01 Il-Belt / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.3-5) click here

02 Kif insabet il-Kitba u l-Alfabet / S.M. Zarb. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.6-11) click here

03 Il-Għanja tal-Għid / P.P. Saydon. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.12-14) click here

04 Nofs-inhar Sajfi / R. Briffa. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.14) click here

05 Niċeċ u Statwi (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.15-16) click here

06 Min kien Jusef / G.B. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.17-21) click here

07 L-hinn min-natura hemm Alla! / Dun Karm. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.22-23) click here

08 Il-Flus tal-Ħares / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.23-25) click here

09 Alla! Alla! / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.26) click here

10 Tqassir għall-kitba Maltija / A. Nicholas. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.27-31) click here

11 Mistoqsijiet u Tweġibiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 4(1928)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 4(1928)2

01 Il-Belt. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.33-35) click here

02 Il-Vokali tal-verb Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.36-39) click here

03 Santa Liena fil-gżejjer tagħna / G. Dimech De Bono. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.40-44) click here

04 Għal Professjoni ta' Soru (cont.) / Dun Pawl. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.44) click here

05 Niċeċ u Statwi (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.45-46) click here

06 Kelb rieqed la tqajmux / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.47-48) click here

07 Lil-Ommi / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.49) click here

08 Id-Daħla ġo l-Mdina tal-Gran mastru Zondadari / G. Busuttil. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.50-54) click here

09 Min sab l-ewwel magna tal-ħjata / G. Grixti. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.55-57) click here

10 Il-Madonna taz-Zuntier jew il-Kappella tal-għadam / B. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.58) click here

11 Tqassir għall-kitba Maltija / A. Nicholas. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.59-61) click here

12 Kif bdiet u mxiet il-Għaqda / F.S. Caruana. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.62-64) click here

13 Kotba tal-Bibbja bil-Malti / S. Il-Malti. 4(1928)2(Ġun.64) click here

Il-Malti. 4(1928)3

01 Il-Kongress tal-Orjentalisti f'Oxford. Il-Malti. 4(1928)3(Set.p.65-70) click here

02 Ġnien is-sultan / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)3(Set.71-73) click here

03 Il-Ġnien Botanku f'Malta / P. Il-Malti. 4(1928)3(Set.73-74) click here

04 Is-Semin u l-ilsien tagħhom (cont.) / S.M. Zarb. Il-Malti. 4(1928)3(Set.75-76) click here

05 Annibale Preca / A.M. Galea. Il-Malti. 4(1928)3(Set.77-79) click here

06 Ferħa bla temma / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)3(Set.80-83) click here

07 L-Imsida u tal-Pietà / Ġ. Gatt. Il-Malti. 4(1928)3(Set.83-84) click here

08 Għanja Maltija / C. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 4(1928)3(Set.85-87) click here

09 "Leħen is-Sewwa". Il-Malti. 4(1928)3(Set.87) click here

10 Il-Mikrobi / R. Briffa. Il-Malti. 4(1928)3(Set.88-89) click here

11 Ġenn / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 4(1928)3(Set.90-95) click here

12 Teftif / P.P. Saydon. Il-Malti. 4(1928)3(Set.96) click here

Il-Malti. 4(1928)4

01 Il-Barriera l-qadima / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.97-99) click here

02 Min jixtieq id-deni 'l ġaru, jiġih f' daru / L.C. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.100-103) click here

03 Il-Vokali fil-Malti u fl-ilsna Semin l-oħra / S.M. Zarb. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.103-106) click here

04 Qalbieni / Dun Karm. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.107) click here

05 Il-gideb għomru qasir / [T. Zammit]. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.108-111) click here

06 Niċeċ u Statwi (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.112-114) click here

07 Morfoloġija u Sintassi / [A. Cremona]. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.115-116) click here

08 Frak / Dun Karm. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.117) click here

09 Il-Baħar / B. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.118-122) click here

10 Soru / D.K. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.122) click here

11 Tqassir għall-kitba Maltija (cont.) / A. Nicholas. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.123-125) click here

12 Biblijografija / S. Il-Malti. 4(1928)4(Diċ.126) click here


Il-Werrej tar-raba' sena [1928] click here

Il-Malti. 5(1929)1

01 Il-Lsien Malti fir-rebbiegħa? ... Il-Malti. 5(1929)1(Mar.3-5) click here

02 Morfoloġija u Sintassi (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.5-7) click here

03 Franswà / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.8-10) click here

04 Trid taf? ... / Dun Karm. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.11) click here

05 Is-serqa tax-xabla ta' Sir Alexander Ball / Ġ. Gatt. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.12-17) click here

06 Ħut li jagħni n-nies / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.18-19) click here

07 Fid-dlam / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.20-22) click here

08 Nisel u Tifsir il-kliem / P.P. Saydon. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.22-23) click here

09 Xbieha mitlufa / R. Briffa. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.24) click here

10 Ġu ċ-ċine / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.25-28) click here

11 Kalendarju / G. Grixti. Il-Malti. 5(1929)1(Mar.28-32) click here

Il-Malti. 5(1929)2

01 Il-Lsien Malti. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.33-35) click here

02 Il-konsonanti fil-lsien Malti u fl-ilsna Semin l-oħra / S.M. Zarb. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.36-38) click here

03 Nefqa żgħira u fejda kbira / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.39-42) click here

04 Stedina / Dun Karm. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.43) click here

05 Ix-xohra aħjar mill-ħofra. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.44-45) click here

06 Min ma jħares għali u bgħid, jaqa' fil-qrib / L.C. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.45-46) click here

07 Stedina f'raħal / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.47-52) click here

08 Ruggiero Settimo / Ġ. Gatt. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.52-58) click here

09 Il-ħalliel misruq / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.58-60) click here

10 Għanja ta' imħabba / C.M.B. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.61) click here

11 Biblijografija. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.62-65) click here

12 Lill-baħar / Dun Pietru Pawl. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.65) click here

13 Loqmiet / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)2(Ġun.66) click here

Il-Malti. 5(1929)3

01 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 5(1929)3(Set.67-68) click here

02 Il-Malti u l-lsien Għarbi ta' Xahrur / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)3(Set.69-73) click here

03 Alla mhux hekk! / Dun Karm. Il-Malti. 5(1929)3(Set.73-74) click here

04 Stedina f'raħal (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)3(Set.75-81) click here

05 Il-Kokka u l-bies / V.M.B. Il-Malti. 5(1929)3(Set.81-82) click here

06 Sintassi Maltija / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)3(Set.83-86) click here

07 Il-Mitħa tar-riħ / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)3(Set.87-90) click here

08 Bħal Sokrate / Ġ. Bonnici. Il-Malti. 5(1929)3(Set.90-96) click here

09 Serħan / B.M. Il-Malti. 5(1929)3(Set.97-98) click here

Il-Malti. 5(1929)4

01 Il-Lsien Malti. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.99-100) click here

02 Korrispondenza Uffiċjali. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.101-103) click here

03 In-nissieġa / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.104-107) click here

04 Fil-Mużew / Dun Karm. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.108-110) click here

05 Stedina f'raħal (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.111-119) click here

06 Mard, Duwa u Fejqan / [T. Zammit]. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.120-122) click here

07 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ingliżi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.123-129) click here

08 [Frak] Lilek, Marija / Dun Karm. Il-Malti. 5(1929)4(Diċ.129) click here


Il-Werrej tal-ħames sena [1929] click here

Il-Malti. 6(1930)1

01 Il-poeżija Maltija fl-Iskejjel aħjar minn kull waħda oħra. Il-Malti. 006(1930)1(Mar.3-6) click here

02 [Frak] : Alla kbir bla qies! / R.M.B. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.6) click here

03 Ċensu Mifsud Bonnici. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.7-9) click here

04 Tantum ergo. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.9-10) click here

05 Lil Kewkba Feġġa. Teftif / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.11-12) click here

06 Is-Sengħa tal-Kitba Maltija / P.P. Saydon. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.13-15) click here

07 Għajjiena le xebgħana / R. Briffa. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.16) click here

08 It-Torok f'Malta fi żmien D'Omedes / [T. Zammit]. Il-Malti. 006(1930)1(Mar.17-19) click here

09 Il-Bniedem Neolitiku u r-Reliġjon / E.B.V. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.20-21) click here

10 Sliem / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.22) click here

11 F'art twelid Abram / G.M. Farrugia. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.23-25) click here

12 Kewkba / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.26) click here

13 I jew ie? / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.26-27) click here

14 Nofs ta' kelma / [A. Cremona]. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.28-29) click here

15 Id-daħla ġo l-Birgu tal-Gran Mastri ta' Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 6(1930)1(Mar.30-32) click here

Il-Malti. 6(1930)2

01 Il-poeżija fl-Iskejjel aħjar minn kull waħda oħra (cont.) Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.33-36) click here

02 Li-Status Constructus fil-Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.37-38) click here

03 San Pawl milgħi / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.39-41) click here

04 Waħda biss ... / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.42) click here

05 Il-Malti u l-Għarbi tal-Palestina / L.G. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.43-45) click here

06 Il-Għanja Maltija / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.46-48) click here

07 Id-daħla ġo l-Birgu tal-Gran Mastri ta' Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.49-52) click here

08 Żewġt ixirka u ħbieb / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.52-54) click here

09 Biblijografija. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.55) click here

10 Tliet għanjiet / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.56-61) click here

11 Eżami tal-Malti / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 6(1930)2(Ġun.62-64) click here

Il-Malti. 6(1930)3

01 Għaliex ma jitgħallmux il-Malti. Il-Malti. 6(1930)3(Set.65-66) click here

02 L'Imsella ta' Kleopatra / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)3(Set.67-68) click here

03 Is-Seba' reqdin / P.P. Saydon. Il-Malti. 6(1930)3(Set.69-75) click here

04 Il-Kalendarju l-ġdid internazzjonali / G. Grixti. Il-Malti. 6(1930)3(Set.76-81) click here

05 Pina / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)3(Set.82-84) click here

06 Id-daħla ġo l-Birgu tal-Gran Mastri ta' Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 006(1930)3(Set.85-89) click here

07 Spes ultima / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)3(Set.90-91) click here

08 Kelmtejn fuq it-tħejja għall-Assedju l-Kbir / [T. Zammit]. Il-Malti. 006(1930)3(Set.92-95) click here

09 Biblijografija / P.P. Saydon. Il-Malti. 6(1930)3(Set.95-96) click here

Il-Malti. 6(1930)4

01 Għadna mexjin. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.97-98) click here

02 Indiema / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.98) click here

03 Il-Kalendarju għat-taqsim taż-żmien / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.99-101) click here

04 Ktieb ieħor tal-Qassis Dr. Ludoviku Tommasi / Dun Karm. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.102-106) click here

05 Tifsir il-kliem fil-Kotba Mqaddsa bil-Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.107-108) click here

06 Bieżla u għaqlija / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.109-110) click here

07 Il-lsien Malti u l-Maltin / A.M. Galea. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.111-112) click here

08 Il-"Floating Dock" / G. Darmanin Demajo. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.113-115) click here

09 Is-snajja Maltin fl-ewwel sninta' l-Ingliżi f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.116-120) click here

10 Il-Kalendarju l-ġdid internazzjonali (cont.) / G. Grixti. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.121-123) click here

11 Il-ħolma ta' Żeżina / [T. Zammit]. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.124-126) click here

12 Biblijografija. Il-Malti. 6(1930)4(Diċ.126-128) click here


Il-Werrej tas-sitt sena [1930] click here

Il-Malti. 7(1931)1

01 Għadna mexjin. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.3-4) click here

02 Warda li tgħid ġrajjietha / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.5-8) click here

03 San Pawl Kuntent / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.9-11) click here

04 Dwar il-Pirċissjoni ta' San Girgor / [G.M. Farrugia]. Il-Malti. 007(1931)1(Mar.11-14) click here

05 [Frâk] : Għanni Poeta / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.14) click here

06 Folklore Malti / [A. Cremona]. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.15-18) click here

07 Is-Snin fiż-zmenijiet il-qodma / P.P. Saydon. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.18-21) click here

08 Il-mewt tal-għasfur ta' Lesbia / [A. Cremona]. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.22) click here

09 Mastru Ġakbu / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.23-25) click here

10 Il-Berġa ta' l-Italja fi żmien l-ingliżi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.26-31) click here

11 In-Nemla u l-Werżieq / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.32) click here

12 Biblijografija / P.P. Saydon. Il-Malti. 7(1931)1(Mar.33-35) click here

13 Il-Kalendarju l-ġdid internazzjonali (cont.) / G. Grixti. Il-Malti. 007(1931)1(Mar.36-40) click here

Il-Malti. 7(1931)2

01 Poëta titwieled, ma ssirx. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.41-42) click here

02 P. Gabriel Fabricy O.P. u Mikiel Anton Vassalli / S.M. Zarb. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.43-45) click here

03 [Frâk] The Terror of the Desert / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.45) click here

04 Żewġ irħamiet tal-Kaldin f'Paliermu / A.M. Galea. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.46-47) click here

05 Id-daqqaqa' ta' dari / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.48-50) click here

06 Għanja ta' Mħabba / K. Bethsajda. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.51-52) click here

07 Nisel u tifsir il-kliem / P.P. Saydon. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.53-54) click here

08 GĦidud Malti li fih ġmiel, saħħa, jew ħieġ / Dun Karm. Il-Malti. 007(1931)2(Ġun.55) click here

09 Ir-regħba. Il-għorab / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.56) click here

10 Dwar ktieb tagħna tal-Knisja / G.M. Farrugia. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.57-59) click here

11 Il-Baqra, l-Għaniqa, In-Ngħaġa u l-Ljun / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.59) click here

12 Ta' Frankuni / G.D.D. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.60-61) click here

13 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ingliżi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 007(1931)2(Ġun.62-66) click here

14 Il-Bniedem jiżra', Alla jsaqqi u jkabbar / R.M.B. Il-Malti. 007(1931)2(Ġun.66) click here

15 Folklore Malti / A.M. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.67-68) click here

16 Ir-rebħa ta' Pupull / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.69-71) click here

17 Aħbarijiet ta' kotba / S. Il-Malti. 7(1931)2(Ġun.71-72) click here

Il-Malti. 7(1931)3

01 Għall-Letteratura Maltija. Il-Malti. 7(1931)3(Set.73-74) click here

02 Tagħrif fuq il-Malti / S.M. Zarb. Il-Malti. 7(1931)3(Set.75-77) click here

03 Gżejjer żgħar fl-Imperu Ingliż / [T. Zammit]. Il-Malti. 007(1931)3(Set.78-79) click here

04 O Radjo / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)3(Set.80-81) click here

05 Il-kelma "Mulej" / P.P. Saydon. Il-Malti. 7(1931)3(Set.82-83) click here

06 Iż-żring u l-barrin / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)3(Set.83) click here

07 L-Ewwel Sajda / Alfa. Il-Malti. 7(1931)3(Set.84-87) click here

08 L-Iskrapan Maltin fl-ewwel snin tal Ingliżi f' Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 007(1931)3(Set.88-91) click here

09 Lejla bint Ħasan / [T. Zammit]. Il-Malti. 7(1931)3(Set.92-94) click here

10 Laqam ta' ħwejjeġ li fl-aħħar sar isimhom [T. Zammit]. Il-Malti. 007(1931)3(Set.95-96) click here

11 Biblijografija / G. Vassallo. Il-Malti. 007(1931)3(Set.97-100) click here

Il-Malti. 7(1931)4

01 Inħobbu l-lsien Malti. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.101-103) click here

02 Lill-Knisja / Dun Karm. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.104) click here

03 Ilsien Malti u lsien tal-Marokk / [T. Zammit]. Il-Malti. 007(1931)4(Diċ.105-110) click here

04 Qalb l-Egħlieqi / [A. Cremona]. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.111) click here

05 Is-sentiment Reliġjus fil-kliem u fil-għidud Malti / Dun Karm. Il-Malti. 007(1931)4(Diċ.112-114) click here

06 L-Iskrapan Maltin fl-ewwel snin tal Ingliżi f' Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 007(1931)4(Diċ.115-118) click here

07 Kliem Għarbi fit-Taljan u fil-Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 007(1931)4(Diċ.119-120) click here

08 Fejn kienet il-Ġenna tal-art? / P.P. Grima. Il-Malti. 007(1931)4(Diċ.121-122) click here

09 Xewqat! / C.M.B. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.122-123) click here

10 Il-Ħemda / A. Nicholas. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.124-125) click here

11 Krîtka. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.125-126) click here

12 Aħbarijiet ta' Kotba / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 7(1931)4(Diċ.126) click here


Il-Werrej tas-seba' sena [1931] click here

Il-Malti. 8(1932)1

01 Inħobbu l-lsien Malti. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.3-5) click here

02 Kliem Malti mitluf jew minsi / P.P. Saydon. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.6-7) click here

03 Ilsien Malti u lsien tal-Marokk (cont.) / [T. Zammit]. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.8-12) click here

04 Presepju ta' tfuliti / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.13) click here

05 Is-sentiment Reliġjus fil-kliem u fil-għidud Malti (cont.) / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.14-16) click here

06 Lil Mikiel Anton Vassalli / [A. Cremona]. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.17) click here

07 L-Iskrapan Maltin fl-ewwel snin tal Ingliżi f' Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.18-21) click here

08 Lil Rosario Briffa / G. Pisani. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.22-23) click here

09 Krîtka / Cato. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.23) click here

10 Rmied / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.24) click here

11 Aħbarijiet ta' Kotba / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.25-30) click here

12 Epigrafija / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.30-31) click here

13 Deo Altissimo / C.V. Il-Malti. 8(1932)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 8(1932)2

01 Għaliex aħna nħobbu l-lsien Malti. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.33-34) click here

02 Kif jistagħna l-lsien Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.34-36) click here

03 Id-Dwell f'Malta fi żmien l-Ingliżi (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.37-40) click here

04 Mikiel Anton Vassalli / [A. Cremona]. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.41-46) click here

05 Dell u Dija / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.47-49) click here

06 Ilsien Malti u lsien tal-Marokk (cont.) / [T. Zammit]. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.50-54) click here

07 Is-sentiment Reliġjus fil-kliem u fil-għidud Malti (cont.) / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.54-55) click here

08 Dun Pietru Pawl. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.56) click here

09 Aħbarijiet ta' Kotba u Kotba li waslulna. Il-Malti. 8(1932)2(Ġun.57-60) click here

Il-Malti. 8(1932)3

01 Niktbu bir-reqqa. Il-Malti. 8(1932)3(Set.61-63) click here

02 Kif jistagħna l-lsien Malti (cont.) / P.P. Saydon. Il-Malti. 8(1932)3(Set.63-66) click here

03 [Frak] Il-Qawl / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)3(Set.66) click here

04 Il-Praspar ta' Żeżi / Dun Karn. Il-Malti. 8(1932)3(Set.67-69) click here

05 Werqa Maltija / M. Agius. Il-Malti. 8(1932)3(Set.70) click here

06 Għana u ġmiel tal-lsien Malti / G.M. Farrugia. Il-Malti. 8(1932)3(Set.71-73) click here

07 Is-suq tal-Mgħoż / [T. Zammit]. Il-Malti. 8(1932)3(Set.74-76) click here

08 Kotba li waslulna. Il-Malti. 8(1932)3(Set.76) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 8(1932)3(Set.77-83) click here

10 Mewt / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)3(Set.84) click here

11 Ilsien Malti u lsien tal-Marokk (cont.) / [T. Zammit]. Il-Malti. 8(1932)3(Set.85-88) click here

12 Lampedusa / Ġ. Gatt. Il-Malti. 8(1932)3(Set.89-92) click here

Il-Malti. 8(1932)4

01 Siġra qadima. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.93-94) click here

02 Il-ferħ tal-Milied / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.95-96) click here

03 Bjuda / A. Buttigieg. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.96) click here

04 X'igħidu l-Għarab fuq Malta / L.C. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.97-99) click here

05 Ward / Dun Karm. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.100) click here

06 Il-Ktieb ta' Rut / P.P. Saydon. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.101-107) click here

07 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.108-112) click here

08 Iż-żewġ seksieka / [T. Zammit]. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.113-115) click here

09 Lampedusa (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.116-121) click here

10 Korrispondenza. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.121-124) click here

11 Aħbarijiet ta' kotba li bagħtulna. Il-Malti. 8(1932)4(Diċ.125-127) click here


Il-Werrej tas-tmien sena [1932] click here

Il-Malti. 9(1933)1

01 Dizzjunarju tas-Sinonmi Maltin. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.3-4) click here

02 Il-għali jkun imsiefer / [T. Zammit]. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.5-7) click here

03 Tagħlim għat-tfal / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.8-12) click here

04 Qabar lhudi-nisrani / L.C. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.13-17) click here

05 Ħerba / D. Karm. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.18) click here

06 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.19-25) click here

07 Il-lsien ta' Pajjiżi / Mons. Gauci. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.25) click here

08 Fra Luċenz / S.N. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.26-28) click here

09 Il-ħarba ta' Nikol Turtora / Ġ. Gatt. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.29-31) click here

10 Aħbarijiet ta' kotba. Il-Malti. 9(1933)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 9(1933)2

01 Prosodija għall-kittieba tal-versi Maltin. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.33-34) click here

02 Mhux kull ma jleqq deheb / [T. Zammit]. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.35-39) click here

03 Dizzjunarju tas-Sinonmi Maltin / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.40-42) click here

04 Il-ħarba ta' Nikol Turtora (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.42-44) click here

05 Żagħżugħ ta' dejjem / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.45-46) click here

06 Meta jkun m'n-Alla / L.C. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.46-51) click here

07 Tagħlim għat-tfal (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.52-57) click here

08 Il-warda ta' Mejju / Mons. Gauci. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.58) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)2(Ġun.59-64) click here

Il-Malti. 9(1933)3

01 Lourdes u l-Għanja Maltija. Il-Malti. 9(1933)3(Set.65-67) click here

02 Kif l-isponoż jimxu / [T. Zammit]. Il-Malti. 9(1933)3(Set.68-70) click here

03 Il-ġerrejja u jien / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)3(Set.71-72) click here

04 Dun Rodrigu taqbdu l-pesta (Cap. XXXIII) / Dun Pawl. Il-Malti. 9(1933)3(Set.73-78) click here

05 F'xatt il-baħar / Mons. Gauci. Il-Malti. 9(1933)3(Set.78) click here

06 Tagħlim għat-tfal (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)3(Set.79-83) click here

07 Lampedusa (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 9(1933)3(Set.84-86) click here

08 Dizzjunarju tas-Sinonmi Maltin (cont.) / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)3(Set.86-87) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)3(Set.88-91) click here

10 Tifkira ta' Malta fil-Vatikan / P.P. Saydon. Il-Malti. 9(1933)3(Set.92) click here

Il-Malti. 9(1933)4

01 Jonqos ktieb ieħor. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.93-95) click here

02 L-id ta' imgħallem / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.95) click here

03 Is-Sumien / [T. Zammit]. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.96-98) click here

04 Dizzjunarju tas-Sinônmi Maltin (cont.) / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.98-100) click here

05 [Biċċa storja ta' Malta] : Patri Baldass (Ġeżwita) / C.M.D. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.100-101) click here

06 Deni li safa ġid / [T. Zammit]. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.102-105) click here

07 Bla magħruf / Dun Karm. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.105) click here

08 Ix-Xwejjaħ tar-raħal / A. Cremona. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.106) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.107-113) click here

10 Jum it-twelid [ta' Kristu] / P.P. Saydon. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.113-114) click here

11 Il-Madonna ta' Trapani / Ġ. Gatt. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.115-118) click here

12 Tagħlim għat-tfal / [A. Cremona]. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.119-121) click here

13 Għar Dalam / G. Pisani. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.122-123) click here

14 Kotba li waslulna. Il-Malti. 9(1933)4(Diċ.123) click here


Il-Werrej tad-disa' sena [1933] click here

Il-Malti. 10(1934)1

01 Wara disa' snin. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.3-5) click here

02 Lill-Baħar : Sunett / Mons. Gauci. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.5) click here

03 Otia Aestiva / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)1(Mar. 6-9) click here

04 Kif iduru r-rjieħ ma' Malta / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.10) click here

05 Żeżina u żewġha Belinn / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.11-13) click here

06 Ir-Rażna / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.13) click here

07 Tagħlim għat-tfal / [A. Cremona]. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.14-16) click here

08 Lapsi / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.17-20) click here

09 L-Id ta' L-Iimgħallem / R.M.B. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.20) click here

10 Serq mill-Knisja ta' Lampedusa / Ġ. Gatt. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.21-24) click here

11 Ta' l-aħħar jiġu l-ewwel / R.M.B. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.25-27) click here

12 Il-Madonna ta' Trapani / Ġ. Gatt. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.28-30) click here

13 Iż-Żrigħ bikri / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.30) click here

14 Ir-riħ u l-Pinnur / R.M.B. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.31) click here

15 Kotba li waslulna. Il-Malti. 10(1934)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 10(1934)2

01 Poeżija tagħna. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.33-34) click here

02 Taqriq il-għajnejn / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.34) click here

03 L-aħħar tislima ta' Wolsey. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.35) click here

04 Iż-żjara tiegħi lil G.K.C. / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.36-38) click here

05 L-Arloġġ tal-Baxa / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.39-41) click here

06 "Katrin ta' l-Imdina" ta' Dwardu Cachia / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.42-57) click here

07 Tagħrifa. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.57) click here

08 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.58-61) click here

09 L-Abbati tal-Palazz tas-Sinjura Bettina / G.M. Farrugia. Il-Malti. 10(1934)2(Ġun.62-64) click here

Il-Malti. 10(1934)3

01 Ir-Rev. Dr. C.L. Dessoulavy ta' Londra, hawn Malta. Il-Malti. 10(1934)3(Set.65-68) click here

02 Kemm hu kbir il-amar t'Alla! / R.M.B. Il-Malti. 10(1934)3(Set.68) click here

03 Siġar u ismijiet ta' xi rħula / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)3(Set.69-70) click here

04 Liż-Żahrija / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)3(Set.70) click here

05 L-istorja tal-Musbieħ / L.C. Il-Malti. 10(1934)3(Set.71-74) click here

06 Il-Ġilju u l-Warda / P.P.M.B. Il-Malti. 10(1934)3(Set.75-77) click here

07 Sika trid tiżżewweġ ... / R.M.B. Il-Malti. 10(1934)3(Set.78-80) click here

08 Qassis ġdid / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)3(Set.80) click here

09 Verbi bil-għ fl-aħħar u verbi neqsin / F.S. Caruana. Il-Malti. 10(1934)3(Set.81-87) click here

10 Mhux tiġi żewġ / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)3(Set.88-90) click here

11 Il-Bandiera tagħna / Mons. Gauci. Il-Malti. 10(1934)3(Set.90) click here

12 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 10(1934)3(Set.91-94) click here

13 Il-Ħalliel tal-Mejtin / N. Biancardi. Il-Malti. 10(1934)3(Set.95-96) click here

14 Jixraq ħafna li tspiċċa / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)3(Set.97-98) click here

15 Kotba u rivisti stampati bl-ortografija u l-alfabet tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 10(1934)3(Set.99-100) click here

16 Lill-Kelb / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)3(Set.101) click here

17 Għajdut Malti / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)3(Set.102-104) click here

Il-Malti. 10(1934)4

01 Wara Għaxar Snin. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.105-106) click here

02 Il-Milied / [T. Zammit]. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.107-109) click here

03 Poeżija Maltija fi Lsien Barrani. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.109-113) click here

04 Verbi bil-għ fil-bidu u verbi bil-għ jew h fin-nofs / F.S. Caruana. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.114-120) click here

05 April! / R.P. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.121) click here

06 Żwieġ mhux mitmum / Dun Pawl. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.122-127) click here

07 Marsa Mxetta / C.L. Dessoulavy. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.127-128) click here

08 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.129-132) click here

09 Lil Marija / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.133) click here

10 It-tieni Safra ta' Sandabad il-Baħri / [maqlub min al-Gġarbi minn P.P. Saydon]. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.134-136) click here

11 Fl-Antipodi / G.M. Farrugia. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.137-139) click here

12 Iċ-Ċurkett tat-Tieġ / P.P.T. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.140-141) click here

13 Il-Presebju u s-Salib / Dun Karm. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.142) click here

14 Għajdut Malti / V.M.B. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.142-143) click here

15 X'waslilna. Il-Malti. 10(1934)4(Diċ.144) click here


Il-Werrej tal-għaxar sena [1934] click here

Il-Malti. 11(1935)1

01 Mistħija żejda u mistħija nieqsa. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.3-4) click here

02 Lampedusa / Ġ. Gatt. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.5-7) click here

03 San Pawl f'Malta / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.7) click here

04 Fejn jaħbtu l-għoljiet ta' Għawdex / R.M.B. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.8-9) click here

05 Lis-silla / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.10) click here

06 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.11-18) click here

07 L-ewwel miġja tar-re Ġorġ Malta / [T. Zammit]. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.18-19) click here

08 Lil Ħaż-Żebbuġ / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.20-21) click here

09 Nhar ta' Ħadd fuq il-Monti / S. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.22-25) click here

10 Lill-Poeżija / R.P. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.26-27) click here

11 Il-bawxata tas-Sur Feliċ / [T. Zammit]. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.28-30) click here

12 Tifkira tal-mewt ta' tifla ta' ħdax-il-sena / Dun Pawl. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.30) click here

13 Kotba li waslulna. Il-Malti. 11(1935)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 11(1935)2

01 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.33-38) click here

02 In-Naħal / [T. Zammit]. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.39-42) click here

03 Ballata / J.C. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.42-43) click here

04 Tagħrif tal-grammatika / P.P. Saydon. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.44-45) click here

05 Tagħlima żgħira għall-kittieba tal-Malti / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.45) click here

06 L-Ilma tal-faraġ / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.46-47) click here

07 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.48-53) click here

08 Lil Sidna Ġesu Kristu / Nisrani. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.54) click here

09 Id-drawwiet ħżiena / A. Nicholas. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.55-63) click here

10 Lill-għajjur / R.M.B. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.63) click here

11 Lil-Madonna ta' Lourdes. Qassis Ġdid / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.64) click here

12 Għajdut Malti / V.M.B. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.65-66) click here

13 Il-ħrafa ta' kif il-mewt hija għamja u truxa / V.M.B. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.66) click here

14 Kotba li waslulna. Il-Malti. 11(1935)2(Ġun.67-71) click here

Il-Malti. 11(1935)3

01 Kelma għaqlija fuq il-lsien Malti. Il-Malti. 11(1935)3(Set.73-75) click here

02 Is-Sunett / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)3(Set.76-77) click here

03 In-Nutari / Ġ. Gatt. Il-Malti. 11(1935)3(Set.78-84) click here

04 Taqbida ta' Erwieħ fl-ajru / P.P. Saydon. Il-Malti. 11(1935)3(Set.85) click here

05 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 11(1935)3(Set.86-91) click here

06 Mewt u xita / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 11(1935)3(Set.92-94) click here

07 Bewsa / Dun Karm. Il-Malti. 11(1935)3(Set.94-95) click here

08 Ġejja x-xita / R.M.B. Il-Malti. 11(1935)3(Set.96-97) click here

09 Kotba li waslulna. Il-Malti. 11(1935)3(Set.98-101) click here

10 Kotba u rivisti stampati bl-ortografija u l-Alfabet tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 11(1935)3(Set.102-104) click here

Il-Malti. 11(1935)4

01 Sir Temi Zammit KT., C.M.G., M.D., D.Litt., (Oxon.) / F.S. Caruana. Il-Malti. 11(1935)4(Diċ.105-112) click here

02 Tifkira ta' Sir Temi Zammit / D. Karm. Il-Malti. 11(1935)4(Diċ.113-115) click here

03 Zammit bniedem tax-Xjenza / G. Galea. Il-Malti. 11(1935)4(Diċ.116-118) click here

04 Kitba ta' Sir Temi Zammit : Mnejn tiġi x-xita; Il-Mewġ; Il-Ħmira; L-Assedju l-Kibir 1565; Id-Dnub ma jorqodx; San Ġiljan; Il-Bieraħ u l-Lum; Ix-Xiħ u l-Mewt; Nies bla Sabar / [T. Zammit]. Il-Malti. 11(1935)4(Diċ.119-140) click here


Il-Werrej tal-ħdax-il-sena [1935] click here

Il-Malti. 12(1936)1

01 L-Imħabba, dik tħoll u tortot. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.3-4) click here

02 Żmien ir-re Ġorġ f'Malta (cont.) / G. Galea. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.5-7) click here

03 Lil San Pawl / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.8) click here

04 Is-Sunett / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.9-13) click here

05 Il-ġid u d-deni / J.C. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.13-14) click here

06 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.15-19) click here

07 Il-Gass / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.20) click here

08 Ħolm ir-Ramla tan-Nadur / K. Vela Ħaber. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.20-21) click here

09 In-Nutari (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.22-27) click here

10 Malta u l-Letteratura tagħha / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.28-29) click here

11 Dawl ta' Tama / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.30-31) click here

12 Kotba ġodda bil-Malti fl-1936 / F.S. Caruana. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.32-34) click here

13 Ottubru / R.P. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.35) click here

14 Ġurnal bil-Malti għat-tfal / G.Z.A. Il-Malti. 12(1936)1(Mar.36) click here

Il-Malti. 12(1936)2

01 Bdew jifhmu. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.35-37) click here

02 Sbejħa Marija / A.G. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.38) click here

03 L-Armonija fil-kitba tal-Proża Maltija / P.P. Saydon. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.39-42) click here

04 In-Nemusa u l-Barri / R.M.B. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.43) click here

05 Frak / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.43) click here

06 Ħasibha tard / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.44-47) click here

07 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.48-53) click here

08 Il-Poeżija tal-Ħajja / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.53-54) click here

09 In-Nutari (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.55-58) click here

10 Taħbit u ferħ ta' ħajja / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.59-66) click here

11 Kotba ġodda bil-Malti fl-1936 / F.S.C. Il-Malti. 12(1936)2(Ġun.67-70) click here

Il-Malti. 12(1936)3

01 Dizzjunarju Malti. Il-Malti. 12(1936)3(Set.71-72) click here

02 Minn fuq il-Barakka / K. Xuereb. Il-Malti. 12(1936)3(Set.73-75) click here

03 Triqat mitlufa / Ġ. Pisani. Il-Malti. 12(1936)3(Set.75-77) click here

04 Intietef / [A. Cremona]. Il-Malti. 12(1936)3(Set.78-79) click here

05 Għall-mewt ta' G.K. Chesterton / K. Vassallo. Il-Malti. 12(1936)3(Set.80) click here

06 In-Nutari (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 12(1936)3(Set.81-86) click here

07 Imħabba u Mibegħda / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 12(1936)3(Set. 87-89) click here

08 Il-Maltin f'Lepanto / S. Agius. Il-Malti. 12(1936)3(Set.89-90) click here

09 Mill-mewt għall-ħajja! / R.M.B. Il-Malti. 12(1936)3(Set.91) click here

10 L-annimali u l-egħdewwa tagħhom / S. Il-Malti. 12(1936)3(Set.92-93) click here

11 Tnehid ta' Ltim / M. Agius. Il-Malti. 12(1936)3(Set.94) click here

12 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 12(1936)3(Set.95-99) click here

13 Kotba ġodda bil-Malti fl-1936 / [F.S.Caruana]. Il-Malti. 12(1936)3(Set.100-102) click here

Il-Malti. 12(1936)4

01 Għalqet sena oħra. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.103-104) click here

02 Dwal / K. Vassallo. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.104) click here

03 Villa Rumana (Għajn Tuffieħa) / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.105-106) click here

04 Għaliex il-Versi tat-Tmienja fil-Poeżija Popolari / Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.107-111) click here

05 Jum l-Armisttizju, 1936 / /Dun Karm. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.112) click here

06 L-Iskrapan Maltin fl-ewwel snin tal Ingliżi f' Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.113-118) click here

07 Ġejja x-xita / R.M.B. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.119-121) click here

08 L-annimali u l-egħdewwa tagħhom / C.M.D.C. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.121) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.122-127) click here

10 L-Imgħoddi / Ġ. Pisani. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.128) click here

11 Imrar u Ħlewwa / R.M.B. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.129-131) click here

12 Kotba ġodda bil-Malti fl-1936 / [F.S.Caruana]. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.132-136) click here

13 Tagħrifa. Il-Malti. 12(1936)4(Diċ.136) click here


Il-Werrej tal-it-tnax-il-sena [1936] click here

Il-Malti. 13(1937)1

01 Ħuġġieġa ta' Ward Malti. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.3-4) click here

02 Lil Ġannina Pisani / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.5-6) click here

03 Is-Sena u d-drawien tad-Dinja max-Xemx / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.6-7) click here

04 "Meta kont Pariġi... / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.8-15) click here

05 Mill-għana għatt-tfal / Ġ. Pisani. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.16) click here

06 Ir-Rewwixta tal-Milizaja taż-Żurrieq għall-Kaptan tagħhom / Ġ. Gatt. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.17-22) click here

07 Raħal Twelidi / K. Vassallo. Il-Malti.13(1937)1(Mar.22) click here

08 Kulħadd għax-xeħta tiegħu / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.23-25) click here

09 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.26-32) click here

10 Kotba li waslulna / F.S.C. [F.S. Caruana]. Il-Malti. 13(1937)1(Mar.33-34) click here

Il-Malti. 13(1937)2

01 Il-Ktieb "Poetes Maltais" : rebħa kbira tal-"Malti". Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.35-37) click here

02 Ħelsuha b'wiċċ il-ġdid / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.38-40) click here

03 Ir-Rewwixta tal-Milizaja taż-Żurrieq għall-Kaptan tagħhom (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.41-45) click here

04 Mikiel Anton Vassalli (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.46-50) click here

05 Mejju / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.51a) click here

06 Tagħrifa. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.51b) click here

07 Ġanni Vassallo / F.S. Caruana. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.50-54) click here

08 In Memoriam / [A. Cremona]. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.55-56) click here

09 Ir-Rsir tax-Xwieni / Ġ. Vassallo. Il-Malti. 13(1937)2(Ġun.57-69) click here

10 Kotba stampati bl-ortografija tagħna li ħarġu f'dawn l-aħħar tliet xhur. Il-Malti. 013(1937)2(Ġun.70) click here

Il-Malti. 13(1937)3

01 Dun Mikiel Xerri. Il-Malti. 13(1937)3(Set.71-72) click here

02 Il-għali jifnik / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)3(Set.73-75) click here

03 Il-Mewġa / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 13(1937)3(Set.76-81) click here

04 Xi żmien kien dak! / [A. Cremona]. Il-Malti. 13(1937)3(Set.81-82) click here

05 Taqtigħa fil-Kunvent ta' San Duminku tal-Belt / Ġ. Gatt. Il-Malti. 13(1937)3(Set.83-87) click here

06 L-Għaġla u l-Arti / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)3(Set.88-89) click here

07 Il-Għelma / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)3(Set.90) click here

08 Għajdut Malti / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)3(Set.91-95) click here

09 Il-Mogħża / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)3(Set.96) click here

10 Kotba ġodda. Il-Malti. 13(1937)3(Set.97-102) click here

Il-Malti. 13(1937)4

01 Il-Letteratura Tagħna. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.103-106) click here

02 Id-Disinn t'Alla fin-Nawfraġju ta' San Pawlu f'Malta / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.107-110) click here

03 Il-Lupu u l-Mogħża / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.110) click here

04 Kliem Malti li f'Ilsna oħra ta' l-Ewropa iktarx m'hemmx il-kelma li taqbel miegħu / [A. Cremona]. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.111-114) click here

05 Mawra sal-Buskett / L. Cutajar. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.115-118) click here

06 Dun Mikiel Xerri / Dun Karm. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.119) click here

07 It-Tliet Grazzji / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.120-124) click here

08 Għajdut Malti / R.M.B. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.125-126) click here

09 F'egħluq is-sena 1937 / [F.S. Caruana]. Il-Malti. 13(1937)4(Diċ.127-132) click here


Il-Werrej tat-tlittax-il-sena [1937] click here

Il-Malti. 14(1938)1

01 Iż-Żmien u s-Sabar fil-Kitba Letterarja. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.3-5) click here

02 Dan min hu? / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.6-7) click here

03 'L hawn u l'hemm fid-Dizzjunarji tal-Malti / P.P. Saydon. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.8-10) click here

04 Biċċa mill-Istorja tal-Knisja ta' Malta / M.D. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.10-11) click here

05 Ħajja Qasira / K. Vassallo. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.12) click here

06 It-Tliet Grazzji (cont.) / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.13-19) click here

07 Epithalamion / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.20) click here

08 Il-Mewt ta' Nonny / Baskal. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.21-24) click here

09 [Frak] : Imħabba Siekta / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.24) click here

10 Għajdut Malti / R.M.B. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.25-26) click here

11 Eżami tal-Malti. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.26-31) click here

12 Konkors Letterarju. Il-Malti. 14(1938)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 14(1938)2

01 Xinhi letteratura? Għalfejn tiswa? Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.33-35) click here

02 Nirien ta' Mħabba / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.36) click here

03 Il-Vinturi tal-għaġeb tal-Baruni Munchausen. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.37-43) click here

04 Lill-Mitħna tal-Għaqba / M. Agius. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.44) click here

05 Ġammarija Kassja / Ġ. Galleja. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.45-52) click here

06 In-nisel tal-isem ta' Għawdex / G. Micallef. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.53) click here

07 Kliem Malti li f'Ilsna oħra ta' l-Ewropa iktarx m'hemmx il-kelma li taqbel miegħu (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.54-57) click here

08 Iż-Żagħżugħ agħma / K. Muscat. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.58-59) click here

09 Kotba Ġoddda. Il-Malti. 14(1938)2(Ġun.59-60) click here

Il-Malti. 14(1938)3

01 Raġuni, mhux ġlied u tgħajjir. Il-Malti. 14(1938)3(Set.61-63) click here

02 Il-Firma / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 14(1938)3(Set.63-66) click here

03 Daqsxejn ta' Nota Ortografika / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)3(Set.67-68) click here

04 Il-Lampa tas-Sagrament, Lill-Pjaċir, Il-Balluta mwaqqgħa / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)3(Set.68-69) click here

05 Il-għerf tal-ġnus / C.M.D. Il-Malti. 14(1938)3(Set.70-71) click here

06 Il-Ħakem Baldassar / R.M.B. Il-Malti. 14(1938)3(Set.72-74) click here

07 Kittieba Maltin u Kotba bil-Malti / [F.S. Caruana]. Il-Malti. 14(1938)3(Set.75-82) click here

08 Biblijografija. Il-Malti. 14(1938)3(Set.82-88) click here

Il-Malti. 14(1938)4

01 Ilsien malti u Ilsna oħra. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.89-90) click here

02 Lill-Madonna tal-Karmnu / Dun Karm. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.91) click here

03 Il-Lejl tal-Milied / Ġ. Ellul. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.92-96) click here

04 Fid-dlam tal-lejl / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.97) click here

05 Tagħrifa żgħira / [P.P. Saydon]. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.98) click here

06 Liż-żagħugħ Poeta / R.M.B. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.99) click here

07 Seħer f'Ħaġar Qim / L. Cutajar. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.100-106) click here

08 L-ewwel imħabba / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.106) click here

09 Lill-Kanarin / Dun Kar. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.107) click here

10 'L hawn u l'hemm fid-Dizzjunarji tal-Malti (cont.) / P.P. Saydon. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.108-110) click here

11 Poëti t-tnejn / R.L. Psayla. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.111) click here

12 Għajdut Malti / R.M.B. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.112-113) click here

13 Żewġ Romanzi u Grammatka / [F.S. Caruana]. Il-Malti. 14(1938)4(Diċ.114-116) click here


Il-Werrej tal-erbatax-il-sena [1938] click here

Il-Malti. 15(1939)1

01 Il-Ħsieb u l-Kelma. Il-Malti. 15(1939)1(Mar. 3-4) click here

02 Vokalizzazzjoni tal-Verbi Maltin (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 15(1939)1(Mar.5-8) click here

03 Otia Aestiva / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)1(Mar.9-18) click here

04 'L hawn u l'hinn fuq il-Grammatika Maltija / [A. Cremona]. Il-Malti. 15(1939)1(Mar.19-22)15(1939)1(Mar.5-8) click here

05 F'Waqtiet fil-għaxija / M. Agius. Il-Malti. 15(1939)1(Mar.22) click here

06 Taħdita bejn tnejn fejn jitkellem wieħed / A.F.R. Il-Malti. 15(1939)1(Mar.23-24) click here

07 "Laqgħa ta l-Imseħbin". Il-Malti. 15(1939)1(Mar.24) click here

Il-Malti. 15(1939)2

01 Jixraq li wieħed ikun jaf ... / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.25-28) click here

02 Anton Manwel Caruana : Żmienu u Kitbitu / Ġ. Galea. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.29-37) click here

03 Il-Għanja ta' l-Imħabba / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.38) click here

04 Indiema ta' żminijietna / A.G. Formosa. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.39-46) click here

05 Vokalizzazzjoni tal-Verbi Maltin (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.47-50) click here

06 Etimoloġija / [A. Cremona]. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.51a) click here

07 Għaliex Gżira u mhux Ġiżira? / A. Nicholas. Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.51b) click here

08 Biblijografija : "Il-Qawwa ta' l-Imħabba". Il-Malti. 15(1939)2(Ġun.52) click here

Il-Malti. 15(1939)3

01 Barranin f'pajjiżhom. Il-Malti. 15(1939)3(Set.53-54) click here

02 Heros / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)3(Set.55) click here

03 Il-Fjuretti ta' S. Franġisk / [S.] Il-Malti. 15(1939)3(Set.56-62) click here

04 Nocturne / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 15(1939)3(Set.62-63)Nocturne / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 15(1939)3(Set.62-63) click here

05 Vokalizzazzjoni tal-Verbi Maltin (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 15(1939)3(Set.64-66) click here

06 Lil Malta / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)3(Set.67) click here

07 Il-ħjena ta' Ben Jussuf / D. Il-Malti. 15(1939)3(Set.68) click here

08 Dizzjunarju u kliem ġdid / A.G. Said. Il-Malti. 15(1939)3(Set.69-71) click here

09 Tiswir ta' kliem ġdid minn għeruq ta' verbi Maltin / [A.G. Said]. Il-Malti. 15(1939)3(Set.71-72) click here

10 Leħen il-għaqal / D. Il-Malti. 15(1939)3(Set.72) click here

11 Innu ta' ferħ biex jitkanta fil-Proċessjoni ta' nhar il-Lunzjata / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)3(Set.73-74) click here

12 Kotba li waslulna. Il-Malti. 15(1939)3(Set.74) click here

13 Għajdut Malti / R.M.B. Il-Malti. 15(1939)3(Set.75-76) click here

Il-Malti. 15(1939)4

01 Jalla l-Kotra u l-Ġabra. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.77-79) click here

02 Nhar l-Għoti tal-Kottituzzjoni / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.80) click here

03 Is-Saħħar Manfre / M.D. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.81-83) click here

04 Kennies / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.84.) click here

05 L-aħħar nisel ta' l-Abenserraġi / S. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.85-89) click here

06 Dak in-nhar / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 15(1939)4(Dic.90-91) click here

07 Is-sabiħ u l-ikrah / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.91) click here

08 Iż-żewġ Kokki / Mic-Dek. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.92) click here

09 Lill-Ħabib tiegħi Pi... Di... / Dun Karm. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.93) click here

10 Il-Għanja tal-Lsien Malti / [Dun Karm]. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.93-94) click here

11 Għajdut Malti. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.95-97) click here

12 Kotba ġodda bil-Malti. Il-Malti. 15(1939)4(Diċ.98-99) click here


Il-Werrej tal-hmistax-il-sena [1939] click here

Il-Malti. 16(1940)1

01 Il-lum ma għandhomx skuża. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].3-4) click here

02 Il-mewt ta' l-Avukat Ġużè Micallef, L.L.D., F.R.H.S. / A. Cremona. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].5-10) click here

03 Legio Mariae : Tfajliet / [Dun Karm]. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].11-12) click here

04 Ħsibijiet imxerrda / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.]13-14) click here

05 Il-Mastrudaxxa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].14) click here

06 Nemmen... / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].15-17) click here

07 En passant / [A. Cremona]. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].18-19) click here

08 In-Novella / Ġ. Mallia. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].19-22) click here

09 Waslulna. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].22) click here

10 Bibliografija / [Ġ . Chetcuti]. Il-Malti. 16(1940)1([Mar.].23-24) click here

Il-Malti. 16(1940)2-3

01 Aktar mill-qilla, aktar mit-theddid, aktar mid-dwejjaq / Editorjal. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.25-26) click here

02 Pax Brittanica. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.26) click here

03 It-Tabib Ġużè Bonnici / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.27-31) click here

04 It-Tagħlim tal-Malti. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.31-32) click here

05 Ħajr u Talb / Dun Karm. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.33a) click here

06 Londra / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.33b) click here

07 Il-Ġiżwita Indrì Schembri / Ġ. Galea. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.34-40) click here

08 Iż-Żmien / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.41-43) click here

09 L-Imħabba Kbira. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.43) click here

10 L-Ingilterra għad tirbaħ / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.44-45) click here

11 Fix-Xatt t'Għawdex / Ġ. Pisani. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.45) click here

12 Progress / Dun Karm. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.46-47) click here

13 La tigdibx / C. Micallef Decaro. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.47) click here

14 Malta tkabbar ġrajjietha / Ġ. Mallia. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.48-53) click here

15 Kotba u Kittieba. Il-Malti. 16(1940)2-3(Ġun.-Set.54-56) click here

Il-Malti. 16(1940)4

01 L-Ortografija Tagħna / Editorjal. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.57-59) click here

02 Il-Libiena / Dun Karm. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.59) click here

03 L-Ilsien Malti u l-Gwerra. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.60-61) click here

04 Min Int? / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.62a) click here

05 Kampnar ... / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.62b) click here

06 Ħajja bla Ħajr / Ġ. Galea. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.63-70) click here

07 Imħabba ta' Omm / P.P. Tabone. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.70-72) click here

08 B'tifkira ta' oħti Ġużeppina li mietet fl-ewwel ta' Novembru 1940 / P.P. Saydon. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.73) click here

09 Iżda / Dun Karm. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.74) click here

10 Arloġġ żgħir u ġrajjietu / L. Cutajar. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.75-79) click here

11 It-Triq tal-Ħelsien / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.79) click here

12 San Kalċidonju t'Għawdex / A. Buttigieg. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.80) click here

13 Eħlisna, Mulej! / K. Sant. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.81-83) click here

14 Il-Ħidma Tagħna. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.83-86) click here

15 "Orientalist" u l-Ortografija tal-Għaqda / A. Cremona. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.87-95) click here

16 Biblijografija. Il-Malti. 16(1940)4(Diċ.95-96) click here


Il-Werrej tas-sittax-il-sena [1940] click here

Il-Malti. 17(1941)1

01 La hemm il-ward hem mil-ħajja / Editorjal. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.3-4) click here

02 Prof. Kan. G. Theuma-Relf, B.A., D.D., JC.D., B.L. Can., S. Sc. L. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.4) click here

03 Mi-ka-el (Quis ut Deus) / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.5) click here

04 Wenzu jsib lil Luċija f'Lazarett / Dun Pawl. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.6-12) click here

05 Għad jarġa' jisbaħ. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.12) click here

06 Għaliex mela ...!? / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.13b) click here

07 Merħla ngħaġ / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.13c) click here

08 Biċċa mill-Paradise Lost ta' Milton / Ġ. Galea. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.14-16) click here

09 Nocturne (II) (cont.) / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.17-18) click here

10 Għaliex? / Ġ . Pisani. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.18) click here

11 Għaliex inħobb l-Ilsien Malti? / P.P. Tabone. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.19-21) click here

12 Fuq ix-xtut ta' Wied Abbas / A. Cremona. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.22-28) click here

13 Innu lil Sidtna Marija tal-Għar / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.29) click here

14 Tagħrifa Filoloġika / M.D.C. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.30a) click here

15 X'igħid il-Malti / G.Z.A. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.30b) click here

16 L-Għanja tal-Mewġ / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.31) click here

17 "Leħen is-Sewwa" u l-Ortografija tagħna. Ġabra ta' Qari Malti". Kotba oħra. Żewġ Edizzjonijiet / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)1(Mar.32-33) click here

Il-Malti. 17(1941)2

01 Iva, fir-Rebbiegħa / Editorjal. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.33-34) click here

02 Fis-7 ta' Mejju, 1941 / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.34) click here

03 Malta Invicta / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.35) click here

04 Ħidma ta' sena / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.36-39) click here

05 Lwien / Ġ. Pisani. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.39) click here

06 Binti / K. Vassallo. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.40-42) click here

07 Xi tfisser ... . Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.42) click here

08 Tifel tal-Baħar / Ġ. Galea. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.43-50) click here

09 Ieqaf mill-ġlied / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.50) click here

10 L-ewwel ġibda / G. Zarb Adami. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.51-54) click here

11 Mara / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.55) click here

12 Il-Fiat ta' Marija / R.M.B. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.56a) click here

13 Kotba li waslulna. Il-Malti. 17(1941)2(Ġun.56b) click here

Il-Malti. 17(1941)3

01 X'nixtiequ / Editorjal. Il-Malti. 17(1941)3(Set.57-59) click here

02 Il-Gwerra / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)3(Set.59) click here

03 B'Tifkira tas-Sur Fons M. Galea. Il-Malti. 17(1941)3(Set.60) click here

04 Paċi u Gwerra / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)3(Set.61-63) click here

05 Ħobżna ta' Kulljum / Ġ. Galea. Il-Malti. 17(1941)3(Set.64-69) click here

06 It-Tabib Ġuże Bonnici. Il-Malti. 17(1941)3(Set.69) click here

07 E. Boats / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)3(Set.70) click here

08 Il-Għarqa / P.P. Tabone. Il-Malti. 17(1941)3(Set.71-73) click here

09 Tagħrifa. Il-Malti. 17(1941)3(Set.73) click here

10 Il-Għolja / Ġ. Pisani. Il-Malti. 17(1941)3(Set.74) click here

11 Edukazzjoni Nisranija / Ż.A. Il-Malti. 17(1941)3(Set.75-77) click here

12 "Air Raids" bil-lejl / J. Delia. Il-Malti. 17(1941)3(Set.77-79) click here

13 Missirijietna u Aħna / Brother Amedy. Il-Malti. 17(1941)3(Set.80-82) click here

14 M. Kissaun - "Il-Ħajja tar-re u r-Reġina Tagħna." Il-Malti. 17(1941)3(Set.82) click here

15 Ilħna ta' Qniepen / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)3(Set.83a) click here

16 Għanjiet in-nies b'ġieħ lil San Duminku / Mag. Il-Malti. 17(1941)3(Set.83b) click here

17 Musbieħ il-Lejl / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)3(Set.84) click here

Il-Malti. 17(1941)4

01 Dun Karm / P.P. Saydon. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.85-87) click here

02 Il-lum / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.87) click here

03 Il-Għanja tas-Sebgħin / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.88-89) click here

04 Dun Karm (Tifkiriet) / A. Cremona. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.90-94) click here

05 Lil Ġ. Chetcuti / Dun Karm. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.95) click here

06 'V' li tfisser Vittorja / Ġ. Galea. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.96-102) click here

07 Għanja tal-Milied / Mag. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.103) click here

08 'Sopra una conchiglia fossile' ta' Zanella w 'Il-Musbieħ tal-Mużew' ta' Dun Karm / K. Sant. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.104-109) click here

09 Xewqa fil-Milja ta' Ħajti / M. Agius. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.109) click here

10 Minn Dawl il-Qalb / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.110) click here

11 It-Tarbija Rieqda / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.111) click here

12 Mill-Ħerba tal-Ġebel għall-Qawma tar-ruħ / A. Cremona. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.112-135) click here

13 Il-Għelma tal-Ħelsien / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.135) click here

14 Il-Ġmiel letterarju fil-poeżija ta' Dun Karm / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.136-142) click here

15 "Is-Sur Fons" M. Galea / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.142-143) click here

16 [Mewt ta' Salvu Agius]. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.143) click here

17 Alla w Art Twelidna / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.144-145) click here

18 It-Traduttur Anzjan tal-Malti. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.146a) click here

19 "Razju Vidal" ta' E. Serracino Inglott. Il-Malti. 17(1941)4(Diċ.146b) click here


Werrej tas-sbatax-il-sena [1941] click here

Il-Malti. 18(1942)1

01 Radd il-ħajr / Editorjal. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.3-4) click here

02 Qawsalla / Dun Karm. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.4) click here

03 Ħidmitna / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.5-9) click here

04 Ġesu / Dun Karm. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.10) click here

05 Meta ma ġewx l-Ajruplani / P.P. Saydon. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.11-12) click here

06 Kumitat tal-'Għaqda tal-Malti (Dockyard)'. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.12) click here

07 L-14 ta' Ġunju / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.13) click here

08 Auf Wiedersehen / Ġ. Galea. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.14-23) click here

09 It-Trejqa / M. Agius. Il-Malti. 18(1942)1(Mar.24) click here

Il-Malti. 18(1942)2

01 L-istatwa ta' Krisstu Re / Editorjal. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.25) click here

02 George Cross. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.26a) click here

03 Isqof Awżiljari għal Malta. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.26b) click here

04 Lil Malta / Dun Karm. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.27a) click here

05 Fuq il-Fruntiera / Dun Karm. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.27b) click here

06 Jum li jibqa' jisemma / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.28-31) click here

07 Xbihet Malta / A.V. Vassallo. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.31-33) click here

08 Il-Proża ta' Dun Karm / T. Sciberras. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.34-35) click here

09 Għanja ta' Mħabba / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.36-37) click here

10 Żewġ Poeżijiet tal-Kittieb Malti Antonio Calleja / A. Cremona. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.37-39) click here

11 Taħt is-Salib / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.40-42) click here

12 Lil Dun Karm / F. Camilleri. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.42) click here

13 Dun Mikiel Franġisk Buttiġieġ / P.P. Tabone. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.43-47) click here

14 Frak mill-Weraq ta' Byron / A. Cremona. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.47) click here

15 Irrid immur ta' Xbiex / Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.48) click here

16 Il-Cottonera fil-Ħamrun / N. Biancardi. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.49-50) click here

17 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.50-52) click here

18 Qalb ta' Tifel / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 18(1942)2(Ġun.52) click here

Il-Malti. 18(1942)3

01 Eżamijiet / Editorjal. Il-Malti. 19(1942)3(Set.53-54) click here

02 Inħobbok / Dun Karm. Il-Malti. 19(1942)3(Set.55-58) click here

03 George Cross / Ġ. Galea. Il-Malti. 19(1942)3(Set.59-62) click here

04 Għassa tal-Għadu! / A. Cremona. Il-Malti. 19(1942)3(Set.63-68) click here

05 Meta jkun miktub / V. Apap. Il-Malti. 19(1942)3(Set.69-74) click here

06 Għad terġa' tqum / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 19(1942)3(Set.75-77) click here

07 Quotidie morior / C.M. De Caro. Il-Malti. 19(1942)3(Set.77-78) click here

08 Bibljografija. Il-Malti. 19(1942)3(Set.79-80) click here

09 Inwissu. Il-Malti. 19(1942)3(Set.cov.c) click here

Il-Malti. 18(1942)4

01 Sena oħra. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.81-82) click here

02 Żewġ Qronfliet (Ġrajja minnha) / Dun Karm. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.82) click here

03 Ġustizzja bla Qorti / Ġ. Galea. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.83-87) click here

04 It-Tigra u l-Ħamiema / A. Buttiġieġ. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.88a) click here

05 Ġewwa l-Presepju / R.M.B. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.88b) click here

06 Salvu jsir missier / V. Apap. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.89-92) click here

07 Madlien (Ġrajja tassew) / K.G.M.F. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.92-94) click here

08 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : mis-sena 1935 'il hawn / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.95-104) click here

09 Imbierek il-Mulej! / P. Camilleri. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.104) click here

10 Mill-qasbija tal-Lsien Malti / [A. Cremona]. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.105-109) click here

11 Il-Kumitat tax-Xirka għat-tixrid ta' l-ilsien Malti (Nadur). Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.110a) click here

12 Il-Kumitat Permanenti tax-Xirka għat-tixrid ta' l-ilsien Malti (Xagħra). Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.110b) click here

13 Il-Gandlieri ta' l-Isqof / V. Hugo; maqlub għall-Malti minn G.Z.A. Il-Malti. 18(1942)4(Diċ.a1-a15) click here


Werrej tat-tmintax-il-sena [1942] click here

Il-Malti. 19(1943)1

01 Ix-Xirka tal-Pinna / [Editorjal]. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.3-4) click here

02 Biki ta' Omm / Dun Karm. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.5a) click here

03 Ras il-Pellegrin / M. Agius. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.5b) click here

04 L-Aħħar Tislima / Ġ. Galea. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.6-10) click here

05 Lil ibni Herman-Baruch / K. Vassallo. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.10-11) click here

06 Flus ir-Regħba Ħajja Qasira / P.P. Saydon. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.12-13) click here

07 Frak : Biex ma jintilifx / R.M.B. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.13) click here

08 Id-Dolliegħa u l-Qargħa / R.M.B. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.14) click here

09 Il-Barrakka ta' Katrin / P.P. Tabone. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.15-19) click here

10 Ħniena! / F. Camilleri. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.20) click here

11 L-Onor Dr. A.V. Laferla, C.B.E., LL.D. : President Onorarju tal-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" / G.Z.A. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.21-22) click here

12 Lil...: F'dik il-lejla meta telqet biex issir Soru / M. Agius. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.23) click here

13 Bibljografija. Il-Malti. 19(1943)1(Mar.23-24) click here

Il-Malti. 19(1943)2

01 Traduzzjonijiet bil-Malti / [Editorjal]. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.25-26) click here

02 Sursum corda! / R.M.B. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.26) click here

03 Tal-Qali / Ġ. Ellul. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.27-28) click here

04 Tfajla / D. Karm. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.28) click here

05 Meta mort Għawdex bid-dawra / Ġ. Cassar-Pullicino. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.29-32) click here

06 Il-Maqdes tal-Melej / A. Buttiġieġ. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.32-33) click here

07 Il-Barrakka ta' Katrin / P.P. Tabone. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.34-39) click here

08 Ġlieġel : Nhar l-Imnarja / M. Meylak. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.39) click here

09 Is-Suldat / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.40-44) click here

10 Ħidma li wettaqna fl-1942 : Rapport tas-Segretarju dwar il-ġidmet ta' "Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" għas-sena 1942. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.44-47) click here

11 Il-Kumitat tax-X. T.I.M., Nadur. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.48a) click here

12 Konkors ta' Poeżija / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.48b) click here

13 "Il-Qawmien Malti". Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.cov.c) click here

14 "Xirka tal-Malti għat-Tfal". Il-Malti. 19(1943)2(Ġun.cov.d) click here

Il-Malti. 19(1943)3

01 Il-Malti fl-Edukazzjoni / [Editorjal]. Il-Malti. 19(1943)3(Set.49-50) click here

02 Dwejjaq missirijietna / R. Briffa. Il-Malti. 19(1943)3(Set.51-52) click here

03 Xemx ta' Settembru / V. Apap. Il-Malti. 19(1943)3(Set.52) click here

04 God Save the King / Ġ Galea. Il-Malti. 19(1943)3(Set.53-59) click here

05 It-8 ta' Settembru / A.V. Vassallo. Il-Malti. 19(1943)3(Set.59-60) click here

06 Wenzu jsib lil Luċija f'Lazzarett : It-Tieni Taqsima / Dun Pawl. Il-Malti. 19(1943)3(Set.61-66) click here

07 MDLXV / A.M. Cassola. Il-Malti. 19(1943)3(Set.67-68) click here

08 Innijiet / N. Biancardi, Ġ. Casapinta. Il-Malti. 19(1943)3(Set.69-70) click here

09 Insewwu l-Iżbalji tagħna / Brother Amedy. Il-Malti. 19(1943)3(Set.70-71) click here

10 Air Raid / E. Agius. Il-Malti. 19(1943)3(Set.72a) click here

11 [Inwissu]. Il-Malti. 19(1943)3(Set.72b) click here

Il-Malti. 19(1943)4

01 Il-Malti fit-Tiġdid ta' wara l-Gwerra / [Editorjal]. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.73-75) click here

02 Il-Qassis / K. Vassallo. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.75) click here

03 Lil Binti / Ġ. Chetcuti. 19(1943)4(Diċ.76-77) click here

04 Il-Milied ta' San Franġisk / P.P. Tabone. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.78-82) click here

05 L-Ibleh taż-Żenqa t-Twila / A. Cremona. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.82-94) click here

06 L-Annunzjannjoni; Fi Twelid Sidna / V.V. Barbara. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.95) click here

07 Foqra u Għonja / R.M.B. Il-Malti. 19(1943)4(Diċ.96-104) click here

08 R.I.P. Il-Malti. 19(1943)4(Diċc.105) click here


Werrej tad-dsatax-il sena [1943] click here

Il-Malti. 20(1944)0 [Special Number]

01 X'inhu l-Qawmien Malti : Għaliex twaqqaf - x'bihsiebu / A.Ġ. Said. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.1-4) click here

02 Xogħlijiet letterarji li bi ħsiebu jagħmel "Il-Qawmien Malti". Il-Malti.20(1944)0(Jan.4) click here

03 Mingħajr tixrid ta' demm m'hemmx fidwa / P.B. Grech. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.5-7) click here

04 Ġanni Grima, Poeta Minsi. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.8) click here

05 X'inhu l-ġens Malti? / F. Nicholas. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.9-11) click here

06 A.Ġ. Said. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.11) click here

07 Flotta mirbuħa / G. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.12) click here

08 Bla Qalb : hrafa / W. Zahra. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.13-16) click here

09 Fit-Triq tar-rebħa / G. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.16) click here

10 It-Taqbida għall-ilsien Malti / I.M.A. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.17-22) click here

11 Lill-Qalbenin / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.22) click here

12 George Cross / Ġ. Galea. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.23-27) click here

13 Imma nhossuna mkabbra / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.27) click here

14 Konkors għal Għana Popolari bil-Malti / W. Zahra. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.28) click here

15 Kull Deni Ħudu b'Ġdid / Ġ. Galea. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.29-33) click here

16 Jum ir-Rebħa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)0(Jan.34) click here

17 Werrej. Il-Malti.20(1944)0(Jan.35) click here

Il-Malti. 20(1944)1

01 Parir lill-Kittieba / Editorjal. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.3-4) click here

02 Lil Malta / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.4) click here

03 T'Adoriam Ostia Divina / Dun Karm. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.5-8) click here

04 Ward l-Imħabba / F. Camilleri. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.9) click here

05 Xewqa u Pjan / G.Z.A. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.10-11) click here

06 Libsa ġdida. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.11) click here

07 Xi Żmien Kien Dak! / A. Cremona. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.12-13) click here

08 Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.13) click here

09 Gidba Żgħira / V. Apap. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.14-16) click here

10 Sunetti tal-Gwerra / L. Ellul. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.17-18) click here

11 Il-Kunsill Ċentrali tal-Malti. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.18) click here

12 "Bianca" / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.19-21) click here

13 Is-Sigriet ta' Mejju / E. Agius. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.21) click here

14 It-Tiddin tas-Serduk / P.J. Naudi. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.22-25) click here

15 "Il-Qawmien Malti". Il-Malti. 20(1944)1(Mar.25) click here

16 Lil Ibni Oliver Paul / K. Vassallo. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.26-27) click here

17 L-Arka ta' Noe / N. Biancardi. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.28-30) click here

18 Riżultat tal-Konkors ta' Ballati mniedi mill-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti". Il-Malti. 20(1944)1(Mar.30) click here

19 Reċensjoni / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.31-32) click here

20 Tiswija. Il-Malti. 20(1944)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 20(1944)2

01 Il-Konkors tal-Ballati / C. Psaila, A. Cremona, G. Zarb Adami. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.33-34) click here

02 Perfecti Mysterium Amoris / K. Vassallo. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.35-37) click here

03 Imħabba, Ħaqq u Mewt. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.37-38) click here

04 Il-Ħati / K. Vassallo. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.39-40) click here

05 Ġieh u Għajb / K. Vassallo. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.41-42) click here

06 Ballata / R.L. Psaila. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.43-44) click here

07 Ballata / V.V. Barbara. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.45-46) click here

08 Il-Ballata tal-Ġenniena / F. Cammileri. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.47-49) click here

09 Il-Ballata tal-Margerita / A.M. Cassola. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.50-52) click here

10 Iż-Żifna tal-Friefet / V. Apap. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.53-54) click here

11 Imħabba fin-Nirien / K. Vella Haber. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.55-56) click here

12 Ballata / M. Agius. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.57-58) click here

13 Ballata / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.59-61) click here

14 Marì. Ellul. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.62-64) click here

15 Reċensjoni / Ġ. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.64) click here

16 Infrakku. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.cov.c1) click here

17 Xirka għat-tixrid ta' l-Ilsien Malti. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.cov.c2) click here

18 Kumitat Xirka Tixrid Ilsien Malti-Nadur. Il-Malti. 20(1944)2(Ġun.cov.c3) click here

Il-Malti. 20(1944)3

01 Estote parati / Editorjal. Il-Malti. 20(1944)3(Set.65-66) click here

02 Akkademja. Il-Malti. 20(1944)3(Set.67-68) click here

03 Nhar l-Akkademja f'ġieh il-wisq Rev. Mons. C. Psaila. Il-Malti. 20(1944)3(Set.68) click here

04 Inkwiet fil-familja : Dramm Soċjali fi 3 Atti / Ġ. Galea. Il-Malti. 20(1944)3(Set.69-82) click here

05 F'Jum l-Ingress tal-Maħbub Mons M. Gonzi, D.D., l-Ewwel Metropolita ta' Malta / A. Copperstone. Il-Malti. 20(1944)3(Set.82) click here

06 Dwiem / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 20(1944)3(Set.83-85) click here

07 L-Imdina / R. Briffa. Il-Malti. 20(1944)3(Set.85) click here

08 Wenzu jfittex lil Luċija / Dun Pawl. Il-Malti. 20(1944)3(Set.86-90) click here

09 Liema ... ? / Dun Karm. Il-Malti. 20(1944)3(Set.90) click here

10 Insewwu l-Iżbalji Tagħna / Brother Amedy. Il-Malti. 20(1944)3(Set.91-96) click here

11 Rev. Charles L. Dessoulavy, Ph.D. Il-Malti. 20(1944)3(Set.96) click here

Il-Malti. 20(1944)4

01 Naħsbu għalli ġej / Editorjal. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.97-98) click here

02 Ave Maria / V.V. Barbara. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.98) click here

03 Rev. Charles L. Dessoulavy / A. Cremona. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.99-100) click here

04 Is-Saħar. Ix-Xħiħ / C. Micallef de Caro. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.100) click here

05 Inkwiet fil-familja : Dramm Soċjali fi 3 Atti : It-Tieni Att / Ġ. Galea. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.101-120) click here

06 Ħelsien / W. Born. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.121-125) click here

07 "Nonny" / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.125-127) click here

08 Il-Ġmiel ta' Artna / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.128a) click here

09 Staqsewna ... nwieġbu. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.128b) click here

10 Trab / Dun Frans Camilleri. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.129-130) click here

11 [Reċensjoni:] Għanjiet Bikrija / Ġ.C.P. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.130) click here

12 L-Iskrun ta' l-Ajruplan / V. Apap. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.131-132) click here

13 [Reċensjoni:] Qlub Imjassra. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.132) click here

14 Anakreontika / J. Galea. Il-Malti. 20(1944)4(Diċc.133a) click here

15 Tabib imgħaddab / C. Micallef de Caro. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.133b) click here

16 Ħsieb / E. Agius. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.134a) click here

17 Ċaċpip / R. Magro. Il-Malti. 20(1944)4(Diċ.134b) click here

Il-Werrej tal-ghoxrin sena [1944] click hereIl-Malti. 21(1945)1

01 Is-Sena 1945 : Xi Tfisser Għall-"Għaqda". Il-Malti. 21(1945)1(Mar.3-4) click here

02 San Ġużepp / R.M.B. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.4) click here

03 It-Taqbida tal-Ħajja : (Minn "Les Misérables" ta' Victor Hugo) : Trad. ta' / N. Biancardi. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.5-6) click here

04 Notturn / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.7) click here

05 Hekk kien miktub / A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.8-15) click here

06 Ix-Xita / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.16-17) click here

07 Il-Ħidma Tagħna fl-1943 / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.18-24) click here

08 Xirka għat-tixrid ta' l-ilsien Malti-Nadur. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.24) click here

09 Tfajla Zeffiena / Ġ. Micallef Grimaud. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.25) click here

10 Il-Qajzu / K. Fenech. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.26-27) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.28-32) click here

12 R.I.P. [Marija Galea] / A.C. Il-Malti. 21(1945)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 21(1945)2

01 Kotba bil-Malti fi Żmien il-Gwerra / Editorjal. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.33-34) click here

02 Il-Kotra u Jiena / R. Briffa. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.35-36) click here

03 Naħarbu / W.P. Gulia. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.36) click here

04 Tliet Imħabbiet / V. Apap. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.37-42) click here

05 Lhudija / L. Ellul. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.43-44) click here

06 Imqarraq / G.M. Farrugia. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.44) click here

07 Hekk kien miktub (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.45-50) click here

08 Mnejn hu Mnissel xi Kliem Malti / C. Micallef De Caro. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.50) click here

09 Land of Hope and Glory / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.51a) click here

10 Villa Lija / M. Agius. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.51b) click here

11 Fuq Kemmuna / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.52-55) click here

12 Ħolqien u Qirda / E. Agius. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.55) click here

13 Etimoloġija / I. Muscat Azzopardi, A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.56-59) click here

14 Laqgħa Akkademika. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.59) click here

15 Egħluq is-Sena mill-Ingress ta' l-Arċisqof / A. Buontempo. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.60) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 21(1945)2(Ġun.61-64) click here

Il-Malti. 21(1945)3

01 Dun Karm, D.Litt. Il-Malti. 21(1945)3(Set.65) click here

02 Traduzzjonijiet bil-Malti / M. Butcher. Il-Malti. 21(1945)3(Set.65-67) click here

03 Lil Dun Anton Mifsud / Dun Karm. Il-Malti. 21(1945)3(Set.67) [See correction in Il-Malti. 22(1946)4(Dic.159)] click here

04 Hekk kien miktub (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)3(Set.68-76) click here

05 Mara Tad-Dnub / A.V. Vassallo. Il-Malti. 21(1945)3(Set.77) click here

06 Drawwiet Qodma Maltin / A. Buontempo. Il-Malti. 21(1945)3(Set.78-82) click here

07 Għajn Riħana / G. Zammit. Il-Malti. 21(1945)3(Set.82) click here

08 Frak Mil-Leħen Tal-Għaqal / C. Micallef De Caro. Il-Malti. 21(1945)3(Set.83) click here

09 Il-Mewt / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 21(1945)3(Set.84-85) click here

10 Ballata / R. Briffa. Il-Malti. 21(1945)3(Set.85) click here

11 Etimoloġija u Ortografija / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 21(1945)3(Set.86) click here

12 Tweġiba / A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)3(Set.86-87) click here

13 Il-Poeżija 'Nemmen' ta' Ġ. Chetcuti / L. Ellul. Il-Malti. 21(1945)3(Set.88-92) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 21(1945)3(Set.92-96) click here

15 Avviż : Reċensjonijiet / Id-Direzzjoni. Il-Malti. 21(1945)3(Set.cov.c) click here

Il-Malti. 21(1945)4

01 Il-Qagħda tal-Malti fl-Istruzzjoni tal-Pajjiż / Editorjal. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.97-99) click here

02 Il-Għanja ta' Għada / G. Zammit. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.100-101) click here

03 Mill-Ktieb tal-Ħajja / G. Zarb Adami. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.102) click here

04 Faraġ / V. Barbara. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.103-104) click here

05 L-Istampa f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.105-112) click here

06 Mnejn hu Mnissel xi Kliem Malti / C. Micallef De Caro. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.112) click here

07 Karmensita / Ġ. Ellul. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.113) click here

08 It-Tigra tad-Dnub / W. Gulia. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.114-115) click here

09 Pass wara l-Ieħor / E. Agius. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.115)

10 Dun Petru Pawl Grima / T. Xiberras. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.116) click here

11 Irene / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.117-119) click here

12 Tiswija. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.119) click here

13 Trieq jew Triq? / A. Cremona. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.120-121) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.121-129) click here

15 Lil Ġużè Chetcuti / Dun Karm. Il-Malti. 21(1945)4(Diċ.130) click here

Il-Werrej tal-wiehed u ghoxrin sena [1945] click hereIl-Malti. 22(1946)1

01 Il-Premju Ġużè Muscat-Azzopardi / Editorjal. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.3-5) click here

02 Nemel / E. Serracino-Inglott. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.5) click here

03 Mingħajr Ulied / V. Apap. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.6-7) click here

04 Tnehid / J. Galea. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.7) click here

05 Skond il-Liġi! / Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.8-13) click here

06 Lill-Musa / T. Cassar. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.13) click here

07 Wenzu jfittex lil Luċija / Dun Pawl. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.14-18) click here

08 L-Ewwel Stamperija f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.19-25) click here

09 Il-Kumitat għas-sena 1946-47. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.25) click here

10 Oriġinalità vs. Sinċerità / K. Vassallo. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.26-28) click here

11 F'Ġieh il-Ħaqq u s-Sewwa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.28-35) click here

12 Studju Kritiku / A. Cremona. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.35-39) click here

13 Etimoloġija / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.39-40) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.40-47) click here

15 Konkors ta' Wirja Teatrali. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.48) click here

16 Premju : Ġużè Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 22(1946)1(Mar.cov.c) click here

Il-Malti. 22(1946)2

01 Tijatru Nazzjonali / Editorjal. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.49-51) click here

02 L-Akbar Poeta / Dun Karm. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.51-52) click here

03 Il-Firda taż-Żwieġ ta' Napuljun ma' Ġużeppina / P.P. Tabone. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.53-55) click here

04 Id-Dgħajsa Tiegħi / A. Cremona. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.56) click here

05 Is-Sengħa tal-Palk / N. Biancardi. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.57-60) click here

06 Il-Ġrajja / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.61-62) click here

07 Maninu, id-Deffien Soċjalista / A.M. Cassola. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.63-68) click here

08 Quotidie Morior / F. Cammileri. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.69) click here

09 L'Istampa f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.70-76) click here

10 Lhudi Jisma' l-Ħajja ta' Sidna / A. Copperstone. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.77-78) click here

11 Ħolma?!... / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.79-82) click here

12 E.B. Vella / A. Cremona. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.83-85) click here

13 [Announcement]. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.85) click here

14 Konkors Tijatrali 1946 : Rapport tal-Ġurija. Il-Malti. 22(1946)2(ĠGun.86-88) click here

15 Analisi Estetika ta' "Il-Fidwa tal-Bdiewa" / A.M.C. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.89-90) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.90-94) click here

17 L-Istudenti u l-Konkors Tijatrali. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.95) click here

18 Kotba Għat-Tijatru Malti. Il-Malti. 22(1946)2(Ġun.96) click here

Il-Malti. 22(1946)3

01 L-Ewwel Preżentazzjoni tal-"Premju Ġużè Muscat-Azzopardi" / Editorjal. Il-Malti. 22(1946)3(Set.97-99) click here

02 Id-Diskors ta' Dr. Ġ. Galea / Ġ. Galea. Il-Malti. 22(1946)3(Set.100-101) click here

03 Il-Kelma tal-Fundatur / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 22(1946)3(Set.101-102) click here

04 Jitkellem Dun Karm / Dun Karm. Il-Malti. 22(1946)3(Set.103-104) click here

05 Il-Bniedem biss ... / F. Camilleri. Il-Malti. 22(1946)3(Set.104) click here

06 Ma nistagħġibx! / Ġ. Delia. Il-Malti. 22(1946)3(Set.105a) click here

07 Lill-Imħara / G. Zammit. Il-Malti. 22(1946)3(Set.105b) [See correction in Il-Malti. 22(1946)4(Dic.159)] click here

08 Il-Palk Malti barra minn Malta / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 22(1946)3(Set.106-116) click here

09 Għaqal ta' Mara. Il-Malti. 22(1946)3(Set.116) click here

10 Smajt Ruħ Tokrob / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 22(1946)3(Set.117) click here

11 X'inħobb / M. Agius. Il-Malti. 22(1946)3(Set.118) click here

12 Tifkira ta' Laqgħa tal-"Brains Trust" / E. Agius. Il-Malti. 22(1946)3(Set.119) click here

13 In-Nisel tal-Kelma "ĦAL" / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 22(1946)3(Set.120-121) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 22(1946)3(Set.121-127) click here

15 Ċirkulari / Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 22(1946)3(Set.128) click here

Il-Malti. 22(1946)4

01 Il-Letteratura ta' wara l-Gwerra / Editorjal. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.129-130) click here

02 Tliet Arloġġi / M. Meylak. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.130) click here

03 L-Iżbalji kbar ta' Napuljun / P. Tabone. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.131-133) click here

04 Il-Messija / Ġ.M. Farrugia. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.134-136) click here

05 Patri Kristofru għand Dun Rodrigu : mill-Manzoni : Traduzzjoni ta' / Dun Pawl. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.137-141) click here

06 Kwiekeb / M. Meylak. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.141) click here

07 Lill-Għannejja tal-Wied / W. Gulia. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.142) click here

08 Il-Lixandrina / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.143-146) click here

09 Għanejn / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.146) click here

10 Il-Kelma Malta fid-"Divina Commedia" / J. Galea. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.147-149) click here

11 Iċ-Ċensura ta' l-Istampa (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.150-157) click here

12 Xewqat / V. Apap. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.157) click here

13 Id-Dar Tiegħi / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.158-159) click here

14 "Errata Corrige". Il-Malti. 22(1946)4(Di.159) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 22(1946)4(Diċ.160-164) click here

Il-Werrej tas-sena 1946 click hereIl-Malti. 23(1947)1

01 Akkademji Letterarji / Editorjal. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.3-4) click here

02 Il-Għanja ta' Ċikkulata u Ċikkulata / Dun Karm. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.5) click here

03 Mill-Qiegħ ta' l-Imgħoddi / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.6-7) click here

04 Frak tad-Deheb / Ġ. Meilak. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.7) click here

05 Waqt / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.8-10) click here

06 Għax Nibża' Jiena fil-Jum'Ħazin? / A. Copperstone. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.10) click here

07 Ruħ il-Poeta / F. Camilleri. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.11-12) click here

08 [Announcement] concerning Prof. P.P. Saydon]. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.12) click here

09 Nisel / E. Serracio Inglott. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.13-15) click here

10 "Għanja" / Ġ. Micallef Grimaud. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.16-18) click here

11 L-Istampa f'Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.19-24) click here

12 Il-Ħares : Nota Etimoloġika / F. Nicholas. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.25-26) click here

13 Jien, Min Jien? / Ġ. Galea. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.26) click here

14 Laqgħa Akkademika. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.27) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.28-32) click here

16 Il-Kumitat tal Għaqda "Bajda-u-Ħamra" għas-Sena 1947. Il-Malti. 23(1947)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 23(1947)2

01 L-Istudju tal-Fililoġija / Editorjal. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.33-35) click here

02 Il-Quċċija / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.35) click here

03 Lit-Tabib Kav. Ġużè Galea, President tal-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" u awtur ta' ħafna kitbiet ta' sura patrijottika / Dun Karm. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.36) click here

04 Ġetsemani. Ix-Xewk / V. Barbara. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.37) click here

05 Kommenti fuq Dizzjunarju Malti / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.38-45) click here

06 Lampa se tintefa / M. Meylak. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.46) click here

07 X'nobgħod / M. Agius. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.47) click here

08 Fuq l-Etimoloġija tal-kelma "Qarweż" / A. Cremona. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.48-51) click here

09 L-Istampa f'Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.52-56) click here

10 Tfajjel Sajjied / V. Caruana. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.56) click here

11 Il-Laqgħa ta' Dun Abbondju mal-Bravi / Dun Karm. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.57-59) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 23(1947)2(Ġun.60-64) click here

Il-Malti. 23(1947)3

01 Il-Premju Ġużè Muscat Azzopardi / Editorjal. Il-Malti. 23(1947)3(Set.65) click here

02 Kiskors ta' l-Aġent Rettur ta' l-Università / P.P. Debono. Il-Malti. 23(1947)3(Set.65-67) click here

03 Diskors tal-President tal-"Għaqda" / Ġ. Galea. Il-Malti. 23(1947)3(Set.67-69) click here

04 Diskors ta' ħu l-Fundatur / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 23(1947)3(Set.69-71) click here

05 Diskors ta' l-Eċċellenza Tiegħu l-Gvernatur / F.C.R. Douglas. Il-Malti. 23(1947)3(Set.71-72) click here

06 Diskors tar-Rebbieħ tal-"Premju Ġużè Muscat Azzopardi / A. Cremona. Il-Malti. 23(1947)3(Set.72-74) click here

07 Diskors ta' l-Egħluq / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 23(1947)3(Set.75-77) click here

08 Xita tad-Deheb / A. Buttigieg. Il-Malti. 23(1947)3(Set.77) click here

09 Is-Sejħa / Ġ. Mejlak. Il-Malti. 23(1947)3(Set.78-79) click here

10 L-Ewwel Xagħra Bajda / M. Meylak. Il-Malti. 23(1947)3(Set.80-82) click here

11 Tiftaħx, ja Ward Sabiħ! / F. Camilleri. Il-Malti. 23(1947)3(Set.82) click here

12 Triq il-Fatati / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 23(1947)3(Set.83-84) click here

13 Xi Ħaġa Baqa' ... / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 23(1947)3(Set.85) click here

14 Ħabibi l-Għasfur / L. Farrugia Bonnici. Il-Malti. 23(1947)3(Set.86a) click here

15 Is-Saif / P.P. Theuma. Il-Malti. 23(1947)3(Set.86b) click here

16 L-Istampa f'Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 23(1947)3(Set.87-91) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 23(1947)3(Set.92-97) click here

18 Lill-Maħbub Dun Anton Vella / A. Copperstone. Il-Malti. 23(1947)3(Set.98) click here

19 Id-Djalogi ta' De Soldanis / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 23(1947)3(Set.99-125) click here

Il-Malti. 23(1947)4

01 Tifkira ta' Nies Kbar / Editorjal. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.127-128) click here

02 Avviż Editorjali. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.128) click here

03 Jekk... / K. Vassallo. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.129-130) click here

04 Leġġenda / M. Butcher. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.130) click here

05 Il-Kanonku Caruana bħala Diplomatiku / Ġ. Galea. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.131-138) click here

06 Lil G.B.S. / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.139-141) click here

07 Malta kienet bagħet ukoll Ambaxxatur għall-Konċilju ta' Trento / J. Galea. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.142-146) click here

08 Sejħa lill-Membri. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.146) click here

09 "Tal-Midinbin" / W. Gulia. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.147) click here

10 Qawl Qarrieqi? / C.M. DeCaro. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.148-149) click here

11 Agħma mit-Twelid / V. Caruana. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.149) click here

12 Noti Filoloġiċi / Dun Pawl. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.150-152) click here

13 Korrispondenza. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.153-154) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 23(1947)4(Diċ.155-156) click here

Il-Werrej tas-sena 1947 click here


Il-Malti. 24(1948)1

01 Il-Jedd tal-Lsien Malti / Editorjal. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.3-7) click here

02 Jum is-Sibt fir-Raħal / J.M. Testa. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.8-9) click here

03 L-Għar ta' Kalipsu / Ġ. Farrugia. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.9) click here

04 Rapport tas-Segretarju għall-1947 / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.10-12) click here

05 It-Tielet Konkors Teatrali. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.12) click here

06 L-Aħħar Kapitlu / V. Apap. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.13-24) click here

07 Il-Kunsill ta' "Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" għas-Snin 1948-1949. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.24) click here

08 Reċensjonijiet. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.25-30) click here

09 Lista ta' Kontribuzzjonijiet għall-għajnuna tar-Rivista "Il-Malti". Il-Malti. 24(1948)1(Mar.30) click here

10 Matinee Lyrique fil-Każin ta' l-Istudenti ta' l-Università. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.31a) click here

11 Avviż Editorjali. Il-Malti. 24(1948)1(Mar.31b) click here

12 Lista Kronoloġika tal-Membri Akademiċi ta' "Il-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti". Il-Malti. 24(1948)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 24(1948)2

01 Ilbieraħ u l-Lum / Editorjal. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.33-35) click here

02 Ninu Muscat Fenech / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.36-38) click here

03 Differiment tal-Għoti tal-"Premju Ġużè Muscat Azzopardi". Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.38) click here

04 Tinżilx, ja xita! / F. Camilleri. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.39a) click here

05 Friefet / W. Gulia. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.39b) click here

06 Sunetti tal-Gwerra / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.40) click here

07 Ġawhar ta' Ħrejjef / R.M.B. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.41-42) click here

08 Tifkiriet / W. Gulia. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.42) click here

09 Coleridge u Malta / Ġ. Galea. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.43-47) click here

10 Niccolò Isouard / C.M. De Caro. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.48-49) click here

11 Uganda / S. Gatt. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.49) click here

12 Ċerimonja ta' Tifkira lil Ġanni Vassallo. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.50-51) click here

13 It-Tielet Konkors Teatrali. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.52-58) click here

14 Kontribuzzjonijiet għar-Rivista Tagħna. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.58) click here

15 Ktieb Ġdid ta' Alb. Cassola. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.59) click here

16 Il-Lsien Għarbi / F. Nicholas. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.60-64) click here

17 Din ta' sidek l-għajta / [Anon]. Il-Malti. 24(1948)2(Ġun.64) click here

Il-Malti. 24(1948)3

01 Inkunu Rġiel / L-Editur. Il-Malti. 24(1948)3(Set.65-66) click here

02 It-Teatru bl-Ilsien Malti / SNIAR. Il-Malti. 24(1948)3(Set.67-68) click here

03 Mid-Djarju Tiegħi / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 24(1948)3(Set.69-71) click here

04 Settembru / W. Gulia. Il-Malti. 24(1948)3(Set.71) click here

05 Dawra f'ta' Frankuni / K. Fenech. Il-Malti. 24(1948)3(Set.72-75) click here

06 Wara Sidu sal-Mewt / A. Cremona. Il-Malti. 24(1948)3(Set.76-85) click here

07 Il-Miġja Lura f'Malta tal-President tal-Għaqda. Il-Malti. 24(1948)3(Set.85) click here

08 Il-Lsien Għarbi (cont.) / F. Nicholas. Il-Malti. 24(1948)3(Set.86-88) click here

09 Il-Mewt ta' Tlitt Iħbieb ta' "Il-Malti" / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 24(1948)3(Set.89-93) click here

10 Gġanjiet ta' Mġabba / L. Ellul. Il-Malti. 24(1948)3(Set.93) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 24(1948)3(Set.94-96) click here

Il-Malti. 24(1948)4

01 Biex Niftiehmu / L-Editur. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.97-98) click here

02 Il-Kav.Dr. Ġ. Galea M.D., D.P.H., Maħtur Membru ta' l-Ordi ta' l-Imperu Ingliż. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.98a) click here

03 "At Home" fid-Far tal-President. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.98b) click here

04 Pranzu f'Ġieh il-President tal-Għaqda fil-"Hotel Phoenicia". Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.99-102) click here

05 It-Tberik tal-Mejda / G.M. Farrugia. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.103) click here

06 Omm Żelwa tal-Bnedmin / F. Camilleri. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.104) click here

07 Ġesù u l-Madliena / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.105) click here

08 Cassola bħala Awtur Drammatiku / Ġ. Galea. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.106-107) click here

09 Pape Sata Aleppe / A.M. Cassola. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.107-111) click here

10 U hekk għal Dejjem / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.112-119) click here

11 Kronaka ta' "Il-Malti". Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.120-121) click here

12 Jekk lejn is-Sema Tħares / Nemo. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.122-123) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 24(1948)4(Diċ.123-126) click here

Il-Werrej tas-sena 1948 click here


Il-Malti. 25(1949)1

01 Il-Għaqda / L-Editur. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.3-5) click here

02 Laqgħa tal-Kunsill. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.5) click here

03 Dun Ġwann Cachia / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.6-10) click here

04 Suċċes Letterarju. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.10) click here

05 Il-Għanja taċ-Ċaqliq / A. Buttigieg. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.11-12) click here

06 Kelb Xiħ tal-Għassa / A. Cremona. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.13-14) click here

07 Francesco Azopardi / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.15-23) click here

08 Il-Fergħa tas-Sagħtar / G. Zammit. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.23) click here

09 L-Infern tal-Midneb! / K. Vassallo. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.24-25) click here

10 Pape Satan Aleppe ... (cont.) / A.M. Cassola. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.26-31) click here

11 "Sherry Party" Mogħti mill-"Għaqda" lit-Tabib Kav. Ġużè Galea, M.D., D.P.H., M.B.E., fl-Osborne Hotel. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.31) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 25(1949)1(Mar.32-36) click here

Il-Malti. 25(1949)2

01 Mexjin / L-Editur. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.37-38) click here

02 Nimxu 'l Quddiem / W. Zahra. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.39-42) click here

03 Għaddi malajr, Ġesù'! / F. Camilleri. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.42) click here

04 Ilkoll għal hemm / L. Bonnici Farrugia. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.43-44) click here

05 Ħolm / J. Sciberras. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.44) click here

06 Rikard Mifsud Bonnici / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.45-48) click here

07 Talba / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.49) click here

08 Ave Maria / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.50) click here

09 Dun Ġwann Cachia / G. Cassar Pullicino. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.51-56) click here

10 Fuq il-mewt ta' Dr. F.W. Maempel, M.D., M.L.A. / V. Ungaro. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.56) click here

11 Papa Satan Aleppe (cont.) / M.A. Cassola. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.57-59) click here

12 Ġirja / Ġ. Abela. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.59) click here

13 Kronaka. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.60) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.61-68) click here

15 Suppliment : "Rwiefen" / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 25(1949)2(Ġun.a-v) click here

Il-Malti. 25(1949)3

01 L-Istampa f'Malta / L-Editur. Il-Malti. 25(1949)3(Set.69-70) click here 02

02 Reviżjoni tal-Liġi ta l-Istampa / Korrispondenza. Il-Malti. 25(1949)3(Set.71) click here

03 Il-Kav. Ġużè Galea, M.D., D.P.H., M.B.E., Rebbiegħ tal-Premju "Ġużè Muscat Azzopardi". Il-Malti. 25(1949)3(Set.72-73) click here

04 Qniepen Idoqqu / W. Gulia. Il-Malti. 25(1949)3(Set.73) click here

05 Wara l-Laqgħa ta' Dun Abbondju mal-Bravi / Dun Pawl. Il-Malti. 25(1949)3(Set.74-77) click here

06 Il-Poeżija Thiegħi / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 25(1949)3(Set.77) click here

07 L-Istampa f'Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 25(1949)3(Set.78-83) click here

08 Tfajjel Sajjied / V. Caruana. Il-Malti. 25(1949)3(Set.83) click here

09 Huma kollox! / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 25(1949)3(Set.84) click here

10 Quddiem Għalqa tal-Bittieħ / A. Buttigieg. Il-Malti. 25(1949)3(Set.85a) click here

11 Montecatini / A. Cremona. Il-Malti. 25(1949)3(Set.85b) click here

12 Bluha ta' Mument / J. Cassar Pullicino. Il-Malti. 25(1949)3(Set.86-89) click here

13 Pape Satan Aleppe (cont.) / A.M. Cassola. Il-Malti. 25(1949)3(Set.90-94) click here

14 Frak / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 25(1949)3(Set.94) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 25(1949)3(Set.95-98) click here

16 Suppliment : Dun Mikiel Xerri / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 25(1949)3(Set.a-l) click here

Il-Malti. 25(1949)4

01 Iċ-Ċerimonja tal-Presentazzjoni tal-Midalja "Ġużè Muscat Azzopardi". Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.99-114) click here

02 O Tempora! O Mores / W. Gulia. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.114a) click here

03 Frak / A. Cremona. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.114b) click here

04 Lit-Tabib Ġużè Galea / V. Ungaro. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.115a) click here

05 Il-Għolliq / A. Buttigieg. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.115b) click here

06 Lill-Kav. Dr. Ġużè Galea, M.B.E., M.D., D.P.H. / K. Mallia. Il-Malti. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.116) click here

07 "Vestru" / J.E. Busuttil. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.117-120) click here

08 Maternità / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.121) click here

09 Reċensjonijiet. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.122-128) click here

10 Suppliment : Naf b'kollox / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 25(1949)4(Diċ.a-v) click here

Il-Werrej tas-sena 1949 click here


Il-Malti. 26(1950)1

01 Dar tal-"Għaqda"/ L-Editur. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.3-4) click here

02 Bla Tebgħa / Ġ. Mejlak. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.5a) click here

03 Lix-Xita / V. Ungaro. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.5b) click here

04 L-Istampa f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.6-12) click here

05 Ħdejn il-Fontana / F. Camilleri. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.12) click here

06 Folklore Malti / A. Cremona. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.13-17) click here

07 Kronaka tal-"Għaqda". Il-Malti. 26(1950)1(Mar.18-25) click here

08 "Bomber" / G. Bartolo. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.26) click here

09 Reċensjonijiet u Studji Kritiċi. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.27-33) click here

10 Alla u l-Ward / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 26(1950)1(Mar.32+) click here

11 Suppliment : It-Tewba (Un Uomo) / G. Tua; Maqluba għall-Malti minn I. Muscat Azzopardi.Il-Malti. 26(1950)1(Mar.a-r) click here

Il-Malti. 26(1950)2

01 It-Tijatru Mezz ta' Tagħlim / L-Editur. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.33-35) click here

02 Akkademiċi Ġodda. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.35) click here

03 L-Għanja ta' l-Imgħażel / A. Cremona. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.36-37) click here

04 Wenzu quddiem Dun Abbondju / P. Galea. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.38-40) click here

05 Xejn! / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.41) click here

06 Ftit Nar, jekk jogħġbok / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.42-47) click here

07 Karmena / A. Buttigieg. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.48) click here

08 Il-Bolla Kruċjata / Ġ. Gatt. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.49-57) click here

09 Friegħi / V.V. Barabara. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.57-58) click here

10 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.59) click here

11 Żewġ Wardiet / P. Aquilina. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.60-62) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.63-65) click here

13 Suppliment : L-Istrina / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 26(1950)2(Ġun.a-v) click here

Il-Malti. 26(1950)3

01 Kliem Fieragħ u ta' Hejm / L-Editur. Il-Malti. 26(1950)3(Set.67-69) click here

02 Fi Tlugħ ix-Xemx / F. Camilleri. Il-Malti. 26(1950)3(Set.69) click here

03 Kittieb Spanjol f'Malta / Ġ. Galea. Il-Malti. 26(1950)3(Set.70-75) click here

04 Kronaka. Il-Malti. 26(1950)3(Set.75) click here

05 Peppinu u Ġakkinu / A. Buttigieg. Il-Malti. 26(1950)3(Set.76) click here

06 Firda minn Kelb / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 26(1950)3(Set.77-80) click here

07 It-tmintax-il-Waħda / Ġ. Abela. Il-Malti. 26(1950)3(Set.80) click here

08 Il-Bolla Cruċjata (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 26(1950)3(Set.81-89) click here

09 Il-Fanal ta'Malta / G. Zammit. Il-Malti. 26(1950)3(Set.89-91) click here

10 Ċensu Slaw jagħmel Ikla Tajba / A.M. Cassola. Il-Malti. 26(1950)3(Set.92-93) click here

11 Il-Għanja tal-Poeta tal-Bieraħ / K. Vassallo. Il-Malti. 26(1950)3(Set.94) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 26(1950)3(Set.95-98) click here

13 Lis-Sunett Malti / V. Ungaro. Il-Malti. 26(1950)3(Set.98) click here

14 Suppliment : Kapitlu l-Aħħar /A.M. Cassola. Il-Malti. 26(1950)3(Set.a-x) click here

Il-Malti. 26(1950)4

01 Nofs is-Seklu / L-Editur. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.99-101) click here

02 Fil-Beraħ Waħdi / V. Ungaro. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.101) click here

03 Xiħ u Xiħa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.102-103) click here

04 Kotba għall-Ħabs. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.103) click here

05 Iċ-Ċensura ta' l-Istampa (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.104-109) click here

06 Nifirħu / Ġ. Pisani. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.110-112) click here

07 Talba lil-Ommi Mejta / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.113-115) click here

08 Mit-Tieqa ta' Kamarti / V. Ungaro. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.115) click here

09 Frak mill-Istorja / L. Said. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.116-118) click here

10 Kalkara. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.118) click here

11 Karità / J.E. Busuttil. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.119) click here

12 Tberik tal-Grotta ta' Lourdes fil-Ħawli / [Brother Henry]. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.120a) click here

13 Lill-Madonna Assunta / M. Agius. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.120b) click here

14 In Memoriam : Miss May Butcher. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.121) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.122-128) click here

16 Suppliment : It-Taqbida / G. Tua, Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 26(1950)4(Diċ.a-t) click here

Il-Werrej tas-sena 1950 click here


Il-Malti. 27(1951)1

01 Esibizzjonijiet ta' l-Arti / L-Editur. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.3-4) click here

02 It-Tielet Xandira Akkademika tal-"Għaqda". Il-Malti. 27(1951)1(Mar.4-5) click here

03 Atomi u Nies / E. Agius. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.5) click here

04 Tifkiriet ta' Tfuliti / K. Vassallo. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.6-8) click here

05 Lil Ħija Salvu / J.C. Friggieri. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.9) click here

06 Il-Ħajja Kulturali Maltija fi Żmienna / Ġ. Zarb Adami. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.10-13) click here

07 ... u l-Art Titkellem / F. Camilleri. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.13-14) click here

08 Lil Mary Meylak / J. Sciberras. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.14) click here

09 Siltiet Minn 'Il-Ħabs Tiegħi' ta' Silvio Pellico / V.V. Barbara. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.15-21) click here

10 Oqbra Minsija / A. Cremona. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.22-23) click here

11 Għajnejn Saħħara / Ġ. Ellul Mercer. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.23) click here

12 Noti Grammatikali / A. Cremona. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.24-25) click here

13 Konkors Letterarju Teatrali Mniedi Mill-K.O.P.T.E.M. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.26-27) click here

14 Lir-Rivista Tagħna "Il-Malti" : (B'tifkira ta' l-ewwel 25 sena ta' ħajjitha) / M. Agius. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.27) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.28-32) click here

16 Suppliment : Qalb Sinċiera ma Teqdiemx : Att Soċjali / Ġ. Attard Montaldo. Il-Malti. 27(1951)1(Mar.a-z-b) click here

Il-Malti. 27(1951)2

01 Għall-Istorja ta' Malta / L-Editur. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.33-35) click here

02 Nifirħu. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.35) click here

03 Taħt l-Anestetiku / L. Farrugia Bonnici. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.36) click here

04 Dwar l-istorja tal-ferrovija / Ġ. Dimech DeBono. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.37-41) click here

05 Tiswija. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.41) click here

06 L-Istampa f'Malta (cont.) : Il-Ħidma fl-Istamperija ta' l-Ordni / Ġ. Gatt. Il-Malti. 27(1951)2(ĠGun.42-59) click here

07 Avviz lil-Imseħbin. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.59) click here

08 Osservazzjonijiet u Kommenti Grammatikali / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.60-62) click here

09 Reċensjonijiet. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.62-64) click here

10 Supplement : Dar fuq ir-Ramel : Kummiedja f'Att Wieħed / C.D. Clews. Il-Malti. 27(1951)2(Ġun.a-r) click here

Il-Malti. 27(1951)3

01 Malta u l-Kongressi Internazzjonali / L-Editur. Il-Malti. 27(1951)3(Set.65-66) click here

02 Innu ta' Soċjetà tad-Dutrina Nisranija : M.U.S.E.U.M. / Dun Karm. Il-Malti. 27(1951)3(Set.67) click here

03 Ħġejjeġ / W. Gulia. Il-Malti. 27(1951)3(Set.68) click here

04 Maskarata / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 27(1951)3(Set.68-70) click here

05 Misterju / Ġ. Abela. Il-Malti. 27(1951)3(Set.70) click here

06 Il-Mużew tal-Qdumijiet ta' Malta / J. Galea. Il-Malti. 27(1951)3(Set.71-75) click here

07 Lill Kewkba Żahrija / V.V. Barbara. Il-Malti. 27(1951)3(Set.76-77) click here

08 Avviz lill-Imseħbin. Il-Malti. 27(1951)3(Set.77) click here

09 Dawk il-Ġarar tal-Brandy / J.E. Busuttil. Il-Malti. 27(1951)3(Set.78-80) click here

10 Marida / V. Caruana. Il-Malti. 27(1951)3(Set.80) click here

11 Lill-Madonna tat-Taraġ / F. Camilleri. Il-Malti. 27(1951)3(Set.81a) click here

12 Fid-Dar ta' John Keats / A. Dougall. Il-Malti. 27(1951)3(Set.81b) click here

13 May Butcher u il-Ħidma tagħha għall-Malti / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 27(1951)3(Set.82-86) click here

14 A Legend; Leġġenda / M. Butcher. Il-Malti. 27(1951)3(Set.87) click here

15 Għeluq is-Sena mill-Mewt ta' Missieri / C. Gauci. Il-Malti. 27(1951)3(Set.88) click here

16 Ġirien Marju / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 27(1951)3(Set.88-89) click here

17 Innu tat-Tfal tad-Dutrina / V.[V.] Barbara. Il-Malti. 27(1951)3(Set.89) click here

18 Lil Anton Buttigieg, Poeta Malti / P. Cauchi. Il-Malti. 27(1951)3(Set.90-92) click here

19 Misserijietna / M. Agius. Il-Malti. 27(1951)3(Set.92) click here

20 Fir-Razzett ta' Katarin / A. Buttigieg. Il-Malti. 27(1951)3(Set.93a) click here

21 Lil Ommi / V. Ungaro. Il-Malti. 27(1951)3(Set.93b) click here

22 Reċensjonijiet. Il-Malti. 27(1951)3(Set.94-96) click here

23 Suppliment : Meta Jdur ir-Riħ! : Kummiedja għax-Xandir / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 27(1951)3(Set.a-n) click here

Il-Malti. 27(1951)4

01 Il-"Għaqda" Tagħna u ż-Żgħażagħ / L-Editur. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.97-98) click here

02 Il-Kultura / Ġ. Galea. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.99-102) click here

03 Alla fil-Ħolqien / Ġ. Agius Bonello. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.103) click here

04 Is-Sena u l-Bniedem / Ġ. Ellul-Mercer. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.104) click here

05 Li Tiżra' Taħsad / V. Apap. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.105-109) click here

06 Nifirħu fil-Ġdid. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.109) click here

07 Tixwixa fuq Bastiment Kursal bil-Bandiera ta' l-Ordni / Ġ. Gatt. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.110-115) click here

08 Żewġ Friefet / V. Caruana. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.116-117) click here

09 Iċ-Ċagħka / Ġ. Borg. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.118-119) click here

10 Warda Midbiela / C. Gauci. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.119) click here

11 It-Tfajla tas-Sulfarini / A.M. Cassola. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.p.120-122) click here

12 L-Aħħar Traduzzjoni ta' May Butcher Qabel Ma Mietet : Hymn to the Heroes of Malta / M. Butcher. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.123) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.124-126) click here

14 Suppliment : Huwa : Leġġenda Drammatika / Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 27(1951)4(Diċ.a-n) click here

Il-Werrej tas-sena 1951 click here


Il-Malti. 28(1952)1

01 Preżentazzjoni tal-Premju "Ġużè Muscat Azzopardi" / L-Editur. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.3-7) click here

02 Diskors tal-Prof. Serafin M. Zarb, O.P., S.Th.M., S.Script.D., Dekan tal-Fakultà Anzjana ta' l-Università Rjali / S.M. Zarb. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.8) click here

03 Diskors tal-Kav. Dr. Ġużè Galea, M.B.E., M.D., D.P.H., President tal-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" / Ġ. Galea. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.9-11) click here

04 Diskors tas-Sur Ivo Muscat Azzopardi, P.L., Delegat tal-Fundatur tal-Premju / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.11-13) click here

05 Diskors ta' Mons. Kant. Dun Pawl Galea, J.C.D., Rebbieħ tal-Premju "Ġużè Muscat Azzopardi" / P. Galea. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.13-16) click here

06 Il-Parata : Studju Ċkejken / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.17-19) click here

07 Pranzu mogħti mill-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" b'ġieh Dun Karm Psaila, D. Litt., u l-Kav. Dr. Ġ. Galea, M.B.E., M.D., D.P.H. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.20) click here

08 Depożitu ta' Kopji ta' "Il-Malti" fil-Librerija tad-Dar tal-"Għaqda". Il-Malti. 28(1952)1(Mar.23) click here

09 Ċajta tat-Tmenin : (Wara l-Għanja tas-Sebgħin) / Dun Karm. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.24-25) click here

10 Brindisi : Versi ta' Mary Meylak li Nqraw Waqt il-Pranzu Mogħti b'ġieh lil Dun Karm Psaila, D. Litt., u l-Kav. Dr. Ġ. Galea, M.B.E., M.D., D.P.H., fid-9 ta' Diċembru, 1951 / M. Meylak. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.25-26) click here

11 Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : Il-Kunsill tal-Għaqda tal Kittieba tal-Malti għas-Snin1952-53. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.27) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.28-32) click here

13 Suppliment : Icilio Calleja (25-6-1882 - 18-11-1941) : Tenur Ċelebri Malti : Bijografija / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)1(Mar.a-x) click here

Il-Malti. 28(1952)2

01 Sursum Corda / L-Editur. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.33-34) click here

02 Infakkru. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.34) click here

03 Rapport Amministrativ tal-Għaqda għas-Snin 1950-1951 / Segretarju. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.35-38) click here

04 Imħabba u Lwien / F. Camilleri. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.39) click here

05 L-Ortografija tal-Għaqda / N. Biancardi. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.40-41) click here

06 Il-Lum u l-Bieraħ / R. Briffa. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.42) click here

07 Issa Li... / K. Vassallo. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.42-43) click here

08 Traduzzjoni minn Camoens bil-Malti / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.44-54) click here

09 L-Alfabet tal-Għaqda / L-Editur. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.54) click here

10 Imħabba taħt Siġra / V. Caruana. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.55a) click here

11 Morna għall-Bebbux / Ġ. Abela. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.55b) click here

12 Tixwixa fuq Bastiment Kursal bil-Bandiera tal-Ordni (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.56-58) click here

13 Ward fuq Qabri / P. Aquilina. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.59-60) click here

14 Nhar San Duminku tal-Birgu : 31 ta' Awissu 1952 / V.[V.] Barbara. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.61) click here

15 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.62) click here

16 [Lista tal-Membri tal-Għaqda]. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.63-64) click here

17 Suppliment : Il-Ġarra Nkisret : Radjodramm / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)2(Ġun.a-w) click here

Il-Malti. 28(1952)3

01 Il-Meċenati tal-Malti / L-Editur. Il-Malti. 28(1952)3(Set.65-68) click here

02 In Memoriam: Ugo Muscat Azzopardi P.L. / L-Editur. Il-Malti. 28(1952)3(Set.68-70) click here

03 Għall-Librerija tal-"Għaqda". Il-Malti. 28(1952)3(Set.70a) click here

04 Avviż. Il-Malti. 28(1952)3(Set.70b) click here

05 Il-Warda tar-Rużarju / V.[V.] Barbara. Il-Malti. 28(1952)3(Set.71-78) click here

06 F'Mewt Missieri / F. Camilleri. Il-Malti. 28(1952)3(Set.78) click here

07 Malapropismi fl-Ilsien Malti / A.M. Cassola. Il-Malti. 28(1952)3(Set.79-84) click here

08 Avviż lill-Imseħbin. Il-Malti. 28(1952)3(Set.84) click here

09 Il-Għanja tat-Tletin / M. Mizzi. Il-Malti. 28(1952)3(Set.85a) click here

10 "Tu es Sacerdos" / V. Ungaro. Il-Malti. 28(1952)3(Set.85b) click here

11 Varia Atque Breviora : Linguistica u Folklore / A. Cremona. Il-Malti. 28(1952)3(Set.86-89) click here

12 Il-Għanja ta' Lourdes / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 28(1952)3(Set.90-93) click here

13 Meta ommi kellha lili / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)3(Set.93-94) click here

14 Membri Akkademiċi. Il-Malti. 28(1952)3(Set.94) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 28(1952)3(Set.95-96) click here

16 Suppliment : L-Aħwa Catania : Buzett Drammatiku / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)3(Set.a-p) click here

Il-Malti. 28(1952)4

01 L-Istudju tal-Malti / l-Editur. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.97-98) click here

02 Kien Lejlet il-Milied / Ġ. Galea. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.99-102) click here

03 Avviż lill-Imseħbin. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.102) click here

04 Il-Mewt ta' Mons. Kant. Dun Pawl Galea, J.C.D. : In Memoriam. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.103) click here

05 Lill-Baħar Mediterran / Dun Frans Camilleri. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.104) click here

06 Kronaka tal-"Għaqda". Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.104) click here

07 Proverbji Foloz / V. Caruana. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.105-108) click here

08 Tixwixa fuq Bastiment Kursal bil-Bandiera ta' l-Ordni (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.109-125) click here

09 Arti u Ħajja / M. Mizzi. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.125) click here

10 Reċensjoniji. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.126) click here

11 Fernand Gregh : Poeta : Bijografija / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.suppliment.I-XX) click here

12 Werrej tas-Sena 1952. Il-Malti. 28(1952)4(Diċ.127-128) click here

Il-Malti. 29(1953)1

01 Memorandum tal-Għaqda. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.3-5) click here

02 Lil Marti : (f'Egħluq il-25 sena miż-żwieġ tagħna) / E. Mallia. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.5) click here

03 Ġabra ta' ismijiet ta' qaddisin, persunaġġi bibliċi u tal-Vanġeluli jidħlu fi qwiel, idjomi u frażijiet Maltin / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.6-7) click here

04 Varia atque breviora (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.7,31-32) click here

05 Salvu Frendo de Mannarino / A. Nicholas. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.8-9) click here

06 Att tal-Fidi ta' Dante Alighieri : Maqlub għall-Malti minn / S. Frendo de Mannarino. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.9-16) click here

07 L-Aħħar Kelma / P.P. Saydon. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.17-20) click here

08 Il-Milied it-Tajjeb! / Ġ Galea. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.21) click here

09 Kliem ta' Dun Ġwann M. Farrugia, fil-Ġublew ta' l-Ewwel Quddiesa tiegħu (1892-1962). Il-Malti. 29(1953)1(Mar.22-23) click here

10 Il-Palk Malti / H. Born. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.24-26) click here

11 Tfakkira ta' Annibale Preca / M. Agius. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.26-28) click here

12 Tgħid? / Ġ. Micallef Grimaud. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.29) click here

13 Guħ mard.... u Kittieba / N. Biancardi. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.30-31) click here

14 Reċensjoniji. Il-Malti. 29(1953)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 29(1953)2

01 It-Tagħlim tal-Malti / L-Editur. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.33-35) click here

02 Nistrieħu ftit / V.V. Barbara. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.36) click here

03 Sidtna ta' Guadalupe / Ġ. Diacono. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.37-41) click here

04 Ksib mill-"Għaqda" tal-Propjetà Letterarja tal-Pubblikazzjonijiet bil-Malti ta' Sir Temi Zammit. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.41) click here

05 Malta, il-Familja Rjali Ingliża u l-Inkoronazzjoni ta' Eliżabetta II / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.42-44) click here

06 Madrigale : Lil wieħed Saċerdot Karmelitan f'egħluq il-ħamsa u għoxrin sena ta' l-Ewwel Quddiesa tiegħu / B.M. Caruana. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.44) click here

07 Il-Mewt tal-Kanonku Dun Gammari Farrugia / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.45-46) click here

08 Rapport ta' l-Eżaminaturi fuq il-Konkors ta' l-Essays dwar Malta u l-Inkoronazzjoni tal-Maestà tagħha r-Reġina Eliżabetta II / W. Born, Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.46-47) click here

09 Ħabbejt / V. Ungaro. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.48-49) click here

10 Il-Battaljun ta' Birkirkara fi Żmien l-Imblokk tal-Franċiżi / Ġ. Gatt. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.50-57) click here

11 Kotba bil-Malti għall-"Malta House", ta' Londra. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.57) click here

12 Meta Tlifthom / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.58-59) click here

13 Sunett bil-Malti ta' De Soldanis / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.59-61) click here

14 Varia Atque Breviora (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.62) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 29(1953)2(Gun.63-64) click here

Il-Malti. 29(1953)3

01 Awtobijografiji. Il-Malti. 29(1953)3(Set.65) click here

02 Il-Bewsa tas-Sirena : Novella Mitiloġika ta' / V. Caruana. Il-Malti. 29(1953)3(Set.66-71) click here

03 Fil-Mewt ta' P. Umbert Sant, O.P. / V. Barbara. Il-Malti. 29(1953)3(Set.71) click here

04 Miss Universe / F. Camilleri. Il-Malti. 29(1953)3(Set.72) click here

05 Wara Raqda fil-Buskett fl-Imnarja / M. Cassar. Il-Malti. 29(1953)3(Set.72) click here

06 Nemusa / V. Ungaro. Il-Malti. 29(1953)3(Set.73) click here

07 In Nies tas-Snajja' fl-Ewwel Snin ta' l-Ingliżi f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 29(1953)3(Set.74-79) click here

08 L-Aħħar Kelma (cont.) / P.P. Saydon. Il-Malti. 29(1953)3(Set.80-84) click here

09 Bħall-Weraq.... / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 29(1953)3(Set.84) click here

10 Il-Labtu tal-Madonna / B.M. Caruana. Il-Malti. 29(1953)3(Set.85-87) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 29(1953)3(Set.87) click here

12 Manuskritt dwar il-Vanġelju ta' San Ġwann maqlub bil-Malti / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)3(Set.88-91) click here

13 Mammona / F. Camilleri. Il-Malti. 29(1953)3(Set.91) click here

14 Varia atque breviora (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 29(1953)3(Set.92) click here

15 Għaqda tal-Kittieba Żgħażgħ. Il-Malti. 29(1953)3(Set.93) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 29(1953)3(Set.94-96) click here

Il-Malti. 29(1953)4

01 Kav. Ġużè Muscat Azzopardi. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.Frontispiece) click here

02 Niftakru f'Min Mexxiena. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.97-98) click here

03 Għeluq il-Mitt Sena mit-Twelid tal-Kav. Ġużè Muscat Azzopardi / Ġ. Galea. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.99-104) click here

04 Lil Galileo Galilei / K. Mallia. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.105) click here

05 Il-Milied / G. Stevens. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.106-107) click here

06 Debħa / V.V. Barbara. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.107) click here

07 Fejn il-Malti u t-Taljan jaqblu / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.108-109) click here

08 .....Imma! / M. Cassar. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.109) click here

09 In Nies tas-Snajja' fl-Ewwel Snin ta' l-Ingliżi f'Malta (cont.) / Ġ. Gatt. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.110-114) click here

10 Innu għal Żmien l-Avvent / B.M. Caruana. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.114-115) click here

11 It-Testment il-Ġdid bil-Malti. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.116) click here

12 Fehmti sħiħa / V.V. Barbara. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.116) click here

13 Varia atque breviora (cont.) / [A. Cremona]. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.117-118) click here

14 Kronaka tal-"Għaqda". Il-Malti. 29(1953)4(Dic.118) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.119-126) click here

16 Werrej tas-sena 1953. Il-Malti. 29(1953)4(Dic.127-128) click here

Il-Malti. 30(1954)1

01 Is-Sena Marjana. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.3-4) click here

02 Ma nistriħux / Patri Mattew Kappuċin. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.5) click here

03 L-Aħħar Kelma (cont.) / P.P. Saydon. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.6-9) click here

04 Stanislaw Gatt / G. Cardona. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.10-21) click here

05 Malapropismi fl-Ilsien Malta : Korrispondenza / Ġ. Abela. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.22-23) click here

06 Marija Sultana / V.V. Barbera. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.23) click here

07 Fabbrika ġdida tal-Malti u l-arti moderna / A. Cremona. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.24-27) click here

08 O spem miram! / V.V. Barbara. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.27) click here

09 Varia atque breviora (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.28-29) click here

10 Infakkru. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.29) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 30(1954)1(Mar.30-32) click here

Il-Malti. 30(1954)2

01 Iż-Żjara tar-Reġina fil-Gżejjer ta' Malta / L-Editur. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.33-34) click here

02 Ix-Xebh ta' Għanja Maltija ta' Ġan Anton Vassallo ma' Ballata Qadima Ingliża / A. Cremona. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.35-47) click here

03 Bidla! / V.V. Barbara. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.47) click here

04 Is-Sardinella / G. Zammit. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.48-49) click here

05 Għasfur / A. Fiorini. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.50a) click here

06 Il-Qawsalla ta'l-Imħabba / V. Caruana. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.50b) click here

07 Lil Omm in-Niket / P. Aquilina. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.51-52) click here

08 Multum in Parvo. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.52) click here

09 X'Jiswew? ; Epigrammi / J. Sciberras. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.53) click here

10 L-Umbrja l-Qalb tħabbat ta' l-Italja / A.M. Cassola. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.54-56) click here

11 Dwardu Cachia : Żieda u Tiswija : Korrispondenza / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.57-58) click here

12 Kronaka. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.58) click here

13 Malapropismi fil-Malti / A.M. Cassola. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.59) click here

14 Dizzjunarji Maltin / A. Cremona. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.60-62) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 30(1954)2(Gun.62) click here

Il-Malti. 30(1954)3

01 Festi fl-Irħula. Il-Malti. 30(1954)3(Set.65-66) click here

02 Ix-Xebh Ta' Għanja Maltija ta' Ġan Anton Vassallo ma' Ballata Qadima Ingliża (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 30(1954)3(Set.67-73) click here

03 Siġar / F. Cammileri. Il-Malti. 30(1954)3(Set.74) click here

04 Umanità : Radjodramm / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 30(1954)3(Set.75-81) click here

05 In Nies tas-Snajja' fl-Ewwel Snin ta' l-Ingliżi f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 30(1954)3(Set.82-87) click here

06 Lil Ommi b'Qima / M. Agius. Il-Malti. 30(1954)3(Set.87) click here

07 Il-Kummiedja / G. Azzopardi. Il-Malti. 30(1954)3(Set.88-89) click here

08 Bejn Art u Oħra / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 30(1954)3(Set.89) click here

09 John F. Marks / ILF. Il-Malti. 30(1954)3(Set.90-91) click here

10 Lill-Madonna tas-Saħħa / V. Ungaro. Il-Malti. 30(1954)3(Set.91) click here

11 Bidla ta' Isem / Segretarju. Il-Malti. 30(1954)3(Set.91) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 30(1954)3(Set.92-96) click here

13 Qwiel tal-Biedja. Il-Malti. 30(1954)3(Set.96) click here

Il-Malti. 30(1954)4

01 Wara tletin sena. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.97-99) click here

02 Multum in parvo. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.99) click here

03 Il-Qarċilla : Bejn Drawwa u Drama f'Malta / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.100-108) click here

04 Leħen l-Għanja tas-Skiet / Ġ. Abela. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.108) click here

05 Dawl u Dija / P. Aquilina. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.109-111) click here

06 Rwiefen / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.111) click here

07 Monsinjur Dun Mikiel Franġisk Buttigieg : L-Ewwel Isqof t'Għawdex / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.112-117) click here

08 Rakkont Eġizzjan / F. Nicholas. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.118-120) click here

09 Nota ta' l-Amministrazzjoni. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.120) click here

10 Marija Reġina / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.121) click here

11 Il-Bwiet u ta' ġo fihom / V. Caruana. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.122-124) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.125-126) click here

13 Werrej tas-sena 1954. Il-Malti. 30(1954)4(Dic.127-128) click here

Il-Malti. 31(1955)1

01 Il-Letteratura Maltija fir-Radjo / L-Editur. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.3-4) click here

02 Messaġ tal-President Onorarju lill-Imseħbin tal-"Għaqda Letterarja Maltija" / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.5-7) click here

03 Noti fuq il-Fonetika u Morfoloġija Maltija / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.7) click here

04 Il-Għanja tal-Ħamsa u Tletin Sena / M. Kappuin. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.8-9) click here

05 Meta Lbist il-Ġlekk ta' Ħija / G. Vella. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.10-12) click here

06 Tliet Poeżiji Qosra : Għada jisbaħ xorta waħda; Ġejjin id-Dgħajjes; il-Kotra u ż-Żmien / J. Sciberras. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.13) click here

07 Ferħa bla Temma / A. Guillaumier. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.14-22) click here

08 Qalb Ommu / J.M. Manara. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.23) click here

09 Monsinjur Dun Franġisk Buttigieg : L-Ewwel Isqof t'Għawdex (con.) / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.24-29) click here

10 Reċensjonijiet. Il-Malti. 31(1955)1(Mar.30-32) click here

11 Kopji Qodma ta' "Il-Malti". Il-Malti. 31(1955)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 31(1955)2

01 Proża u Poeżija fil-Letteratura Maltija / L-Editur. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.33-35) click here

02 Nhar l-Ewwel Quddiesa. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.35) click here

03 Rapport tas-Sena 1954 : Rapport Amministrativ tas-Segretarju moqri fil-Laqgħa Ġenerali ta' April, 1855 / Segretarju. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.36-38) click here

04 It-Tabib Ġ. Galea M.B.E., M.D., D.H.P., Maħtur Professur. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.38) click here

05 Miluti Ħuti / J.M. Manara. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.39a) click here

06 Kotba bil-Malti. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.39b) click here

07 Dlam / G. Stevens. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.40-41) click here

08 Il-Qalb / G. Zammit. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.41) click here

09 Statut tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : Tibdil u Żidiet Mgħoddijin mill-Kunsill. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.42-43) click here

10 In-Nies tas-Snajja' fl-Ewwel Snin ta' l-Ingliżi f'Malta / Ġ. Gatt. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.44-48) click here

11 Qwiel il-Bidwi. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.48) click here

12 Santu Wistin Studjat Bħala Kittieb / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.49-51) click here

13 L-Arloġġ / C. Cassar. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.52) click here

14 Malapropismi fil-Malti / Ġ. Abela. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.53-55) click here

15 Addio, Manwel ... / N. Biancardi. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.55) click here

16 Ħsibijiet / E. Agius. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.56-57) click here

17 Qalb Ommu : Errata-Corrige. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.57) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.58-64) click here

19 Meħtieġa Kopji ta' "Il-Malti". Il-Malti. 31(1955)2(Gun.64a) click here

20 Għażż. Il-Malti. 31(1955)2(Gun.64b) click here

Il-Malti. 31(1955)3

01 Integration / L-Editur. Il-Malti. 31(1955)3(Set.65-66) click here

02 Lid-Dmugħ / M. Cassar. Il-Malti. 31(1955)3(Set.66) click here

03 A. Cremona bħala Drammaturgu : Studju Kritiku ta' / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 31(1955)3(Set.67-73) click here

04 Marjana : (Lill-Madonna ta' Lourdes u ta' Fatima) / W. Gulia. Il-Malti. 31(1955)3(Set.74-76) click here

05 Qwiel il-Bidwi. Il-Malti. 31(1955)3(Set.76) click here

06 Il-Letteratura Infantili Maltija Essay ta' / Calamus. Il-Malti. 31(1955)3(Set.77-80) click here

07 O Dulcis Virgo Maria : B'Tifkira tas-Sena Marjana 1954 / F. Camilleri. Il-Malti. 31(1955)3(Set.81-82) click here

08 Nifirħu. Il-Malti. 31(1955)3(Set.82a) click here

09 Membri Ġodda. Il-Malti. 31(1955)3(Set.82b) click here

10 Errata - Corrige. Il-Malti. 31(1955)3(Set.82c) click here

11 Ġannina / A. Agius. Il-Malti. 31(1955)3(Set.83-90) click here

12 Ir-Rati ta' Ħlas għat-Trasmissjonijiet ta' Xogħlijiet Letterarji minn fuq ir-Rediffusion. Il-Malti. 31(1955)3(Set.90-91) click here

13 Għalhekk Inħobbok / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 31(1955)3(Set.91-92) click here

14 Malapropismi fl-Ilsien Malti : Korrispondenza / A.M. Cassola. Il-Malti. 31(1955)3(Set.92-93) click here

15 Multum in Parvo / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 31(1955)3(Set.93) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 31(1955)3(Set.94-96) click here

17 Leħen l-Art Mqaddsa. Il-Malti. 31(1955)3(Set.96a) click here

18 Ġawhar ta' Ħsibijiet. Il-Malti. 31(1955)3(Set.96b) click here

Il-Malti. 31(1955)4

01 Il-Milied u l-Ewwel s-Sena l-Ġdida / L-Editur. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.97-98) click here

02 Akkademja Letterarja / L-Editur. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.98-100) click here

03 Talba lil Ġesù Bambin / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.100) click here

04 Il-Kewkba tal-Milied / Ġ. Galea. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.101-103) click here

05 Il-Milied it-Tajjeb! / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.103a) click here

06 Lil-Mużika ta' Chopin / J. Sciberras. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.103b) click here

07 Il-Konti Ciantar u l-Folklore Malti / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.104-111) click here

08 [Announcement]. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.111) click here

09 Giovanni Curmi, Poeta : Studju Kritiku ta' / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.112-119) click here

10 Varia et Breviora (cont.) / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.119-120) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.121-126) click here

12 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 31(1955)4(Dic.126) click here

Werrej tas-sena 1955. Il-Malti. 31(1955) click here

Il-Malti. 32(1956)1

01 It-Tagħlim tal-Malti / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.3-5) click here

02 Doqqu ja qniepen / C. Cassar. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.5) click here

03 Giovanni Curmi, Poeta (cont.) / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.6-12) click here

04 Xenqet iż-Żogħżija / F. Camilleri. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.13-15) click here

05 Nifirħu. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.15-16) click here

06 Inżul ix-Xemx tat-2 Mejju 1952. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.16) click here

07 Siġġijiet / V. Caruana. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.17-21) click here

08 Multum in Parvo / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.21a) click here

09 Ġawhar ta' Ħsebijiet. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.21b) click here

10 Immorru ... / V. Ungaro. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.22) click here

11 Il-Mewt ta' Arthur Vassallo / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.23) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.24-32) click here

13 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 32(1956)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 32(1956)2

01 Dizzjunarju Bijografiku Nazzjonali / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.33-35) click here

02 It-VIII ta' Settembru 1565 / M. Kappuċċin. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.35) click here

03 In Memoriam : Fredu Nicholas / I.M.A. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.36-38) click here

04 Quddiem il-Madonna tal-Korin. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.38a) click here

05 Il-Għanja Tiegħi / M. Kappuċċin. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.38b) click here

06 Mons. F.S. Caruana : Isqof ta' Malta (1759-1847) / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.39-41) click here

07 La Vallette / M. Kappuċċin. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.41) click here

08 Giovanni Curmi, Poeta : Studju (cont.) ta' / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.42-52) click here

09 Qatra Ilma / P. Aquilina. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.53-54) click here

10 Christian u Nisrani / Ġ. Abela. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.55-56) click here

11 Lura / Ġ. Abela. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.56) click here

12 Lil-Warda tas-Sir Ivo / J. Sciberras. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.57a) click here

13 Ġawhar ta' Ħsebijiet. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.57b) click here

14 Nifirħu / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.58-59) click here

15 Il-Bniedem u Alla / G. Curmi ; Traduzzjoni ta' Ġużè Chetcuti. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.59) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 32(1956)2(Gun.60-64) click here

Il-Malti. 32(1956)3

01 L-Arti Drammatika f'Malta / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)3(Set.65-67) click here

02 Is-Sunetti ta' Ġużè Muscat-Azzopardi : Studju Kritiku ta' / A. Cremona. Il-Malti. 32(1956)3(Set.68-75) click here

03 Kristu : Sultan tal-Paċi u ta' l-Imħabba / A. Preca. Il-Malti. 32(1956)3(Set.75) click here

04 Sejħa t'Alla / Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 32(1956)3(Set.76a) click here

05 Ngħinuhom. Il-Malti. 32(1956)3(Set.76b) click here

06 L-Aħħar Kelma : Paġna Awtobijografika / P.P. Saydon. Il-Malti. 32(1956)3(Set.77-79) click here

07 Ġawhar ta' Ħsibijiet. Il-Malti. 32(1956)3(Set.79) click here

08 Karmenu Vassallo u l-Poeżija Tiegħu "Binti" / K. Ellul Galea. Il-Malti. 32(1956)3(Set.80-91) click here

09 Furioso / Ġ. Abela. Il-Malti. 32(1956)3(Set.91) click here

10 "Christian" hu "Nisrani" / A.M. Cassola. Il-Malti. 32(1956)3(Set.92-93) click here

11 Reħensjonijiet. Il-Malti. 32(1956)3(Set.94-96) click here

12 Ngħinuhom. Il-Malti. 32(1956)3(Set.96) click here

Il-Malti. 32(1956)4

01 Għeluq is-Sena / L-Editur. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.99-101) click here

02 Milied / C. Cassar. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.102a) click here

03 Telefonata : Waħdi... / Ġ. Abela. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.102b) click here

04 Telefonata : Waħdek? / U. Mallia. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.103a) click here

05 Kronka tal-Għaqda. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.103b) click here

06 Issa li Kbirt / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.104-106) click here

07 Proża u Poeżija / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.107) click here

08 L-Amerikana ta' Villa D'Este / V. Apap. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.108-111) click here

09 Il-Milied it-Tajjeb / Ġ. Borg. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.111) click here

10 Ġwienaħ / Ġ. Abela. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.112-113) click here

11 Lil Ħija / M. Agius. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.113) click here

12 L-Għassiesa ta' l-Iswar / A.A. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.114-117) click here

13 Novembru / P. Mattew. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.117) click here

14 Għada / J.M. Ciappara. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.118) click here

15 Talba ta' Omm / V.V. Barbara. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.119-122) click here

16 Il-Lum u Mitt Sena Ilu / J.C. Friggieri. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.123-127) click here

17 Nirringrazzjaw. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.127) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 32(1956)4(Dic.128) click here

Werrej tas-sena 1956. Il-Malti. 32(1956) click here

Il-Malti. 33(1957)1

01 Il-Malti fl-Iskejjel. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.3-5) click here

02 San Franġisk t'Assisi u l-Għasafar / A. Tabone. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.6-9) click here

03 Fil-Ġonna Botaniċi, Melbourne / V. Caruana. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.9) click here

04 Għaliex? / A. Agius. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.10-14) click here

05 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.14) click here

06 Il-Bibbja bħala Letteratura / K. Sant. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.15-21) click here

07 Marzu Tiegħi / P. Aquilina. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.22-24) click here

08 Il-Mewt tal-Poeta / P. Mattew. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.24) click here

09 Etimoloġija ta' Ismijiet / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.25-26) click here

10 Dizzjunarju bijografiku u Bibjografiku nazzjonali. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.26) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.27-32) click here

12 Għal Darb'Oħra. Il-Malti. 33(1957)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 33(1957)2

01 It-Tagħlim Grammatikali / L-Editur. Il-Malti. 33(1957)2(Gun.33-36) click here

02 Preca bħala Filologu / A. Cremona. Il-Malti. 33(1957)2(Gun.37-43) click here

03 Il-Ħsebijiet Ewlenin fl-Ewwel Ktieb tar-Rumanż "Pesta Soċjali" / A. Agius. Il-Malti. 33(1957)2(Gun.44-47) click here

04 Studi Filolġiċi / A. Cremona. Il-Malti. 33(1957)2(Gun.48-56) click here

05 Eleġija / P.K. Mallia. Il-Malti. 33(1957)2(Gun.57-61) click here

06 Ismijiet ta' Pjanti, Annimali, eċċ., li Jibdew bil-Kelma bu (abu). Il-Malti. 33(1957)2(Gun.61) click here

07 Qari Malti / I. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 33(1957)2(Gun.62-63) click here

08 A Friend in Need is a Friend Indeed / M.A. Scalpello Borg. Il-Malti. 33(1957)2(Gun.63) click here

09 Reċensjoni. Il-Malti. 33(1957)2(Gun.64) click here

Il-Malti. 33(1957)3

01 Ismijiet tat-Toroq. Il-Malti. 33(1957)3(Set.65-66) click here

02 Kav. Ġużè Muscat Azzopardi, B.M., P.E.P., P.L., 1853-1927 : B'Tifkira Mommemorativa taż-Żewġ Anniversarji tat-twelid u Mewt tiegħu / [A. Cremona]. Il-Malti. 33(1957)3(Set.67-69) click here

03 Ir-Riħ Isfel / W.P. Gulia. Il-Malti. 33(1957)3(Set.70-72) click here

04 Minuetto / W.P. Gulia. Il-Malti. 33(1957)3(Set.72) click here

05 Is-Sebħ / U. Mallia. Il-Malti. 33(1957)3(Set.73-74) click here

06 Cocktail Cabinet / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 33(1957)3(Set.75-78) click here

07 Għada / Ġ. Abela. Il-Malti. 33(1957)3(Set.79) click here

08 Santu Wistin fil-Ħsieb u l-Qalb ta' Dun Karm. Il-Malti. 33(1957)3(Set.80-83) click here

09 Ġawhar ta' Ħsibijiet. Il-Malti. 33(1957)3(Set.83) click here

10 Epithalamium / P. Caruana. Il-Malti. 33(1957)3(Set.84) click here

11 Fuq min iduq ilmet in-Nil / M. Cassar. Il-Malti. 33(1957)3(Set.85-89) click here

12 Lill-Mewt / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 33(1957)3(Set.89) click here

13 'L Hawn u 'L Ħinn : Sardou (1831-1908) / [A. Cremona]. Il-Malti. 33(1957)3(Set.90-91) click here

14 Ħġejjeġ / W.P. Gulia. Il-Malti. 33(1957)3(Set.91) click here

15 Kronaka tal-Għaqda : Laqgħa tal-Kunsill tal-Għaqda mar-Rumanziera Lady Snow. Il-Malti. 33(1957)3(Set.92-93) click here

16 Fi Twelid Danjel Cassar / V. Caruana. Il-Malti. 33(1957)3(Set.93) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 33(1957)3(Set.94-96) click here

Il-Malti. 33(1957)4

01 Il-Poeta u l-Ħolqien / V. Caruana. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.97-100) click here

02 L-Istorja ta' Ġużepp l-Iswed / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.101-105) click here

03 Lil-Madliena / G. Micallef Grimaud. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.106a) click here

04 Qabel el-Lejl / J.M. Ciappara. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.106b) click here

05 Aqta' jiesek li tarani ... Radjoxena ta' / A. Cremona. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.107-119) click here

06 Pagliaccio / W.P.G. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.119a) click here

07 Ġustizzja / V.C. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.119b) click here

08 Kronaka tal-Għaqda : Dun Karm Mogħti Gratifikazzjoni Mill-Gvern. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.120) click here

09 Kronaka tal-Għaqda : Laqgħa tal-Membri tal-Għaqda mal-Prof. A.J. Arberry, Litt.D., M.B.A. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.121) click here

10 Ħatra ta' Membru Akkademiku. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.122a) click here

11 Rappreżentazzjoni teatrali b'Riżq il-Għaqda. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.122b) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 33(1957)4(Dic.123-126) click here

Werrej tas-sena 1957. Il-Malti. 33(1957) click here

Il-Malti. 34(1958)1

01 Progress u Suċċess tal-"World Health Organization" matil-aħħar għaxar snin / Editorjal. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.3-6) click here

02 Imħabba taħt Siġra / V. Caruana. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.7a) click here

03 L-Isptar tal-Gwardamanġa / [Patri 'Mattew, Kappuċċin]. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.7b) click here

04 Lourdes : Il-Belt tal-Madonna / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.8-11) click here

05 L-Arti Sagra / A. Tabone. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.12-15) click here

06 Ja Iblah, ma Temminx? / J. Friggieri. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.15-16) click here

07 Il-Bibbja u l-Letteratura Maltija / K. Sant. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.17-21) click here

08 Ġawhar ta' Ħsibijiet. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.21) click here

09 Mill-Qamħa għall-Ħobża / Ġ. Meilak. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.22-27) click here

10 Kronaka tal-Għaqda / L-Editur. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.28) click here

11 Ħolma / A. Cremona. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.28-29) click here

12 Il-Milied it-Tajjeb / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 34(1958)1(Mar.30-32) click here

Il-Malti. 34(1958)2

01 Il-Papa / Editorjal. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.33-34) click here

02 Nota Editorjali. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.34a) click here

03 Meditation / W.P. Gulia. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.34b) click here

04 Il-Għażla tal-Papa / A. Tabone. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.35-39) click here

05 Mons. Dun Ġorġ Preca / Ġ. Abela. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.40-43) click here

06 Iċ-Ċimiteru ta' Lazzarret / [Patri 'Mattew, Kappuċċin]. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.44a) click here

07 Niftakar / C. Cassar. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.44b) click here

08 Il-Bibbja u l-Letteratura Maltija (cont.) / K. Sant. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.45-49) click here

09 Ilsna / C. Cassar. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.49) click here

10 Ħsieb fix-Xtajta / M. Cassar, J. Cassar. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.50a) click here

11 Imħabba Dejjiema / V. Caruana. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.50b) click here

12 Ir-Radda taż-Żmien / V. Ungaro. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.51-57) click here

13 Ġużè Dimech Debono. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.58-61) click here

14 "Buona Pasqua!" / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.62a) click here

15 Spazju / V. Caruana. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.62b) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 34(1958)2(Gun.63-64) click here

Il-Malti. 34(1958)3

01 Tifkirijiet Nazzjonali / Editorjal. Il-Malti. 34(1958)3(Set.65-68) click here

02 Avante / W.P. Gulia. Il-Malti. 34(1958)3(Set.68) click here

03 Mill-Qamħa għall-Ħobża (cont.) / Ġ. Meilak. Il-Malti. 34(1958)3(Set.69-74) click here

04 Il-Kamra tal-Banju / A.M. Cassola. Il-Malti. 34(1958)3(Set.75-76) click here

05 Xerbett / G.A. Cilia. Il-Malti. 34(1958)3(Set.77-78) click here

06 Ix-Xalata / A. Born. Il-Malti. 34(1958)3(Set.79-83) click here

07 Qabar Minsi / P. Caruana. Il-Malti. 34(1958)3(Set.84a) click here

08 Lil Ġesù / Ġ. Abela. Il-Malti. 34(1958)3(Set.84b) click here

09 Epigrammi / P.P. Saydon. Il-Malti. 34(1958)3(Set.85-89) click here

10 Ċanfira / V. Caruana. Il-Malti. 34(1958)3(Set.89) click here

11 Varia Atque Breviora (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 34(1958)3(Set.90-92) click here

12 Sħab / C. Cassar. Il-Malti. 34(1958)3(Set.92) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 34(1958)3(Set.93-96) click here

Il-Malti. 34(1958)4

01 Ħrejjef, Stejjer u Kitba Oħra ta' Sir T. Zammit / Editorjal. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.97-99) click here

02 La Madonna della Neve : Etna / P.G. Wallace. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.100) click here

03 Anġla tal-Ħelu / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.101-104) click here

04 Mill Qalb ta' l-Artijiet / V.V. Barbara. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.105-108) click here

05 L-Aħħar Narċis / A.J. Galea. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.109a) click here

06 Ħlas ta' Abbonament f'"Il-Malti". Il-Malti. 34(1958)4(Dic.109b) click here

07 Is-Seksiek tar-Raħal / A. Guillaumier. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.110-114) click here

08 Il-Milied it-Tajjeb / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.115-116) click here

09 Xita / C. Cassar. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.116) click here

10 Kronaka tal-Għaqda / Editur. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.117-118) click here

11 Is-Sur Godfrey Zarb Adami fl-Amerika għal Kors Speċjali. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.118) click here

12 Epigrammi / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.119-120) click here

13 Epigrammi / J. Azzopardi. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.120) click here

14 Epigrammi / A. Buttigieg. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.121) click here

15 Epigrammi / V. Caruana. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.122) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 34(1958)4(Dic.123-126) click here

Werrej tas-sena 1958. Il-Malti. 34(1958) click here

Il-Malti. 35(1959)1

01 Il-Personalità / Editorjal. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.3-5) click here

02 Elf Darba Omm / Ġ. Abela. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.5) click here

03 L-Originalità fil-Poeżija : Studju Kritiku / V. Caruana. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.6-12) click here

04 Dilemma Żżommni Sieket! / V. Caruana. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.12) click here

05 L-Għanja tal-Warrani (lill-Għar tal-Qattara) / P. Caruana. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.13) click here

06 San Pawl fil-Poeżija ta' Dun Karm / K. Vassallo. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.14-23) click here

07 Epigrammi / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.23-24) click here

08 Nota Editorjali. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.24) click here

09 Kronaka tal-"Għaqda" / Editur. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.25) click here

10 Taħdita tal-Ftuħ Uffiċjali tal-Għaqda tal-Letteraratura tal-Maltin fl-Awstralja (Literary Society of the Maltese in Australia) / M. Cassar. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.25-30) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.31-32) click here

12 Kontribuzzjonijiet. Il-Malti. 35(1959)1(Mar.cov.c) click here

Il-Malti. 35(1959)2

01 Auspicium Melioris Aevi / Editurjal. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.33-36) click here

02 Wara li Qrajt "San Ġwan" għall-Ewwel Darba / M. Cassar. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.36) click here

03 L-Għedewwa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.37a) click here

04 Jekk / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.37b) click here

05 It-Torri / Ġ. Galea. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.38-48) click here

06 L-Anġli tal-Ħniena / Ġ. Cardona. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.48-49) click here

07 Miskin! / C. Cassar. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.49) click here

08 Mill-Qamħa għall-Ħobża (cont.) / P.Ġ. Meilak. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.50-53) click here

09 Ħjiel ta' Ħarifa / V.J. Galea. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.54a) click here

10 Għaqda tal-Letteratura tal-Maltin fl-Awstralja. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.54b) click here

11 X'sa Nsemmuh / J. Friggieri. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.55-57) click here

12 Rapport Amminitrativ tas-Segretarju tal-Għaqda. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.58-60) click here

13 Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : Kunsill maħtur fil-Laqgħa Ġenerali tal-31 ta' Mejju, 1959. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.60) click here

14 Rati ta' Ħlas għal Trasmissjonijiet mir-Rediffusion. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.61-62) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.63-64) click here

16 Kotba li Rċevejna. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.64a) click here

17 Errata - Corrige. Il-Malti. 35(1959)2(Gun.64b) click here

Il-Malti. 35(1959)3

01 Demm Ġdid / Editorjal. Il-Malti. 35(1959)3(Set.65-66) click here

02 It-Trabokk / W. Borg. Il-Malti. 35(1959)3(Set.67-71) click here

03 Il-Merħla tal-Bnedmin / P. Aquilina. Il-Malti. 35(1959)3(Set.72) click here

04 Mill-Qamħa għall-Ħobża (cont.) / P.Ġ. Meilak. Il-Malti. 35(1959)3(Set.73-77) click here

05 Versi / M. Mizzi. Il-Malti. 35(1959)3(Set.77) click here

06 Fuq ix-Xmara Mersey, Manchester / W.P. Gulia. Il-Malti. 35(1959)3(Set.78-80) click here

07 Ħolma (Mit-Taljan ta' Annibale Tona) / P.A. Caruana. Il-Malti. 35(1959)3(Set.80) click here

08 "Ma Jiġix Iżjed" / A. Tabone. Il-Malti. 35(1959)3(Set.81-84) click here

09 Id-Dinja u l-Bniedem / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 35(1959)3(Set.85a) click here

10 Il-Ġlied tal-Ħbieb / M. Mizzi. Il-Malti. 35(1959)3(Set.85b) click here

11 Multum in Parvo / A. Cremona. Il-Malti. 35(1959)3(Set.86-89) click here

12 Lil Ibni Danjel / M. Cassar. Il-Malti. 35(1959)3(Set.90-91) click here

13 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 35(1959)3(Set.92) click here

14 Kotba bil-Malti. Il-Malti. 35(1959)3(Set.92-93) click here

15 Talba lill-Kontributuri ta' Kitba f'"Il-Malti". Il-Malti. 35(1959)3(Set.93) click here

16 Li Kieku!!! / C. Cassar. Il-Malti. 35(1959)3(Set.94) click here

17 Id-Disa' Sinfonija ta' Beethoven / K. Mallia. Il-Malti. 35(1959)3(Set.95) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 35(1959)3(Set.96) click here

Il-Malti. 35(1959)4

01 Il-Festi Ċentinarji Pawlini / Editur. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.97) click here

02 Il-Karattru / T.L. Xerri. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.98-102) click here

03 Waħx il-Baqar / P.A. Caruana. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.103-106) click here

04 Żewġ Ilħna / P. Aquilina. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.107a) click here

05 Il-Bidla... / K. Mallia. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.107b) click here

06 Ġirja... / C. Cassar. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.108a) click here

07 Postijiet f'Malta li jfrakkruna fil-Miġja ta' San Pawl. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.108b) click here

08 Fis-Sikta ta' Wied Magħlaq / A. Agius. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.109-116) click here

09 Xewqat ta' Hena / R. Briffa. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.117) click here

10 Antonio Sciortino : Skultur Malti (1879-1947) : (Tifkira tiegħu fit-80 anniversarju minn twelidu) / Ġ. Cardona. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.118-124) click here

11 Il-Mewt / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.124a) click here

12 Errata - Corrige. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.124b) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 35(1959)4(Dic.125-126) click here

14 Ħlas ta' Abbonament f'"Il-Malti". Il-Malti. 35(1959)4(Dic.126) click here

Werrej tas-sena 1959. Il-Malti. 35(1959) click here

Il-Malti. 36(1960)1

01 Iċ-Ċentinarju tan-Nawfraġju / Editorjal. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.3-5) click here

02 Infakkru. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.5) click here

03 Il-Grillu / J. Sciberras. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.6-7) click here

04 Lil-Kamra ta' Tfuliti / K. Farrugia. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.8-9) click here

05 Tiftakar? / Ġ. Abela. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.9) click here

06 Mid-Djarju ta' Mawra f'Ruma / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.10-13) click here

07 Lil Miss ... / Ġ. Abela. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.13) click here

08 Dmugħ / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.14-15) click here

09 L-Isbaħ Poeżija / Ġ. Abela. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.15) click here

10 Mill-Qamħa għall-Ħobża (cont.) / Ġ. Meilak. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.16-21) click here

11 Folklore tar-Randan f'Għawdex / J. Bezzina. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.22-25) click here

12 Lill-Mużka Melankonika / V. Caruana. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.26a) click here

13 Ħareġ il-Ktieb Tifsir il-Kliem. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.26b) click here

14 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.27-28) click here

15 Imħabba u Egoiżmu / P. Caruana. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.28) click here

16 Il-Milied it-Tajjeb / Ġ. Borg Pantallaresco. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.29) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 36(1960)1(Mar.30-32) click here

Il-Malti. 36(1960)2-3

01 Is-Sur Nin Cremona Duttur fil-Letteratura / Editorjal. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.35-38) click here

02 Għawdex / A. Cremona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.39) click here

03 Meta Tixjieħ / A. Cremona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.40-41) click here

04 Ninu Cremona / Ġ. Galea. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.42-43) click here

05 Tmenin / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.44-45) click here

06 Lil Ninu Cremona / R. Briffa. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.46a) click here

07 Ninu Cremona / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.46b) click here

08 Is-Sur Nin Cremona / K. Vassallo. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.47-49) click here

09 Għadni Niftakar / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.49) click here

10 Li Kieku Ma K. Ellul Galea. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.50-51) click here

11 Kif Narah Jien / G. Zarb Adami. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.53-55) click here

12 Lis-Sur Nin Cremona / Ġ. Cardona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.56-57) click here

13 Xbieha bil-Kitba / N. Biancardi. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.57) click here

14 [Article missing for the moment. WTh.] Ninu Cremona / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.58-59)

15 Tifkiriet / A. Agius Muscat. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.60-63) click here

16 Is-Sur Nin Cremona / P. Cauchi. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.64-65) click here

17 Lil Ninu Cremona / A.M. Previ. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.65) click here

18 Diskors fi Pranzu ta' Ġieh / Ġ. Galea. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.66) click here

19 Diskors fi Pranzu ta' Ġieh / A. Cremona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.67-68) click here

20 Ninu Cremona / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.68) click here

21 Li Ma Kontx Int, Sur Nin / Ġ. Cardona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.69-70) click here

22 Għawdex Iqim lil Ninu Cremona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.71a) click here

23 Ħannieqa Ġiżimin / M.Meilak. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.71b) click here

24 Is-Sur Nin Cremona / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.72-77) click here

25 Lis-Sur Nin Cremona / Ġ. Farrugia. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.78-80) click here

26 It-Teatrin ta' Marsalforn / Ġ. Meilak. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.81-83) click here

27 Lil Ninu Cremona / M.A. Apap. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.84-85) click here

28 Lil Ninu Cremona / J. Meilak. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.86a) click here

29 Ninu Cremona / J. Zammit. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.86b) click here

30 Lil Ninu Cremona / F. Mercieca. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.87) click here

31 Il-Prologu tal-"Fidwa tal-Bdiewa" / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.88-91) click here

32 Cunċert fit-Teatru Manoel. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.91-93) click here

33 Ninu Cremona / K. Ellul Galea. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.93) click here

34 Reċensjonijiet. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.94-96) click here

35 Cremona / Ġ. Cardona. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.94) click here

36 Ninu Cremona / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 36(1960)2-3(Gun.-Set.95) click here

Il-Malti. 36(1960)4

01 Il-Papa Tkellem bil-Malti / Editorjal. Il-Malti. 36(1960)4(Dic.97-98) click here

02 Il-Milied / C. Cassar. Il-Malti. 36(1960)4(Dic.99a) click here

03 Errata - Corrige. Il-Malti. 36(1960)4(Dic.99b) click here

04 Storja Qasira dwar il-Presepju / A. Tabone. Il-Malti. 36(1960)4(Dic.100-104) click here

05 Lil Dr. Nicolo Zammit, M.D. / Ġ. Delia. Il-Malti. 36(1960)4(Dic.105-107) click here

06 Kotba li rċevejna. Il-Malti. 36(1960)4(Dic.107) click here

07 Il-Kitba fl-Albanija / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 36(1960)4(Dic.108-111) click here

08 William Hickling Prescott / Ġ. Dimech Debono. Il-Malti. 36(1960)4(Dic.112-116) click here

09 Jum tax-Xita f'Mejju / J. Busuttil. Il-Malti. 36(1960)4(Dic.117) click here

10 Kronaka tal-"Għaqda" / Editur. Il-Malti. 36(1960)4(Dic.118-119) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 36(1960)4(Dic.120-125) click here

Werrej tas-sena 1960. Il-Malti. 36(1960) click here

Il-Malti. 37(1961)1

01 Konna Aħjar Meta Konna Agħar? / Editorjal. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.3-6) click here

02 Il-Ħajja u Jien / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.7a) click here

03 Fil-Palk tal-Ħajja / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.7b) click here

04 Għaliex Tħobbni, Ġesù Tiegħi? / K. Farrugia. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.8) click here

05 Komment u Apprezzament tal-Poeżija "Metamorfosi" ta' Rużar Briffa / A.M. Cassola. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.9-12) click here

06 Għall Ordinazzjoni Saċerdotali ta' Dun Ġużepp Abela / K. Vassallo. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.13) click here

07 Il-Milied it-tajjeb / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.14) click here

08 Mons. Lwigi Vella / A. Gauci. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.15-16) click here

09 Kotba li Rċevejna. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.16) click here

10 Met'Inti Tmutli / V.V. Barbara. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.17-18) click here

11 Bla Mitmum / K. Mallia. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.18) click here

12 Baqa' f'Wiċċhom / J.L. Pace. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.19-21) click here

13 Midneb / A.M. Previ. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.22) click here

14 Kronaka tal-Għaqda / Editur. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.23-27) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 37(1961)1.Mar(28-32) click here

16 Ulied ta' l-Azzar. Il-Malti. 37(1961)1(Mar.cov.c) click here

Il-Malti. 37(1961)2

01 Il-Kostituzzjoni l-Ġdida : L-Ilsien Malti / Editur. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.33-34) click here

02 Ħlasijiet minn Membri u Mseħbin f'"Il-Malti". Il-Malti. 37(1961)2(Gun.34a) click here

03 Errata - Corrige. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.34b) click here

04 Dr. Lwigi Mizzi / Ġ. Dimech Debono. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.35-37) click here

05 Id-Daqq tal-Qanpiena ta' Għonq il-Mogħża ħasbu l-Vjatku / A. Tabone. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.38-42) click here

06 Għaddejja l-Purċissjoni / F. Camilleri. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.43) click here

07 Nazju Jidħol Baħri / A. Guillaumier. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.44-46) click here

08 Lil Marti / P. Aquilina. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.47-48) click here

09 Kotba li Rċevejna għall-Librerija tal-Għaqda. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.48) click here

10 In-Nawfraġju / Br. Henry. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.49-55) click here

11 Fotografi fir-Reċensjonijiet. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.55) click here

12 Orqod Tfajjel, Orqod / P.S. Caruana. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.56) click here

13 Epigrammi / E. Quattromani. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.57) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.58-64) click here

15 Kontribuzzjonijiet. Il-Malti. 37(1961)2(Gun.64) click here

Il-Malti. 37(1961)3

01 Is-Sengħa tal-Kitba fl-Istorja tal-Letteratura Maltija / Editur. Il-Malti. 37(1961)3(Set.65-69) click here

02 Ma Ngħirx Għalik / C. Cassar. Il-Malti. 37(1961)3(Set.69) click here

03 Sal-Mewt! / J.L. Pace. Il-Malti. 37(1961)3(Set.70-72) click here

04 Rużar Briffa - Poeżiji : Studju Kritiku / A.Z. Il-Malti. 37(1961)3(Set.73-76) click here

05 Dar tal-Għaqda. Il-Malti. 37(1961)3(Set.76a) click here

06 Poeżiji. Il-Malti. 37(1961)3(Set.76b) click here

07 Xenqat għal Wied il-Għasri / V.J. Galea. Il-Malti. 37(1961)3(Set.77) click here

08 Samaritana : Xena Biblika / A. Cremona. Il-Malti. 37(1961)3(Set.78-89) click here

09 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 37(1961)3(Set.90-91) click here

10 Lill-Poeta Ġorġ Pisani / T.L. Xerri. Il-Malti. 37(1961)3(Set.91) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 37(1961)3(Set.92-96) click here

12 Il-Mewt ta' Ġużè Ellul Mercer. Il-Malti. 37(1961)3(Set.cov.c) click here

Il-Malti. 37(1961)4

01 [Picture of the Late Dun Karm]. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.97) click here

02 In Memoriam [Dun Karm]. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.98) click here

03 Dun Karm Miet / Editur. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.99-100) click here

04 Dun Karm l-Ispirazzjoni taż-Żgħażagħ / Ġ. Cardona. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.101-105) click here

05 Dun Karm u l-Innu Malti / [A. Cremona]. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.106-108)

06 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.108) click here

07 Kewkba Żahrija / Dun Karm. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.109a) click here

08 Lil Art Twelidi / F. Camilleri. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.109b) click here

09 Il-Fortuna ta' Foscolo f'Malta : "I Sepolcri" fit-Traduzzjoni ta' Dun karm / A.M. Cassola. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.110-113) click here

10 Tifkiriet Oħra : Il-Għanja tas-Sebgħin u ċ-Ċajta tat-Tmenin / A. Cremona. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.114-118) click here

11 Cor Contritum / Ġ. Abela. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.119-121) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.122-126) click here13 Jonqsuna xi Kopji ta' "Il-Malti" għal-Librerija. Il-Malti. 37(1961)4(Dic.126) click here

Werrej tas-sena 1961. Il-Malti. 37(1961) click here

Il-Malti. 38(1962)1

01 Qari u Kitba bil-Malti fl-Istorja tat-Tagħlim f'Malta / Editorjal. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.3-8) click here

02 Quddiem Xbieha tal-Madonna / A.M. Previ. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.9) click here

03 Patri Liborju Caruana, O.F.M. / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.9-11) click here

04 Indri / D. Mintoff. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.12-14) click here

05 Folklore tar-Randan f'Għawdex / J. Bezzina. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.15-20) click here

06 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.20) click here

07 Qrib il-Port / V.V. Barbara. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.21) click here

08 Fwiehet il-Ward / J. Vella Bondin. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.22-25) click here

09 Ulied ir-Raba' t'Għawdex / A. Gauci. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.25) click here

10 Freddie Buhagiar / A.Z. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.26-27) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 38(1962)1(Mar.28-32) click here

Il-Malti. 38(1962)2

01 Ħarsa lura u oħra 'l-quddiem / Editorjal. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.33-34) click here

02 Kontribuzzjonijiet Letterarji f' "Il-Malti". Il-Malti. 38(1962)2(Gun.34) click here

03 Lil Dun Mikiel Xerri / F. Camilleri. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.35) click here

04 Il-Poeżija u Aħna / K. Vassallo. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.36-40) click here

05 Twissija lill-Imseħbin. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.40) click here

06 Serħien / J. Busuttil. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.41) click here

07 Lajla Dawl ta' Qamar / A. Agius Muscat. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.42-48) click here

08 Waħdi / J. Meilak. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.48) click here

09 Għaliex Mulejja? / Ġ. Cardona. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.49-50) click here

10 Ġorġ Pisani : Poeta / A.Z. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.51-55) click here

11 Kronaka tal-Għaqda : Rapport Amministrativ / Editur. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.55-60) click here

12 Il-Għid it-Tajjeb! / G. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.60) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 38(1962)2(Gun.61-64) click here

Il-Malti. 38(1962)3

01 Sussidji għall-Pubblikazzjonijiet Letterarji / Editorjal. Il-Malti. 38(1962)3(Set.65-66) click here

02 Lil Dun Mikiel Xerri / K. Vassallo. Il-Malti. 38(1962)3(Set.67-71) click here

03 Il-Patriottiżmu ta' Dun Mikiel Xerri / Ġ. Galea. Il-Malti. 38(1962)3(Set.71-78) click here

04 Il-Mewt tal-Professur Anastasju Cuschieri, P.H.D., D.D., O.C. / A. Cremona. Il-Malti. 38(1962)3(Set.79-82) click here

05 Ġew Sabbruni / A. Piscopo. Il-Malti. 38(1962)3(Set.82-83) click here

06 Blackie / A. Cremona. Il-Malti. 38(1962)3(Set.84-91) click here

07 Ġrajjiet Trojja / L. Azzopardi. Il-Malti. 38(1962)3(Set.92-97) click here

08 Lill-Arloġġ / A. Cremona. Il-Malti. 38(1962)3(Set.97) click here

09 Reċensjonijiet. Il-Malti. 38(1962)3(Set.98) click here

10 Għaqda tal-Kittieba tal-Malti. Il-Malti. 38(1962)3(Set.99-100) click here

Il-Malti. 38(1962)4

01 Il-Għaqda fil-"Għaqda" / Editur. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.101-102) click here

02 Milied Malti / C. Coleiro. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.102) click here

03 Bla Benna, Bla Ġmiel / P. Aquilina. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.103) click here

04 Karmenu Vassallo, Poeta u Filosfu / A.Z. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.104-109) click here

05 Kristina / Ġ. Abela. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.109) click here

06 Jum l-Aħħar Ħaqq / F. Camilleri. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.110a) click here

07 Id-Dar / F. Camilleri. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.110b) click here

08 Blackie (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.111-117) click here

09 De Profundis / W.P. Gulia. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.117-121) click here

10 Lill-Madonna tas-Saħħa / Il-Malti. 38(1962)4(Dic.121) click here

11 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.122) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.123-130) click here

13 In Memoriam: Rev. Patri Rikard Born, O.P. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.130a) click here

14 Tiswija Dwar il-Lista ta' Membri. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.130b) click here

15 Errata - Corrige. Il-Malti. 38(1962)4(Dic.130c) click here

Werrej tas-sena 1962. Il-Malti. 38(1962) click here

Il-Malti. 39(1963)1

01 Il-Malti fir-Radjo u fit-Televiżoni / Editorjal. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.3-5) click here

02 Dak li Tiżra' taħsad / Goethe. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.5) click here

03 Ir-Rakkonti ta' Mons. L. Vella fuq l-Istorja t'Għawdex / A. Gauci. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.6-9) click here

04 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.9) click here

05 Xtrawlu l-Ħut fil-Baħar. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.10-14) click here

06 Il-Mewt ta' Rużar Briffa. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.15) click here

07 F'Marsalforn / Ġ. Cardona. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.16) click here

08 Wara l-Anestesija / G. Zammit. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.17-18) click here

09 Int ma Tgħid Xejn / N. De Gabriele. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.19) click here

10 Veritas Offendit / A. Tabone. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.20-21) click here

11 Filosfu / D. Mintoff. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.21-23) click here

12 Lil Missieri b'Qima / M. Agius. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.23) click here

13 Meta Qabdu miegħi l-Irwiefen / A. Buttigieg. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.24-26) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.27-32) click here

15 Tiswijiet fl-Istampa. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.32) click here

16 Ir-Rev. Patri Edmund F. Sutcliffe, S.J. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.cov.c1) click here

17 Kotba li Rċevejna għal-Librerija. Il-Malti. 39(1963)1(Mar.cov.c2) click here

Il-Malti. 39(1963)2

01 Il-Poeta Rużar Briffa / Editorjal. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.33-35) click here

02 Rużar Briffa : In Memoriam / A. Cremona. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.35-39) click here

03 Fil-Mewt tat-Tabib Rużar Briffa / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.39) click here

04 L-Aħħar Poeżija ta' Rużar Briffa / V.V. Barbara Il-Malti. 39(1963)2(Gun.40-44) click here

05 Fil-Mewt ta' Rużar Briffa / V.V. Barbara. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.44-45) click here

06 Lil Rużar ta' Qalbi / Ġ. Pisani. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.45) click here

07 L-Aħħar Poeżiji ta' Rużar Briffa / Ġ. Diacono. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.46-52) click here

08 Poeżiji ta' Rużar Briffa mhux ippubblikati: Vjolin Marid; Il-Każin Malti; Frammenti; Il-Ħmar. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.53-56) click here

09 Lil Rużar Briffa, Il-Ġenna / A.M. Cassola. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.57-59) click here

10 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.59) click here

11 Rużar Briffa : Poeżiji : Studju Kritiku / A.Z. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.60-63) click here

12 In memoriam [Rużar Briffa] / Ġ. Delia. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.63-64) click here

13 Kellimni fuq Rużar / Ġ. Cardona. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.65) click here

14 "Tibqa' Warajna l-Għanja... " : Tislima lil Rużar Briffa - Poeta / A. Agius Muscat. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.66-70) click here

15 Lil F.S. Caruana / R. Briffa; lil Rużar Briffa / F.S. Caruana. Il-Malti. 39(1963)2(Gun.71-72) click here

Il-Malti. 39(1963)3-4

01 Il-Papa / Editorjal. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.73-74) click here

02 Epigrammi / J. Sciberras. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.75) click here

03 L-Assedju l-Kbir : Kommemorazzjoni tar-Rebħ Glorjuża tas-7 ta' Settembru, 1565 / G. Zarb Adami. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.76-82) click here

04 Epithalamion / Ġ. Abela. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.82) click here

05 L-Hena Biss fil-Poeżija / Ġ. Cardona. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.83) click here

06 Lil San Ġużepp / J. Mejlak. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.84a) click here

07 Ħidmiet ta' Membri Akkademiċi. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.84b) click here

08 L-Għasfur tal-Bejt / Br. Henry. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.85) click here

09 Mill-Ktieb tal-Ħajja / G.Ż.A. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.86) click here

10 Tagħniqa Vojta / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.87-90) click here

11 Kronaka tal-Għaqda. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.90) click here

12 Meta l-Mara Tibqa' Tmieri : Kummiedja b'Att Wieħed / A. Cremona. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.91-104) click here

13 L-Iskola tal-Gvern f'Raħal Nofs Seklu Ilu / Ġ. Galea. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.105-114) click here

14 Iż-Żgħożija / C. Casha. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.114-115) click here

15 Il-Milied it-Tajjeb! / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.116) click here

16 Lista Kronoloġika tal-Poeżiji ta' Dun Karm (Psaila) Ippublikati f'Rivisti, Ġurnali u Kotba : Miġburin minn / A. Cremona. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.117-123) click here

17 Ġużè Micallef : In Memoriam. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.124) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.125-134) click here

19 Mill-Kronaka Tagħna. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.134a) click here

20 Kotba li Rċevejna għal-Librerija tal-Għaqda. Il-Malti. 39(1963)3-4(Set.-Dic.134b) click here

Werrej tas-sena 1963. Il-Malti. 39(1963) click here

Il-Malti. 40(1964)1

01 Akkademja tal-Malti / Editorjal. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.3-4) click here

02 Isbaħ minnha / Ġ. Abela. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.5a) click here

03 Meta Nqum... / A. Buttigieg. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.5b) click here

04 Ftit tal-Kummenti / Editur. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.6-8) click here

05 Ħruġ Marzu / Z.J.G. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.8) click here

06 Rebħa Mistura / A. Mallia Zarb. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.9-11) click here

07 Id-Dielja / F. Camilleri. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.12) click here

08 Meta l-Mara Tibqa' Tmieri / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.13-18) click here

09 Lil Dun Karm / J. Mejlak. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.18) click here

10 Fejn Waslet il-Letteratura Maltija / G. Stevens. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.19-20) click here

11 Patri Ġ. Meilak, S.J. / Editur. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.21-22) click here

12 Rebus Grammatikali. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.22) click here

13 Xewqat / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.23a) click here

14 Min Jixtieq Jitħarreġ fil-Malti Jaqra "Il-Malti". Il-Malti. 40(1964)1(Mar.23b) click here

15 Lista Kronoloġika tal-Poeżija ta' Dun Karm. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.24-26) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.27-32) click here

Kotba li rċevejna għal-Librerija. Il-Malti. 40(1964)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 40(1964)2

01 Ma Nimitawx Iżżejjed / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.33-35) click here

02 Prexilla / G. Attard Montalto. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.36-39) click here

03 Kronaka tal-Għħaqda. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.39) click here

04 Lis-Sur Tonin / W.P. Gulia. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.40-41) click here

05 George Joseph Vella (1884-1962) / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.41-44) click here

06 Dehra / Ġ. Cremona. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.44) click here

07 Allat tal-Ġebel / F. Camilleri. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.45) click here

08 Robert Mifsud Bonnici Jagħlaq 80 Sena / Kronos. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.46-47) click here

09 Qtigħ il-Qalb / P. Theuma. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.47) click here

10 Meta l-Mara Tibqa' Tmieri (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.48-54) click here

11 Kotba li rċevejna għal-Librerija. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.54) click here

12 Jiena / N.M. Degabriele. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.55) click here

13 Varia Atque Breviora / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.56) click here

14 Varia Atque Breviora / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.56-57) click here

15 Nota Editorjali. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.57) click here

16 Varia Atque Breviora / Ġ. Galea. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.58a) click here

17 'Desiderata'. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.58b) click here

18 Lista Kronoloġika tal-Poeżiji ta' Dun Karm (Psaila) Ippublikati f'Revisti, Ġurnali u Kotba Miġburin minn / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.59) click here

19 Reċensjonijiet. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.60-64) click here

20 Infakkru. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.62) click here

21 Twissija Editorjali. Il-Malti. 40(1964)2(Gun.64) click here

Il-Malti. 40(1964)3

01 L-Indipendenza / L-Editur. Il-Malti. 40(1964)3(Set.65-66) click here

02 In-Novella / G.Z.A. Il-Malti. 40(1964)3(Set.66-70) click here

03 Il-Mewt, Mulej! / A. Mallia Zarb. Il-Malti. 40(1964)3(Set.71) click here

04 L-Innu Malti / I. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 40(1964)3(Set.72-75) click here

05 Sena Ġdida / Ġ. Borg. Il-Malti. 40(1964)3(Set.75) click here

06 Il-Mewt ta' Lakoonte / Ġ. Cremona. Il-Malti. 40(1964)3(Set.76) click here

07 Mikiel Anton Vassalli / Ġ. Dimech Debono. Il-Malti. 40(1964)3(Set.77-78) click here

08 Carlucciello / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 40(1964)3(Set.79-80) click here

09 Lill-Mitħna tar-Riħ / M.A. Apap. Il-Malti. 40(1964)3(Set.81-82) click here

10 Karmenu Vassallo fil-Poeżija Reliġjuża / J.C. Sciberras. Il-Malti. 40(1964)3(Set.82-86) click here

11 In-Nannu Ġanninu / F. Farrugia. Il-Malti. 40(1964)3(Set.87-88) click here

12 Lingwistika / J. Zammit Mangion. Il-Malti. 40(1964)3(Set.89-93) click here

13 Kotba li rċevejna għal-Librerija. Il-Malti. 40(1964)3(Set.93) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 40(1964)3(Set.94-96) click here

Il-Malti. 40(1964)4

01 Monumenti f'Ġonna Pubbliċi / A. Cremona. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.97-101) click here

02 Bandiera Maltija / K. Ellul Galea. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.101) click here

03 Il-Ħares tad-Dar Tagħna / T.L. Xerri. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.102-105) click here

04 Iżjed mill-Għolli / F. Camilleri. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.105) click here

05 Il-Kaċċatur / P.P. Theuma. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.106-107) click here

06 Siġra tal-Ħawħ / P.P. Theuma. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.107) click here

07 Il-Qtil ta' Ferdinandu, l-Arċiduka ta' l-Awstrja / A. Tabone. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.108-111) click here

08 Riflessjoni / Ġ. Abela. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.111a) click here

09 Nawfraġju / Ġ. Abela. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.111b) click here

10 Lill-Prof. Ġużè Galea Fostna / Ġ. Cardona. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.112) click here

11 Salvu Mifsud, ħabib kbir tal-Malti / M. Agius. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.113) click here

12 Poeta / W.P. Gulia. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.114) click here

13 Inti Mifdija Wkoll / P. Aquilina. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.115) click here

14 Epigrammi / A. Buttigieg. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.115-116) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.117-126) click here

16 Kotba li waslulna. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.126a) click here

17 Library of Congress. Il-Malti. 40(1964)4(Dic.126b) click here

Werrej tas-sena 1964. Il-Malti. 40(1964) click here

Il-Malti. 41(1965)1

01 Il-Ħtieġa tat-Tagħlim tal-Malti / Editur. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.3-4) click here

02 Bidla / J. Sciberras. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.4) click here

03 Tifkira ta' Dante Alighieri / Editur. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.5-6) click here

04 Mysterium Conjunctionis / V.J. Galea. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.6) click here

05 L-Iskrittura Mqaddsa u d-"Divina Commedia" ta' Dante Alighieri / L.R. Sciavone. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.7-15) click here

06 Lill-Bilbla / D. Zammit. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.15) click here

07 Rapport Amministrativ / G. Zarb Adami. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.16-22) click here

08 Konkors Nazzjonali ta' Novelli. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.22) click here

09 In Memoriam: Ġużè Borg Pantalleresco / A. Agius Muscat. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.23-27) click here

10 Kotba li Rċevejna għal-Librerija tad-Dar tal-Għaqada. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.27) click here

11 Sancta Maria / C. Gatt. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.28) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 41(1965)1(Mar.29-32) click here

Il-Malti. 41(1965)2

01 Ngħożżu 'l din l-Art Ħelwa / Editur. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.33) click here/a>

02 Il-Kotba Tiegħi u Ħbiebi / N. Biancardi. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.34-36) click here

03 Kotba li Rċevejna għal-Librerija tad-Dar tal-Għaqda. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.36) click here

04 L-Iskrittura Mqaddsa u d-"Divina Commedia" ta' Dante Alighieri (cont.) / L.R. Sciavone. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.37-46) click here

05 Ftit Biss! / A. DeGabriele. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.46) click here

06 Epigrammi / P.P. Saydon. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.47-49) click here

07 President u Viċi-President tagħna mfakkrin / Editur. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.50-51) click here

08 Lil Ninu Cremona / A.M. Previ. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.51) click here

09 Lil Ninu Cremona Żagħżugħ ta' 85 / Ġ. Cardona. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.52-53) click here

10 Triq Imdawla! / A. DeGabriele. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.53-56) click here

11 Aħjar Għasfur f'idi / V. Apap. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.56-62) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 41(1965)2(Gun.62-64) click here

Il-Malti. 41(1965)3-4

01 Ir-Raba' Ċentinarju ta' l-As'edju l-Kbir / Editur. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.65-66) click here

02 Kotba li Rċevejna għal-Librerija tad-Dar tal-Għaqda. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.66) click here

03 L-Iskrittura Mqaddsa u d-"Divina Commedia" ta' Dante Alighieri (cont.) / L.R. Sciavone. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.67-76) click here

04 Qalb / P.A. Caruana. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.76) click here

05 Ċetta l-Internazzjonal / W.P. Gulia. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.77-81) click here

06 Tfal Maltin / C. Cassar. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.81-82) click here

07 Meta Ntefa d-Dawl / J. Mejlak. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic. 82-85) click here

08 Lil Tfajjel Jibki / V. Barbara. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.85-86) click here

09 Baħar, Mewġ u Ħalel fil-Poeżija ta' Dun Karm / J. Zammit Mangion. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.87-91) click here

10 Għanja lil San Pawl il-Baħar / F. Sammut. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.92-93) click here

11 L-Imqass / G.Z.A. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.93-99) click here

12 Epigrammi / P.P. Saydon. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.99-103) click here

13 Riccarda Borg Fernandez / A. Agius Muscat. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.104-112) click here

14 Iż-Żewġ Arloġġi / Ġ. Cardona. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.112-113) click here

15 Li Kieku / J.C. Sciberras. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.114) click here

16 Il-Milied it-Tajjeb! / Ġ. Borg Pantalleresco. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.114-115) click here

17 Raħal Twelidi / M. Agius. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.115) click here

18 Kannizzati / P. Aquilina. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.116) click here

19 It-Tieni President tal-Għaqda mfakkar / Kronos. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.117-118) click here

20 Quddiem id-Dar fejn Twieled Dun Karm / Ġ. Cardona. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.119 click here

21 Lil Dun Karm / P. Mifsud. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.120) click here

22 Comm. Ivo Muscat Azzopardi, P.L., O.S.J. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.121) click here

23 Toponimja / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.122-123) click here

24 Kronaka: Il-President tal-Għaqda Onorat tal-Papa. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.123) click here

25 Reċensjonijiet. Il-Malti. 41(1965)3-4(Set.-Dic.124-126) click here

Werrej tas-sena 1965. Il-Malti. 41(1965) click here

Il-Malti. 42(1966)1

01 Kittieba Maltin li għaxu qabilna / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.3-7) click here

02 Firda / O. Friggieri. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.7) click here

03 Qalb / P.A. Caruana. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.8-9) click here

04 Il-Werżieq / Bro. Henry. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.9) click here

05 Żewġ Żrieragħ / D. Mintoff. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.10-11) click here

06 Il-Proċessjoni / V.V. Barbara. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.12) click here

07 Il-Għanja ta' Ħarsa / A. DeGabriele. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.13) click here

08 Serata fit-Teatru Manoel fil-Miġja tar-Reġina Adelaide f'Malta / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.14-19) click here

09 Anagrammi ta' Kittieba / N. Biancardi. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.20-21) click here

10 Liż-Żagħżugħ / J. Sciberras. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.21) click here

11 Il-Mewt ta' Patri Ġ. Meilak, S.J. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.22) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 42(1966)1(Mar.23-32) click here

Il-Malti. 42(1966)2

01 Għaqdiet Kulturali / Editur. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.33) click here

02 Biex Nagħarfu Ngħixu / G.Z.A. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.34-38) click here

03 Il-Qalb / J. Sciberras. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.38) click here

04 L-Istedina / V. Apap. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.39-42) click here

05 Kronaka. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.42) click here

06 Lill-Bniedem / J. Sciberras. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.43) click here

07 Il-Hena ta' Tfuliti / G. Stevens. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.44-48) click here

08 L-Ewwel ta' Mejju / K. Ellul Galea. Il-Malti. 42(1966)2(GunMar.48) click here

09 Epigrammi / P. Cachia. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.49-50) click here

10 Ġibtlek Bukkett Ġilju / F.S.R.H. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.50) click here

11 Xi Innijiet ta' Dun Karm / P. Caruana. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.51-53) click here

12 De Profundis / A. Agius Muscat. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.54) click here

13 Did-Dwejra bħal Ħajja / Ġ. Cardona. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.55) click here

14 Ma' Dik li Ġejja mill-Bogħod / J. Mejlak. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.56-58) click here

15 Varia Atque Breviora / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.58-59) click here

16 Hawn Jien, Ġesù / Br. Henry. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.60) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 42(1966)2(Gun.61-64) click here

Il-Malti. 42(1966)3

01 L-Ilsien Malti / Editur. Il-Malti. 42(1966)3(Set.65-66) click here

02 Kwartini / C. Cassar. Il-Malti. 42(1966)3(Set.66) click here

03 Dak li ħalla l-Ħares / P. Cachia. Il-Malti. 42(1966)3(Set.67-71) click here

04 Il-Poeta tal-Madonna. Il-Malti. 42(1966)3(Set.71) click here

05 Epigrammi / P.A. Caruana. Il-Malti. 42(1966)3(Set.72-73) click here

06 Lill-Madonna tal-Ajru / M. Agius. Il-Malti. 42(1966)3(Set.73) click here

07 Il-Fatati li ħatfu lil Ġomu "Xewka" / Ġ. Dimech Debono. Il-Malti. 42(1966)3(Set.74-77) click here

08 Bla Mħabba / Ġ. Borg. Il-Malti. 42(1966)3(Set.78a) click here

09 Il-Bieb ta' l-Infern / P.J. Cremona. Il-Malti. 42(1966)3(Set.78b) click here

10 Roti Jduru / C. Cassar. Il-Malti. 42(1966)3(Set.79-80) click here

11 Kronaka tal-Akkademja. Il-Malti. 42(1966)3(Set.81-82) click here

12 Il-"Jien u lilhinn Minnu" ta' Dun Karm / K. Mallia. Il-Malti. 42(1966)3(Set.83-91) click here

13 Ismijiet ta' Dwieli u Għeneb / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 42(1966)3(Set.91) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 42(1966)3(Set.92-96) click here

Il-Malti. 42(1966)4

01 Il-Midalja Ġużè Muscat Azzopardi / L-Editur. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.97-98) click here

02 Żrar l-Imrar / P. Aquilina. il-Malti. 42(1966)4(Dic.98) click here

03 Ċerimonja tal-Għoti tal-Midalja Ġużè Muscat Azzopardi. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.99-102) click here

04 Lapida tad-Dar ta' Dun Karm. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.103-104) click here

05 [Announcement]. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.104) click here

06 Il-Ħmar ta' Poldu / N.N. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.105-107) click here

07 Aħjar hekk milli Agħar / Ġ. Galea. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.107) click here

08 Ġesù Ħaddiem / A. Tabone. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.108-110) click here

09 Passiflora / C. Coleiro. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.110) click here

10 Minn Betlehem għall-Kalvarju / A. Cremona. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.111-117) click here

11 Kotba li rċevejna. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.117) click here

12 Għana / C. Cassar. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.118-119) click here

13 Taqlib / O. Friggieri. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.119) click here

14 Ismijiet ta' Dwieli u Għeneb (cont.) / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.120) click here

15 Il-Warda tal-Mulej / Ġ. Cardona. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.121a) click here

16 Lil Ħija Edward / A.M. Cassola. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.121b) click here

17 Reċensjoni. Il-Malti. 42(1966)4(Dic.122-126) click here

Werrej tas-sena 1966. Il-Malti. 42(1966) click here

Il-Malti. 43(1967)1

01 L-Anniversarji ta' Nies Kbar / Editur. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.3-4) click here

02 Idealiżmu / C. Coleiro. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.4) click here

03 Bejn l-Aħħar u l-Ewwel tas-Sena / P. Cachia. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.5-7) click here

04 Il-Fanfarun / V. Apap. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.7) click here

05 Lill-Kruha / V.V. Barbara. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.8) click here

06 Ittra tar-Revdu. Patri Ġeneral lill-W.R.P. Serafin M. Zarb, O.P., fl-okkażjoni ta' għeluq il-50 sena ta' Ħajja Reliġjuża. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.9-10) click here

07 Lil Dun Mikiel Zammit / Ġ. Cardona. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.11a) click here

08 Ħobż / V.V. Barbara. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.11b) click here

09 Minn Betlehem għall-Kalvarju (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.12-17) click here

10 "U Paċi fl-Art..." / E. Attard. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.17) click here

11 Nifirħu / Editur. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.18) click here

12 Ħniena; Waħdi; Daż-Żmien / * * *. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.19) click here

13 Anniversarji ta' Nies Kbar Maltin f'din is-Sena 1967 / G. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.20) click here

14 Dalma / E. Attard. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.21) click here

15 Ismijiet ta' Dwieli u Għeneb (cont.) / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.22-23) click here

16 Qiegħed Jisbaħ / J. Mejlak. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.23) click here

17 Tilef id-Dawl / J. Friggieri. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.24-27) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 43(1967)1(Mar.28-32) click here

Il-Malti. 43(1967)2

01 Spirtu Ekumeniku / Editur. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.33-34) click here

02 "Bel Esprit" / Ġ. Galea. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.34) click here

03 Il-Mewt ta' Laurent Ropa / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.35-37) click here

04 The Passion Tree, 1967 / W.P. Gulia. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.37) click here

05 Rapport tas-Segretarju / G. Zarb Adami. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.38-41) click here

06 Minn Betlehem għall-Kalvarju (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.42-47) click here

07 Id-Dmir / A.M. Cassola. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.48-51) click here

08 Epitaffju Għalija / O. Friggieri. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.51) click here

09 Riccarda Borg Fernandez / A. Agius Muscat. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.52) click here

10 Il-Fjur Tiegħi / R. Borg Fernandez. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.53a) click here

11 Il-Ġenju / V. Apap. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.53b) click here

12 Ismijiet ta' Dwieli u Għeneb (cont.) / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.54) click here

13 Ittri tal-Prof. E. Sutcliffe, S.J. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.55-56) click here

14 Malta Tibki / S. Buhagiar. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.57) click here

15 Battikata / E. Fenech. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.58-59) click here

16 L-Imħallef / V. Apap. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.59) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 43(1967)2(Gun.60-64) click here

Il-Malti. 43(1967)3

Remark: the pagination of issue 3 shows many errors, starting with page 72. For instance instead of pages 72-73, one reads: page 72-77. The correct pages have been put together here per article, but please ignore the incorrect pages.

01 Il-Moderniżmu fl-Arti / Editur. Il-Malti. 43(1967)3(Set.65-66) click here

02 Il-Kunsill għas-Snin 1967-68. Il-Malti. 43(1967)3(Set.66) click here

03 Minn Betlehem għall-Kalvarju (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 43(1967)3(Set.67-71) click here

04 Mewt u Ħajja / P. Cachia. Il-Malti. 43(1967)3(Set.71) click here

05 Ballet u Poeżija fil-Konċett Spanjol / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 43(1967)3(Set.72-74) click here

06 Jahveh! / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 43(1967)3(Set.74) click here

07 Superstizzjonijiet / J.C. Friggieri. Il-Malti. 43(1967)3(Set.75-77) click here

08 Ċinerama / C. Coleiro. Il-Malti. 43(1967)3(Set.78-79) click here

09 F'Lejl Sajfi / P.F. Sammut. Il-Malti. 43(1967)3(Set.79) click here

10 La Divina Commedia / R. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 43(1967)3(Set.80-84) click here

11 Ħbiberija / V.V. Barbara. Il-Malti. 43(1967)3(Set.84) click here

12 Dr. Vervoerd / A. Tabone. Il-Malti. 43(1967)3(Set.85-87) click here

13 Dubji / O. Friggieri. Il-Malti. 43(1967)3(Set.87) click here

14 Ismijiet ta' Dwieli u Għeneb (cont.) / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 43(1967)3(Set.88-89) click here

15 Qiegħed Jidlam / J. Mejlak. Il-Malti. 43(1967)3(Set.89) click here

16 Zoo / A.M. Cassola. Il-Malti. 43(1967)3(Set.90-91) click here

17 Nifirħu / Editur. Il-Malti. 43(1967)3(Set.91a) click here

18 Tiswijiet ta' L-Istampa. Il-Malti. 43(1967)3(Set.91b) click here

19 Li kieku kont Warda / P. Mifsud. Il-Malti. 43(1967)3(Set.92) click here

20 Reċensjonijiet. Il-Malti. 43(1967)3(Set.93-96) click here

Il-Malti. 43(1967)4

01 L-Università fil-Post Ġdid / L-Editur. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.97-98) click here

02 Ir-Rebbiegħa / Bro. Henry. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.98) click here

03 Il-Filosofija fil-Ħanut tal-Kafè / A.M. Cassola. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.99-105) click here

04 Lil Malta / G. Abela. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.105) click here

05 Waħda minn Tagħhom / P. Mifsud. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.106-110) click here

06 Nawfraġju / G. Abela. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.110) click here

07 Għadira / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.111a) click here

08 Din Tassew / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.111b) click here

09 Memento / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.112a) click here

10 Nofs in-Nhar / J. Mejlak. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.112b) click here

11 In-Nisel tal-Verb "Qalfat" / E. Serracino Inglott. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.113-115) click here

12 Żewġt Erwieħ / P.P. Theuma. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.115) click here

13 Nieqa Mqaddsa / Ġ. Galea. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.116) click here

14 Il-Kelb tas-Sur Manifk / P. Cachia. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.117-120) click here

15 [Announcement]. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.120) click here

16 Lill-P. Ġużeppi Delia, S.J. / Ġ. Cardona. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.121-122) click here

17 Aħbar ta' Mewt. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.122) click here

18 Reċensjonijiet. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.123-126) click here

19 Kotba li rċevejna. Il-Malti. 43(1967)4(Dic.126) click here

Werrej tas-sena 1967. Il-Malti. 43(1967) click here

Il-Malti. 44(1968)1

01 Is-Sur Robert Mifsud Bonnici, P.E.P. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.3-4) click here

02 Ħidma tal-Akkademja tal-Malti. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.4-6) click here

03 Forum dwar il-Letteratura Llum. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.6-8) click here

04 It-Taħdita ta' Anton Agius Muscat. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.8-13) click here

05 It-Taħdita ta' George Stevens. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.13-17) click here

06 It-Taħdita ta' Peter Caruana. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.17-19) click here

07 It-Taħdita ta' Charles Coleiro. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.19-21) click here

08 Għaqda tal-Malti (Università). Il-Malti. 44(1968)1(Mar.22a) click here

09 Quddiesa għal Ruħ il-Membri Mejta. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.22b) click here

10 Id-Dekorazzjoni "Pro Ecclesia et Pontifice" lil Robert Mifsud Bonnici. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.22-23) click here

11 L-Aħħar tas-Sena / W.P. Gulia. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.23-24) click here

12 Pensjonant / G.A. Cilia. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.24-27) click here

13 Dwar il-Kelma "Qalfat" / M. Agius. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.27) click here

14 Reċensonijiet. Il-Malti. 44(1968)1(Mar.28-32) click here

Il-Malti. 44(1968)2

01 Ix-Xandir : Radjo u Televiżjoni / L-Editur. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.33) click here

02 L-Imdina / A. Buttigieg. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.34-35) click here

03 Ħsibijiet / G.Z.A. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.35) click here

04 Judith / P. Mifsud. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.36-43) click here

05 Belhieni / L. Buttigieg. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.43) click here

06 Id-Dell ta' Ruħi / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.44) click here

07 In-Nisel tal Frażi "Abba l-Wejda"/ E. Serracino Inglott. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.45-48) click here

08 Korrispondenza. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.48) click here

09 Żmien Modern / T. Zahra. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.49a) click here

10 [Advertisement]. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.49b) click here

11 Robert Mifsud Bonnici / A.C. [A. Cremona]. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.50-51) click here

12 Il-Qamar Fuqi / Ġ. Borg. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.51) click here

13 Kemm hu Qadim il-Malti / M. Agius. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.52-57) click here

14 Pensjonant (cont.) / G.A. Cilia. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.57-61) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 44(1968)2(Gun.61-64) click here

Il-Malti. 44(1968)3

01 Ħidma tal-Akkademja tal-Malti / L-Editur. Il-Malti. 44(1968)3(Set.65-66) click here

02 Iva Le / C. Coleiro. Il-Malti. 44(1968)3(Set.66) click here

03 Dak li Alla jrid għalih / G.Z.A. Il-Malti. 44(1968)3(Set.67-71) click here

04 L-Univers / P.P.Theuma. Il-Malti. 44(1968)3(Set.71) click here

05 Padre Ottomano / A. Guillaumier. Il-Malti. 44(1968)3(Set.72-74) click here

06 Għaddej iż-Żmien / W.P. Gulia. Il-Malti. 44(1968)3(Set.75-76) click here

07 Dawl ċkejken / F. Camilleri. Il-Malti. 44(1968)3(Set.76) click here

08 Meta l-Qalb ma Tweġibx / A. Cremona. Il-Malti. 44(1968)3(Set.77-82) click here

09 Ħerba / O. Friggieri. Il-Malti. 44(1968)3(Set.83) click here

10 Is-Siġar / A.M. Cassola. Il-Malti. 44(1968)3(Set.84-89) click here

11 Lill Bandiera Maltija / M. Agius. Il-Malti. 44(1968)3(Set.90) click here

12 Xi kemm-il kwalità ta' KARTI hemm fil-Malti / Ġ. Muscat Azzopardi. Il-Malti. 44(1968)3(Set.91) click here

13 Daħla / E. Attard. Il-Malti. 44(1968)3(Set.92) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 44(1968)3(Set.93-96) click here

Il-Malti. 44(1968)4

01 Kitba tal-Malti fl-Imgħoddi / L-Editur. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.97-99) click here

02 Għada / Ġ. Abela. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.99) click here

03 Ruħ Imnikkta / Ġ. Galea. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.100-103) click here

04 B'Salibi / O. Friggieri. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.103) click here

05 Meta l-Qalb ma Tweġibx (cont.) / A. Cremona. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.104-111) click here

06 Is-Sena l-Oħra / P. Cachia. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.111) click here

07 Ma jdumx id-Dlam! / A. De Gabriele. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.112-114) click here

08 Fittixt Dar Oħra / A. Cremona. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.114) click here

09 L-Aħħar Jum tal-Karnival / K. Ellul Galea. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.115-119) click here

10 Il-Ħarba ta' Ġesù fl-Eġittu / A. Tabone. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.120-122) click here

11 Eħlisni, Għajn ta' Tjieba / A. Sammut. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.122) click here

12 Ġmiel? / J. Sciberras. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.123) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 44(1968)4(Dic.124-126) click here

Werrej tas-sena 1968. Il-Malti. 44(1968) click here

Il-Malti. 45(1969)1

01 Kotba Ġodda bil-Malti / L-Editur. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.3-4) click here

02 Il-Passaġġ / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.4) click here

03 L-Artikoli tal-Ġurnali / A.M. Cassola. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.5-11) click here

04 Milied 1968 / D. Zarb. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.11-12) click here

05 Padre Ottomano : Osman isir Patri Dumnikan : It-Tieni Taqsima / A. Guillaumier. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.13-15) click here

06 Il-Festa tat-Tieġ / L. Buttigieg. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.16) click here

07 Kon Jien Stess! / P. Cachia. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.17-19) click here

08 Ħwejġi ġo Firenze / N. Biancardi. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.20-22) click here

09 Ġmiel il-Ħolqien / J. Sciberras. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.22) click here

10 Il-Bandiera : Essay / K. Ellul Galea. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.23-25) click here

11 Saeta / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.26a) click here

12 Il-Ġarb Igħallem?.. / P.E. Borg. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.26b) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.27-32) click here

14 Twissija lill-Kontributuri. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.cov.c1) click here

15 Infrakku. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.cov.c.2) click here

16 "Dizionario arabo maltese italiano" di D.G. Barbera [advertisement]. Il-Malti. 45(1969)1(Mar.cov.c3) click here

Il-Malti. 45(1969)2

01 Laqgħa ta' l-"Atlante Linguistico Mediterraneo" f'Malta / L-Editur. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.33-34) click here

02 Mhux Hekk? Il-Malti. 45(1969)2(Gun.34) click here

03 Il-Ħarufa ta' l-Għid / P. Mifsud. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.35-37) click here

04 Fl-Għaxija / P.P. Theuma. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.37) click here

05 Cecil Day-Lewis / G.Z.A. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.38-39) click here

06 Fariżina / C. Coleiro. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.39) click here

07 Padre Ottomano : Min Kien Osman? : It-Tielet Taqsima / A. Guillaumier. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.40-43) click here

08 Bott Vojt / E. Attard. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.43) click here

09 Santu Wistin Studjat Bħala Kittieb. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.44-46) click here

10 Lill-Poeti / A.M. Cassola. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.46) click here

11 Daqsxejn ta' Annimal... Imbagħd tgħid! / M.F. Attard. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.47-52) click here

12 Relatività / W.P. Gulia. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.52) click here

13 Dwar l-Arti : Essay / A.M. Cassola. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.53-56) click here

14 Fantasija u Realtà / S. Buhagiar. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.57) click here

15 Twelid ta' Poeżija / M.N. Borg. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.58) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.59-64) click here

17 Twissija lill-Kontributuri. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.cov.c.1) click here

18 Infrakku. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.cov.c.2) click here

19 "Dizionario arabo maltese italiano" di D.G. Barbera [advertisement]. Il-Malti. 45(1969)2(Gun.cov.c.3) click here

Il-Malti. 45(1969)3

01 Xogħol u Snajja' ta' l-Imgħoddi / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 45(1969)3(Set.65-66) click here

02 Ħsieb / T. Zahra. Il-Malti. 45(1969)3(Set.66) click here

03 Rebħu t-Tnejn / A. Massa. Il-Malti. 45(1969)3(Set.67-72) click here

04 Nikol Biancardi / M.N. Borg. Il-Malti. 45(1969)3(Set.72) click here

05 Nikol Biancardi / Ġ. Muscat-Azzopardi. Il-Malti. 45(1969)3(Set.73) click here

06 Alcide De Gaspari : l-bennej tad-Demokrazija Kristjana / K. Ellul Galea. Il-Malti. 45(1969)3(Set.74) click here

07 Dwar l-Arti : Essay / A.M. Cassola. Il-Malti. 45(1969)3(Set.75-78) click here

08 L-Għanja tax-Xogħol / W.P. Gulia. Il-Malti. 45(1969)3(Set.78) click here

09 "Jien Alla Sidek... ." / J. Camilleri. Il-Malti. 45(1969)3(Set.79-82) click here

10 Aħbarijiet / l-Editur. Il-Malti. 45(1969)3(Set.83) click here

11 Meta Morna z-Zoo / P. Mifsud. Il-Malti. 45(1969)3(Set.84-88) click here

12 Sbuħija / T.L. Xerri. Il-Malti. 45(1969)3(Set.88) click here

13 Twajjeb Ġesù, / P.A. Sammut. Il-Malti. 45(1969)3(Set.89) click here

14 Il-Poeżija tal-Ħajja / P. Cachia. Il-Malti. 45(1969)3(Set.90-91) click here

15 Karba ta' Suldat / L. Buttigieg. Il-Malti. 45(1969)3(Set.91-92) click here

16 Mhux li Kieku Jaħasra! / S. Buhagiar.click here Il-Malti. 45(1969)3(Set.92) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 45(1969)3(Set.93-96) click here

18 Twissija lill-Imseħbin. Il-Malti. 45(1969)3(Set.cov.c) click here

Il-Malti. 45(1969)4

01 Is-Sena 1969 - Sena tal-Qamar / L-Editur. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.97-99) click here

02 Kif Jisbaħ Għada / O. Friggieri. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.99) click here

03 Orizzont Ġdid / K. Ellul Galea. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.100-101) click here

04 Ħolqien / W.P. Gulia. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.101-103) click here

05 "Errata corrige". Il-Malti. 45(1969)4(Dic.103) click here

06 L-Anġlu u x-Xitan / P. Mifsud. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.104-105) click here

07 Il-Għanja tal-Kontinenti lil Marija / V.V. Barbara. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.106 click here

08 Saqaf Iqattar / A. Buontempo. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.109) click here

09 Ittra tas-Sur Rob. Mifsud Bonnici / R.M.B. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.110-111) click here

10 Rokku / J. Sciberras. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.111) click here

11 Ftit ilħna u Drawwiet ta' Tjur u Bhejjem / G. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.112-113) click here

12 Ħsibijiet u Fantasija / S. Schembri. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.113-114) click here

13 Wara l-Ewwel Xita / M. Agius. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.(114-115) click here

14 Ballada Sewda : (Sunt Lacrimae Rerum) / J.P. Vassallo. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.115-116) click here

15 L-Ilsien Malti fl-Awstralja / L-Editur. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.117) click here

16 "Vanitas Vanitatum" / P. Cachia. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.118-119) click here

17 Id-Dinja Għajjiet / E. Attard. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.119) click here

18 Bħal Siġra / J. Sciberras. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.120) click here

19 Reċensjonijiet. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.121-126) click here

20 Twissija lill-Imseħbin. Il-Malti. 45(1969)4(Dic.cov.c) click here

Werrej tas-sena 1969. Il-Malti. 45(1969) click here

Il-Malti. 46(1970)1

01 Il-Perjodiku Tagħna / L-Editur. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.3-4) click here

02 Salvatore Kastaldi u l-Malti / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.2,4-18) click here

03 Il-Katarsi fi 'il-Barrani ta' E. Serracino Inglott / G. Doublesin. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.19-22) click here

04 Faraġ u Hena / P. Aquilina. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.22-23) click here

05 Rapport tas-Segretarju. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.24-29) click here

06 Errata Corrige. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.29) click here

07 Ejja Rebbiegħa Ejja April / P. Mifsud. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.30) click here

08 Reċensjonijiet. Il-Malti. 46(1970)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 46(1970)2

01 L-Akkademja Xi Trid / Editorjal. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.33) click here

02 Memorjal ta' l-Akkademja tal Malti dwar il-Malti. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.34) click here

03 Cancer and Heart Infarction / W.P. Gulia. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.35) click here

04 L-Ilsien Malti fl-1904 u ...... fl-2036 / K. Ellul Galea. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.36-37) click here

05 Freesia / Kilin. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.37) click here

06 Superstizzjonijiet / E.P. Attard. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.38-41) click here

07 Bla Qalbi / F. Camilleri. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.42) click here

08 Kronaka. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.43) click here

09 Sa Nsiefer / M. Agius. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.44-45) click here

10 Tifkiriet tal-Imgħoddi : Essay / A. Massa. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.45-47) click here

11 Il-Għanja tar-Rużarju : Azzjoni xeneġġjata f'żewġ taqsimiet / V.V. Barbara. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.48-56) click here

12 Soirée Littéraire. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.56) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 46(1970)2(Gun.57-64) click here

Il-Malti. 46(1970)3

01 L-Akkademja u l-Ilsien Malti fil-Knejjes / Editorjal. Il-Malti. 46(1970)3(Set.65-66) click here

02 Tiru Agħsafar / O. Friggieri. Il-Malti. 46(1970)3(Set.66-67) click here

03 Laurent Ropa : Fl'Okkażjoni taż-Żjara f'Malta ta' Madame Marguerite Ropa / S. Zarb. Il-Malti. 46(1970)3(Set.67-73) click here

04 Beatnics / W.P. Gulia. Il-Malti. 46(1970)3(Set.73-74) click here

05 Il-Qwiel u Ħajjitna ta' Kuljum / A. Massa. Il-Malti. 46(1970)3(Set.74-77) click here

06 Ħu Kollox / J. Scibberas. Il-Malti. 46(1970)3(Set.77) click here

07 Il-Bulgarja u l-Letteratura tagħha / E. Attard. Il-Malti. 46(1970)3(Set.77-81) click here

08 Insomnja / O. Friggieri. Il-Malti. 46(1970)3(Set.81) click here

09 Pass Żgħir / L. Quintano. Il-Malti. 46(1970)3(Set.82-84) click here

10 Xrar / J.P. Vassallo. Il-Malti. 46(1970)3(Set.84-85) click here

11 Il-Lum; L-Imħabba / D. Zarb. Il-Malti. 46(1970)3(Set.85-86) click here

12 Apokalissi / C. Calleja. Il-Malti. 46(1970)3(Set.86) click here

13 Iż-Żmien Għaddej / A. Massa. Il-Malti. 46(1970)3(Set.87) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 46(1970)3(Set.88-96) click here

Il-Malti. 46(1970)4

01 Il-Għanja tal-Milied / Editorjal. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.97-98) click here

02 Xrar (cont.) / J.P. Vassallo. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.99) click here

03 Għerf tal-Qwiel Maltin / P. Cachia. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.100-101) click here

04 Awtonekroloġija / A.M. Cassola. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.102-103) click here

05 Ħajja / P.A. Caruana. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.103) click here

06 Ir-Reġina tar-Raħal : Novella ta' / P. Mifsud. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.104-106) click here

07 Lil-Malta / O. Friggieri. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.106-107) click here

08 Sqalli, Taljan jew Semin? / M. Agius. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.108-113) click here

09 Taqbida / J. Sciberras. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.113) click here

10 Il-Bejta / P. Aquilina. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.114-115) click here

11 Lil Marija Bambina / Ġ. Delia. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.115-120) click here

12 Reċensjonijiet. Il-Malti. 46(1970)4(Dic.121-126) click here

Werrej tas-sena 1970. Il-Malti. 46(1970) click here

Il-Malti. 47(1971)1

01 Għeluq il-Ħamsin Sena / Editur. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.2-6) click here

02 "Weġgħa u Sobgħa" / R. Bovindon. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.6) click here

03 Errata Corrige. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.6) click here

04 The Cultivation and Familiarization of Vernacular Languages in the British Commonwealth / Ġ. Galea. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.7-9) click here

05 Ta' Min Kultant Jiftakar / W.P. Gulia. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.9-10) click here

06 Franġisku Saverju Caruana / J.P. Vella. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.11-30) click here

07 Żewġ Demgħat / P. Cachia. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.30-31) click here

08 Mons. Prof. P.P. Saydon / K. Sant. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.31-32) click here

09 Il-Professur Tabone / Editur. Il-Malti. 47(1971)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 47(1971)2

01 "Il-Malti Fil-Ħajja Ta' Kuljum" / Editorjal. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.33-34) click here

02 Il-Ballata tal-Belt / J.P. Vassallo. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.35-37) click here

03 Gradi Ta' Verità / D. Fenech. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.38-40) click here

04 Lil P. Dwardu Fenech / S. Buhagiar. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.41) click here

05 Għanja Lil-Ħemda / A. Pope ; miġb. Minn D. Fenech. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.42) click here

06 Non Omnis Moriar / D. Fenech. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.43) click here

07 Lil John F. Kennedy / A. Massa. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.44) click here

08 Il-Lejla T-Toroq / O. Friggieri. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.44) click here

09 Ittra Lis-Segretarju / V. Caruana. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.45) click here

10 Jum Ta' Rożi / S. Mangion. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.46-47) click here

11 Nifirħu. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.47) click here

12 It-Toqol Ta' Delli / K. Ellul Galea. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.48-49) click here

13 Sqalli, Taljan ... jew Semin (cont.) / M. Agius. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.50-57) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 47(1971)2(Gun.57-64) click here

Il-Malti. 47(1971)3

01 Okkażjoni Storika / L-Editur. Il-Malti. 47(1971)3(Set.65-66) click here

02 Lill-Kburi / P. Cachia. Il-Malti. 47(1971)3(Set.66) click here

03 Mikiel Anton Vassalli kif jidher f'"Taħt Tliet Saltniet," fi "Id-Dinja Rota" u f'"Vassalli u Żminijietu" / A.J. Borg. Il-Malti. 47(1971)3(Set.67-79) click here

04 Nifirħu. Il-Malti. 47(1971)3(Set.79) click here

05 Iz-Zija Pepp / Ġ. Abela. Il-Malti. 47(1971)3(Set.80-81) click here

06 Kanni-Kannizzati...?! / P. Aquilina. Il-Malti. 47(1971)3(Set.82) click here

07 Meta Qalil Nintlaqat... / W.P. Gulia. Il-Malti. 47(1971)3(Set.83) click here

08 Tqanqiliet / T. Zahra. Il-Malti. 47(1971)3(Set.84-85) click here

09 Għall-Kitba tajba tal-Malti / M. Agius. Il-Malti. 47(1971)3(Set.85-88) click here

10 Tiswija li Il-Malti. Il-Malti. 47(1971)3(Set.88) click here

11 Reċensjonijiet. Il-Malti. 47(1971)3(Set.89-96) click here

Il-Malti. 47(1971)4

01 Ġieh lil min jistħoqqlu / L-Editur. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.97-98) click here

02 Iżmerija / F.X. Mangion. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.99-109) click here

03 Ftietaq Ċkejknin / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.110-112) click here

04 Bewstek / J. Sciberras. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.112) click here

05 Zorro : Sketch ta' tfajjel / J.P. Vassallo. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.113) click here

06 Bħall-Ward / J. Sciberras. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.114) click here

07 Lil Ommi Mejta / W.P. Gulia. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.114) click here

08 X'inhija l-Ħajja / M. Agius.Il-Malti. 47(1971)4(Dic.115) click here

09 Merħba u Maktur / M. Agius. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.115) click here

10 Xewqat / F.P. Mifsud. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.116) click here

11 Dan il-Programm / O. Friggieri. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.117) click here

12 Erġ'ibda Għidli l-Ħrejjef / O. Friggieri. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.117) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 47(1971)4(Dic.118-126) click here

Werrej tas-sena 1971. Il-Malti. 47(1971) click here

Il-Malti. 48(1972)1-2

01 Għaliex dan il-Ktieb / L-Editur. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.1-2) click here

02 Lil Ninu Cremona / R. Briffa. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.2) click here

03 Ninu Cremona D. Litt. / G. Zarb Adami. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.3-7) click here

04 Ninu Cremona, Ħabib tiegħi / Ġ. Galea. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.8-12) click here

05 Lis-Sur Ninu Cremona / Ġ. Delia. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.12-15) click here

06 Ninu Cremona / A. Buttigieg. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.15-17) click here

07 Dwar Dr. Ninu Cremona / W.D. Harding. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.18) click here

08 Qabel l-Irqad / Ġ. Abela. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.19) click here

09 Il-Ħidma Kulturali ta' Ninu Cremona. / A.A. Muscat. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.20-21) click here

10 Is-Sur Nin Cremona u l-Akkademja tal-Malti. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.21) click here

11 Tifkiriet tas-Sur Nin : Qalb ta' tifel / K. Sant. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.22-27) click here

12 Il-Kobor u l-Umiltà ta' Ninu Cremona / Ġ. Cardona. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.27-30) click here

13 Lis-Sur Ninu Cremona / M.N. Borg. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.30) click here

14 Ninu Cremona, Ħabib li ma ninsa qatt / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.31-32) click here

15 Tifkiriet ta' Ninu Cremona / O. Friggieri. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.33-36) click here

16 Lil Dr. A. Cremona / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.37) click here

17 Surmast u Ħabib / Ġ.A. Cilia. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.38-41) click here

18 Kif Naf lis-Sur Nin / G. Stevens. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.42-43) click here

19 It-Tifkiriet tiegħi tas-Sur Nin / P. Cachia. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.43-46) click here

20 Kelmtejn Dwar s-Dur Nin Cremona / P. Calleja. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.47) click here

21 Is-Sur Nin / F.P. Mifsud. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.48) click here

22 Taħdita ta' Ġorġ Pisani f'għeluq id-90 Sena ta' A. Cremona. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.49-56) click here

23 Ninu Cremona : Pjonier tal-Grammatika Maltija Moderna / D. Fenech. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.56-61) click here

24 Is-Sur Nin u Jien : Tagħrif u Tifkiriet minn / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.61-75) click here

25 Iz-Ziju Ninu : Tifkiriet ta' / V. Apap. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.76-77) click here

26 Estratt mill-Aġġornament tas-Seduta tal-Parlament Nru. 44 tat-Tlieta l-4 ta' Jannar, 1972. Il-Malti. 48(1972)1-2(Mar.-Gun.77-78) click here

Il-Malti. 48(1972)3

01 Egħluq il-Ħamsin Sena 1921-1971 : L-Akkademja Mfakkra fit-Teatru Manoel / L-Editur. Il-Malti. 48(1972)3(Set.81-82) click here

02 Tifkiriet Biss! / W.P. Gulia. Il-Malti. 48(1972)3(Set.82) click here

03 "Il-Kanarini fil-Gaġġa" : (Nhar il-għotja tal-"Medalja Ġużè Muscat Azzopardi") A.A.M. Il-Malti. 48(1972)3(Set.83-85) click here

04 Diskors ta' L-Eċċellenza Tiegħu l-Gvernatur Ġenerali Sir Anthony J. Mamo, O.B.E., Q.C., LL.D., B.A. Il-Malti. 48(1972)3(Set.85-88) click here

05 Elan Vital / J. Saliba. Il-Malti. 48(1972)3(Set.88) click here

06 B'Tifkira ta Egħluq il-Ħamsin Sena tal-mewt ta' l-Għażiż Missieri Ċensu Busuttil / E.D. Busuttil. Il-Malti. 48(1972)3(Set.89-91) click here

07 Lil Ommi / V. Busuttil. Il-Malti. 48(1972)3(Set.91) click here

08 Lista ta' wħud mix-xogħlijiet tal-Poeta u Kittieb Malti Ċensu Busuttil (1859-1922) / E.D. Busuttil. Il-Malti. 48(1972)3(Set.92-94) click here

09 Għal Malti Isbaħ u Aħjar : Il-Verb "Ġie" / V. Apap. Il-Malti. 48(1972)3(Set.94-95) click here

10 Reċensjoni. Il-Malti. 48(1972)3(Set.96) click here

Il-Malti. 48(1972)4

01 Wara ċ-Ċinkwantinarju / L-Editur. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.97-98) click here

02 Moħħ Miftuħ! / J. Sciberras. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.98) click here

03 L-Akkademja tal-Malti / G. Zarb Adami. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.99-102) click here

04 Tagħrif Dwar "Missier" Pinocchio / V. Apap. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.103-104) click here

05 Xenqiet il-Qalb / P. Mifsud. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.104) click here

06 Il-Galozz / Kilin. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.105-106) click here

07 Qabel Tagħfas il-Ħabel / O. Friggieri. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.106) click here

08 X'Inhu Malti Tajjeb? / R. Bin-Bovingdon. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.107-110) click here

09 Realtà / Ġ. Abela. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.110) click here

10 Madwarna / A.A.M. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.111-112) click here

11 Id-Daħk / P. Mifsud. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.112) click here

12 Il-Bniedem u l-Kotba / A. Cassola. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.113-116) click here

13 Il-Bużbieża / P.P. Theuma. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.117) click here

14 Għal Malti Isbaħ u Aħjar / V. Apap. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.118) click here

15 Il-Persunalità Poetika ta' Dun Karm : Silta minn studju ta'/ O. Friggieri. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.119-120) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 48(1972)4(Dic.121-128) click here

Werrej tas-sena 1972. Il-Malti. 48(1972) click here

Il-Malti. 49(1973)1

01 Il-Kittieba f'San Anton / L-Editur. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.3-4) click here

02 Il-Progress / J.P. Vassallo. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.4) click here

03 Ħajtek Żagħżugħ / W.P. Gulia. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.4) click here

04 Ftietaq Ċkejknin / G. Azzopardi. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.5-7) click here

05 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.7-8) click here

06 "Is-Sur ta' Tfuliti" / D. Micallef. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.9-10) click here

07 L-Ewwel Lejla Letterarja ta' L-Akkademja Tal-Malti / P. Cachia. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.11) click here

08 Rapport Amministrattiv 1969-1972 / C. Coleiro. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.12-17) click here

09 Jum Xitwi / A. Massa. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.18) click here

10 Iljieli fid-Deżert ta' Dennis Agius / C. Aveta. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.19-22) click here

11 L-Ilħna Maħnuqa / O. Friggieri. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.22) click here

12 "Żmien l-Ispanjoli" ta' Ġ. Galea : Studju ta' / D. Fenech. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.23-28) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 49(1973)1(Mar.29-32) click here

Il-Malti. 49(1973)2

01 L-Innu Malti u l-Akkademja tal-Malti / L-Editur. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.33-35) click here

02 Il-Bniedem u r-Ruħ / W.P. Gulia. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.36-37) click here

03 Warda / J. Cortis. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.37) click here

04 Shakespeare jew Marlowe? / A. Massa. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.38-42) click here

05 Għal Malti Isbaħ u Aħjar (cont.) / V. Apap. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.42) click here

06 Laqgħa Letterarja fit-Teatru Manoel : Ġużè Galea / A.A.M. [A.A. Muscat]. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.43) click here

07 Għaġġla jew Għaġla? / M. Agius. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.44-45) click here

08 Għal Malti Isbaħ u Aħjar (cont.) / V. Apap. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.45) click here

09 Epigrammi / J.P. Vassallo. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.46) click here

10 Għotjiet / M. Cassar. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.47) click here

11 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.48-51) click here

12 "Il-Fidwa tal-Bdiewa" ta' Ninu Cremona / O. Friggieri. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.52-53) click here

13 Il-Għażla / P. Mifsud. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.53) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 49(1973)2(Gun.54-64) click here

Il-Malti. 49(1973)3

01 Viribus Unitis / L-Editur. Il-Malti. 49(1973)3(Set.65-66)click here

02 Ħanina...! / P. Aquilina. Il-Malti. 49(1973)3(Set.67) click here

03 Shakespeare jew Marlowe? (cont.) / A. Massa. Il-Malti. 49(1973)3(Set.68-72) click here

04 Ħassejt... Madonna / M. Agius. Il-Malti. 49(1973)3(Set.72) click here

05 Meta Tiġi bid-Dgħajsa : Novella ta' / P. Mifsud. Il-Malti. 49(1973)3(Set.73-79) click here

06 It-Tubru / J.P. Vassallo. Il-Malti. 49(1973)3(Set.80) click here

07 Iss'Inżel Xemx / O. Friggieri. Il-Malti. 49(1973)3(Set.80) click here

08 Ħames Limerikki / V. Caruana. Il-Malti. 49(1973)3(Set.81) click here

09 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 49(1973)3(Set.82-84) click here

10 Avviż Importanti! Il-Malti. 49(1973)3(Set.84) click here

11 Għax Jiena Marjunett! / G. Abela. Il-Malti. 49(1973)3(Set.85) click here

12 "L-Imsejkna Vjoli Tiegħi" / G. Rosella. Il-Malti. 49(1973)3(Set.85) click here

13 Kronaka ta' Aħbarijiet / P. Cachia. Il-Malti. 49(1973)3(Set.86-88) click here

14 Għal Malti Isbaħ u Aħjar (cont.) : Il-Ħtieġa Ta' Ortografija Tajba / V. Apap. Il-Malti. 49(1973)3(Set.88) click here

15 Kwarta ma' Musmar / C. Thake. Il-Malti. 49(1973)3(Set.89-90) click here

16 "Il-Helsien" / G. Rosella. Il-Malti. 49(1973)3(Set.90) click here

17 Reċensjonijiet. Il-Malti. 49(1973)3(Set.91-96) click here

Il-Malti. 49(1973)4

01 Il-Kritika Letterarja / L-Editur. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.97-98) click here

02 It-Tislima / W.P. Gulia. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.98) click here

03 Lilu Nnifsu / K. Vassallo. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.99-102) click here

04 Shakespeare jew Marlowe? (cont.) / A. Massa. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.103-106) click here

05 Errata Corrige. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.106) click here

06 Il-Kalċi tal-Mużew / F. Camilleri. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.107) click here

07 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.108-111) click here

08 Il-Ħajja / W.R. Zahra. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.112) click here

09 La Jċedi... ; Ja Qanpiena / O. Friggieri. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.113) click here

10 Rifessjonijiet fl-Aħħar tas-Sena 1971 / Anon. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.114-116) click here

11 Il-Lejl tal-Milied / P. Mifsud. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.116) click here

12 Biex Ma Jitkasbarx il-Malti : Kitba ta' 70 sena ilu / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.117-118) click here

13 Tifkira Għażiża. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.118) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 49(1973)4(Dic.119-128) click here

15 Infakkru... Il-Malti. 49(1973)4(Dic.128) click here

Werrej tas-sena 1973. Il-Malti. 49(1973) click here

Il-Malti. 50(1974)1

01 L-Eżami Tar-Reliġjon / L-Editur. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.3-4) click here

02 Mater Dolorosa / J.P. Vassallo. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.4) click here

03 Ritratti : Essay ta' / E.F. Attard. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.5-11) click here

04 Meta l-Irjieħ / M.F. Bezzina. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.12a) click here

05 Protesta Maltija / O. Friggieri. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.12b) click here

06 Kif Bdiet u Mxiet l-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.13-17) click here

07 Ma Kontx Inkun Jien / R. Bin-Bovingdon. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.17) click here

08 Min Hu l-Fqir fil-Fehma tal-Griegi u r-Rumani u ta' San Tumas t'Akwina / P. Galea. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.18-21) click here

09 Rifless (8) / D. Micallef. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.21) click here

10 U Din Sejħulha Mħabba! / F. Camilleri. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.22) click here

11 Il-Kobor ta' Alla / W.P. Gulia. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.23) click here

12 Bħall-Għasfur tal-Bejt / A.M. Cassola. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.24a) click here

13 Aqra u Ifhem. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.24b) click here/

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.25-32) click here

15 Niftakru fi Sħabna Mejtin : Pawlu Cachia ... u Manwel A. Scalpello Borg. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.cov.c) click here

16 Il-Kunsill ta' l-Akkademja tal-Malti għas-Snin 1974-1975. Il-Malti. 50(1974)1(Mar.cov.d) click here

Il-Malti. 50(1974)2

01 "Il-Malti" u l-Kultura / Editorjal. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.33-34) click here

02 Il-Professur Ġużè Galea / W.P. Gulia. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.35) click here

03 Minn Qiegħ l-Għammieq / F.X. Mangion. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.36-37) click here click here

04 Kana / J.P. Vassallo. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.37) click here

05 Rapport Amministrativ 1972-1973 / C. Coleiro. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.38-40) click here

06 Ċekoslovakkja / A. Buontempo. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.41-42) click here

07 L-Uċuh Kollha / O. Friggieri. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.42) click here

08 Kif Bdiet u Mxiet l-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.43-49) click here

09 Jien Naf / O. Friggieri. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.49) click here

10 Meta Nikteb Poeżija / P. Mifsud. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.50-51) click here

11 Fernand Gregh / G. Zarb Adami. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.52-54) click here

12 Ħdejn il-Baħar / A. Massa. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.55a) click here

13 Għodwa Sajfija / A. Massa. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.55b) click here

14 "Aqsalla '72" : Studju ta' / M. Cassar. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.56-61) click here

15 Odysseus / J.P. Vassallo. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.62) click here

16 Gallarija / A.M. Cassola. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.63-64) click here

17 Reċensjoni. Il-Malti. 50(1974)2(Gun.64) click here

Il-Malti. 50(1974)3

01 Malta u Wliedha / Editorjal. Il-Malti. 50(1974)3(Set.65-66) click here

02 Studju Kritiku fuq "Il-Ħajja Nżul u Tlajja'" ta' Ġużè Chetcuti / G. Doublesin. Il-Malti. 50(1974)3(Set.67-72) click here

03 Il-Mewt ta' Albert Cassola. Il-Malti. 50(1974)3(Set.72) click here

04 Poeżiji ta' Albert M. Cassola : Ferrovija; Xita; Belt; Ħajja Ċassa; Xmara Sewda. Il-Malti. 50(1974)3(Set.73-76) click here

05 Konsa ta' Mgħallem Indrì / F.X. Mangion. Il-Malti. 50(1974)3(Set.77-79) click here

06 Jogħġob Iż-Żgħir / A. Buontempo. Il-Malti. 50(1974)3(Set.80-81) click here

07 Milied 197.... / A. Massa. Il-Malti. 50(1974)3(Set.81) click here

08 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkademja tal-Malti (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 50(1974)3(Set.82) click here

09 Il-Ballata tad-Disgħa u Wieħed / J.P. Vassallo. Il-Malti. 50(1974)3(Set.83-84) click here

10 Xwejjaħ / T. Zahra. Il-Malti. 50(1974)3(Set.85-86) click here

11 Meta Twelidt... / P. Mifsud. Il-Malti. 50(1974)3(Set.86) click here

12 "Ir-Ruħ fil-Kelma" ta' Oliver Friggieri : Studju ta' / Ġ. Galea. Il-Malti. 50(1974)3(Set.87-89) click here

13 Jekk.... Iżda.... / F. Baldacchino. Il-Malti. 50(1974)3(Set.90-91) click here

14 Lit-Torri ta' Londra / J. Sciberras. Il-Malti. 50(1974)3(Set.91) click here

15 Reċensjoniet. Il-Malti. 50(1974)3(Set.92-96) click here

16 Kotba oħra li waslulna. Il-Malti. 50(1974)3(Set.96) click here

Il-Malti. 50(1974)4

01 Istitut ta' Kultura Maltija / Editorjal. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.97-98) click here

02 L-Ilsien Malti fil-Liġijiet. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.99) click here

03 Reżoluzzjoni tal-Akkademja tal-Malti Mgħoddija fit-12 ta' Novembru, 1974. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.100) click here

04 Poeżiji Miġbura - 1947-1972 ta' Wallace Ph. Gulia : Studju ta' / K. Fenech. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.101-106) click here

05 Luretu / J.P. Vassallo. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.107-108) click here

06 Il-Kwiekeb Ikellmuk / O. Friggieri. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.108) click here

07 Poeżiji ta' Ethel Pickard: Kuntrast; Deżert; Tamiet. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.109-110) click here

08 Salib it-Toroq / G. Zammit. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.111) click here

09 Ċensu s-Sagristan / F.X. Mangion. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.112-115) click here

10 Ġew Lura / J. Sciberras. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.116-117) click here

11 Ix-Xemgħa Ser Tintefa / A. Massa. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.117) click here

12 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkedemja (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.118-120) click here

13 Il-Kokka / E.P. Attard. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.121-122) click here

14 Nifirħu. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.122) click here

15 Poeżiji ta' Jane Cortis: Irjieħ; Lejn it-Tmiem; Pittura. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.123-124) click here

16 Reċensjoniet. Il-Malti. 50(1974)4(Dic.125-128) click here

Werrej tas-sena 1974. Il-Malti. 50(1974) click here

Il-Malti. 51(1975)1

01 Il-Livell Kuturali Malta / L-Editur. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.1-3) click here

02 Il-Kittieba u L-Akkademja. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.3) click here

03 L-Għasfur fil-Bitħa tal-Palazz / W.P. Gulia. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.4-5) click here

04 Għalik / J. Sciberras. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.5) click here

05 Et in pulverem reverteris / A. Buontempo. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.6-7) click here

06 Is-Sħab / N. Vella Apap. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.7) click here

07 Stella / F.X. Mangion. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.8-13) click here

08 Suite / J.P. Vassallo. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.14-20) click here

09 Min Hu l-Fqir fil-Fehma tal-Griegi u r-Rumani u ta' San Tumas t'Akwina (cont.) / P. Galea. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.21-24) click here

10 Fid-Duluri / K. Ellul Galea. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.25-26) click here

11 Żwiemel / J. Cortis. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.26) click here

12 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkedemja (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.27-30) click here

13 Errata Corrige. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.30) click here

14 Reċensjonijiet. Il-Malti. 51(1975)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 51(1975)2

01 L-Akkademja u l-Membri Akkademiċi / L-Editur. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.33-34) click here

02 Ix-Xbieha (l-Kona) li Tħabbat / W.P. Gulia. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.35-39) click here

03 Illum il-Poeżija... / P. Mifsud. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.39) click here

04 Il-Ġawra / G. Zammit. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.40) click here

05 L-Għasfur Iswed / A. Massa. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.41-42) click here

06 Qatra Nida / C. Mifsud. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.42) click here

07 Kastelli / E. Pickard. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.43-44) click here

08 Ieqaf Ħija / Ġ. Diacono. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.45) click here

09 Għelieqi / A. Cassola. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.46-48) click here

10 Lix-Xemx / N. Vella Apap. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.48) click here

11 Kif Bdiet u Mxiet L-Akkedemja (cont.) / G. Zarb Adami. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.49-55) click here

12 Għajnejk se jimxu miegħi / O. Friggieri. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.55) click here

13 Jekk Tinżel ix-Xita ; Lil Dun Karm / C. Mifsud. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.56-57) click here

14 Qlugħ ; Ħsibijiet Ħajku ;M'hemmx għalfejn / J. Cortis. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.58-59) click here

15 Telefonata ; Ikiddni l-Ħsieb / C.G. Cauchi. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.60-61) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 51(1975)2(Gun.62-64) click here

Il-Malti. 51(1975)3

01 Il-Kontribut tal-Membri Akkademiċi / L-Editur. Il-Malti. 51(1975)3(Set.65-66) click here

02 Sqaqien ; Sena wara Sqaqien ; Il-Ħuġġieġa ; Psiko-Analiżi? / E. Pickard. Il-Malti. 51(1975)3(Set.67-69) click here

03 Irrid ; Ġesù / Ġ. Borġ. Il-Malti. 51(1975)3(Set.70) click here

04 In-Nisġa tat-Tixbihat fid-Dramm "Il-Fidwa tal Bdiewa" / R. Azzopardi / Il-Malti. 51(1975)3(Set.71-80) click here

05 Jien Hekk Inħoss / A. Buontempo. Il-Malti. 51(1975)3(Set.80) click here

06 Il-Leġġenda ta' San Kurradu / F.X. Mangion. Il-Malti. 51(1975)3(Set.81-85) click here

07 Rajtek Tistenna / G. Zammit. Il-Malti. 51(1975)3(Set.85) click here

08 L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti : Qabel it-Twaqqif / O. Friggieri. Il-Malti. 51(1975)3(Set.86-96) click here

09 Reċensjoni. Il-Malti. 51(1975)3(Set.96) click here

Il-Malti. 51(1975)4

01 Il-Futur tal-Akkademja / L-Editur. Il-Malti. 51(1975)4(Dic.97-98) click here

02 Tlifna lil F.X. Mangion. Il-Malti. 51(1975)4(Dic.99) click here

03 Karmen ta' Bondì / F.X. Mangion. il-Malti. 51(1975)4(Dic.100-106) click here

04 Ħsieb il-Bniedem / J. Vella. Il-Malti. 51(1975)4(Dic.107-111) click here

05 Ħarifa / L. Mizzi. Il-Malti. 51(1975)4(Dic.112-113) click here

06 Ġlieda / J. Sciberras. Il-Malti. 51(1975)4(Dic.113) click here

07 F'Jum Dun Karm 1975 / Ġ. Cardona. Il-Malti. 51(1975)4(Dic.114) click here

08 Kriterju Ġdid fl-Istudju tal-Istorja / Ġ. Galea. Il-Malti. 51(1975)4(Dic.115-118) click here

09 Reċensjonijiet. Il-Malti. 51(1975)4(Dic.119-123) click here

Werrej tas-sena 1975. Il-Malti. 51(1975) click here

Il-Malti. 52(1976)1

01 Wara l-Laqgħa Ġenerali / L-Editur. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.1-2) click here

02 Bil-Mewt tal-Professur Zarb ... ... Tlifna Ġawhra Kbira u Ggħażiża. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.3) click here

03 Rapport Amministrattiv tal-Kunsill ta' l-Akkademja tal-Malti Għas-snin 1974-1975 / K. Fenech. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.4-7) click here

04 La Ngħodd Erbatax Biss / P. Mifsud. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.7) click here

05 Marsalforn ; F'Xifer il-Blat ; In-Nifs tal-Ħajja ; Ulied Missierhom / J.J. Camilleri. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.8-9) click here

06 Jiktbilna / Erin Serracino-Inglott. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.10) click here

07 Deffien f'Raħal : Essay / E.F. Attard. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.11-15) click here

08 Infakkru... Il-Malti. 52(1976)1(Mar.15) click here

09 Eleġija / T. Gray; Traduzzjoni D. Zarb. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.16-19,26) click here

10 X'Inhija l-Poeżija? : Studjużi u Poeti Jgħidulna x'Jaħsbu Dwarha / G. Caruana Demajo. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.20-26) click here

11 Kunsiderazzjoni dwar il-Poeżija f'Malta (Bit Taljan u bil-Malti) fis-Seklu Dsatax : L-Ewwel Parti / O. Friggieri. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.27-32) click here

12 Ħmura / P. Mifsud. Il-Malti. 52(1976)1(Mar.32) click here

Il-Malti. 52(1976)2

01 Ir-Reviżjoni ta' "It-Taħriġ" / L-Editur. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.33-34)click here

02 Ġuħ / J. Cortis. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.34) click here

03 Il-Jylland / W.P. Gulia. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.35) click here

04 Kunsiderazzjoni dwar il-Poeżija f'Malta (Bit Taljan u bil-Malti) fis-Seklu Dsatax : It-Tieni Parti / O. Friggieri. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.36-43) click here 05

05 Tebut / A. Massa. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.43) click here

06 "In-Nissieġa" ta' Dun Karm u "La Tessitrice" ta' Giovanni Pascoli / D. Fenech. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.44-47) click here

07 Rifless / C. Mifsud. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.47) click here

08 Il-Vokabularju Ingliż fil-Malti Żjieda ta' Kliem Li Turi Karattru Ewropew / R. Azzopardi. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.48-51) click here

09 Tnabar / J. Cortis. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.52-54) click here

10 F'Jum l-Imwiet / J.J. Camilleri. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.54) click here

11 "Taħt Tliet Saltniet" : Il-Qawwa tar-Rumanz fil-Kuntrast bejn il-Karattri / M. Zarb. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.55-59) click here

12 Tiswija. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.59) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.60-64) click here

14 Versi / A. Massa. Il-Malti. 52(1976)2(Gun.64) click here

Il-Malti. 52(1976)3

01 Ħarsa Lura / Editorjal. Il-Malti. 52(1976)3(Set.65-66) click here

02 Iż-Żgħożija / A.M. Cassola. Il-Malti. 52(1976)3(Set.67-68) click here

03 Il-Ġifen Tork ta' Gian. Ant. Vassallo : Studju ta' / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 52(1976)3(Set.69-77) click here

04 Innu Patrijottiku ; In-Nuffara ; Parassiti ; Ħolm ; Serbut Twil / J.J. CamilleriIl. Malti. 52(1976)3(Set.78-80) click here

05 Ave Caesar / J.P. Vassallo. Il-Malti. 52(1976)3(Set.81) click here

06 "Summertime" / J. Cortis. Il-Malti. 52(1976)3(Set.81) click here

07 Priżma : Radjudramm / V. Apap. Il-Malti. 52(1976)3(Set.82-88) click here

08 Għad Jasal Xi Darba? / L. Mizzi. Il-Malti. 52(1976)3(Set.89-90) click here

09 Kont Tifel Seklu Ilu / O. Friggieri. Il-Malti. 52(1976)3(Set.91) click here

10 Minn Fuq L-Irdum / J. Cortis. Il-Malti. 52(1976)3(Set.91-92) click here

11 Il-Bejta fin-Niċċa / G. Zammit. Il-Malti. 52(1976)3(Set.92) click here

12 Korrispondenza : Erbgħin Sena Ilu / A.A. Muscat. Il-Malti. 52(1976)3(Set.93-94) click here

13 Reċensjonijiet. Il-Malti. 52(1976)3(Set.95-96) click here

Il-Malti. 52(1976)4

01 Inqajmu Kuxenza Nazzjonali / Editorjal. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.97-98) click here

02 Eskapiżmu / A.M. Cassola. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.99-102) click here

03 Dawn fid-Dlam : Damma ta' Poeżiji ta' / M. Nicholas-Borg. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.102) click here

04 Priżma : Radjudramm (cont.) / V. Apap. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.103-110) click here

05 Pizzi Pizzi Kanna / Kilin. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.111-112) click here

06 Għada Magħna / J.J. Camilleri. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.112) click here

07 Leħen il-Malti ; Gwerra ; Dawl fis-Sema / C. Mifsud. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.113-116) click here

08 L-Idejal ta' Ħajti / R. Gatt. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.117-118) click here

09 Dahar ta' Bagħal / J.J. Camilleri. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.118) click here

10 L-Ilsien Malti f'Lourdes / Ġ. Galea. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.119-120) click here

11 Vice Versa / J.P. Vassallo. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.120) click here

12 Dun Karm f'San Ġiljan : Irħama fuq il-Faċċata tad-Dar / W.P. Gulia. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.121-124) click here

13 Fil-Funeral / A. Buttigieg. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.124) click here

14 Korrispondenza : Inwieġeb lil Anton Agius Muscat / G. Zarb Adami. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.125) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 52(1976)4(Dic.126) click here

Werrej tas-sena 1976. Il-Malti. 52(1976) click here

Il-Malti. 53(1977)1

01 Il-Malti fit-Tagħlim ta' Suġġetti Oħra / L-Editur. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.1-2) click here

02 Il-President tar-Republika jfakkar lil Ġużè Muscat Fenech u lil Ġuużè Muscat Azzopardi / A. Buttigieg. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.3-7) click here

03 Kelmtejn mill-Editur il-Ġdid / Ġ. Diacono. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.7) click here

04 "Friuli" Mejju 1976 / J. Cortis. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.8-9) click here

05 Lilek Ranċisa! / W.P. Gulia. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.9) click here

06 Papa Ġdid : Novella ta' / Ġ. Diacono. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.10-14) click here

07 Aħfrulna. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.14) click here

08 Priżma : Radjudramm (cont.) / V. Apap. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.15-18) click here

09 Sunett Malti ta' Sir Arturo Mercieca / W.P. Gulia. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.19) click here

10 Dik ix-Xagħra! : Essay ta' / E.F. Attard. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.20-23) click here

11 Bewsa / M.F. Bezzina. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.23) click here

12 Stedina ta' Tfajjel / A.M. Cassola. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.24-26) click here

13 Nifirħu. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.26) click here

14 Jirtira Ħabib tal-Malti fl-Awstralja. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.27-28) click here

15 R. Bin-Bovingdon. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.28) click here

16 Reċensjonijiet. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.29-30) click here

17 Aħbarijiet Letterarji. Il-Malti. 53(1977)1(Mar.31-32) click here

Il-Malti. 53(1977)2-4

01 L-Ortografija tal-Malti / Editorjal. Il-Malti. 53(1977)2-4(Gun.-Dic.1-2) click here

02 L-Ortografija Llum : I : Fehmiet dwar l-Ortografija tal-Malti / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 53(1977)2-4(Gun.-Dic.3-16) click here

03 Tagħrifa. Il-Malti. 53(1977)2-4(Gun.-Dic.16) click here

04 L-Ortografija Llum : II : Fehmti dwar xi problem fl-ortografija tal-Malti / E. Serracino-Inglott. Il-Malti. 53(1977)2-4(Gun.-Dic.17-41) click here

05 [Reċensjonijiet]. Il-Malti. 53(1977)2-4(Gun.-Dic.41-48+cov.c) click here

06 [Tiswija]. Il-Malti. 53(1977)2-4(Gun.-Dic.44) click here

Il-Malti. 54(1978)1-4

01 Ġużè Muscat Azzopardi : Traduttur tal-Kotba Mqaddsa / Editorjal. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Dic.1-3) click here

02 Ġużè Muscat Azzopardi : Traduttur tal-Vanġelu u l-Atti ta' l-Appostli : 1895-1924 / K. Sant. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Dic.4-27) click here

03 L-Ewwel Kumitat ta' l-Akkademja tal-Malti [photo of]. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Dic.27) click here

04 Ġużè Muscat Azzopardi : Kittieb ta' Proża Reliġjuża / Ġ. Schembri. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Dic.28-36) click here

05 Ġużè Muscat Azzopardi u l-Poeżija Reliġjuża / Ġ. Cardona. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Dic.37-42) click here

06 Imut it-Tielet President tal-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti, Il-Kav. Prof. Ġużè Galea. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Dic.43-46) click here

07 Il-Madonna taċ-Ċoqqa. Il-Malti. 54(1978)1-4(Mar.-Dic.46) click here

Il-Malti. 55(1979)1-2

01 Il-Kitba tal-Malti / Editurjal. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.1-2) click here

02 "Il-Madonna taċ-Ċoqqa". Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.2) click here

03 Dun Karm u San Ġiljan / Ġ. Cardona. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.3-7) click here

04 Għawdex - Gozo / M. Agius. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.8-10) click here

05 Wara l-Kalvarju: Warda Bajda / A. Buttigieg. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.10) click here

06 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.11) click here

07 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.12) click here

08 Milied man-Nannu : novella ta' / P.P. Borg. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.13-18) click here

09 Priżma : Radjudramm (cont.) / V. Apap. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.19-20,23) click here

10 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.21) click here

11 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.22) click here

12 It-VIII Għaġeb tad-Dinja / W.P. Gulia. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.24) click here

13 Versi / D. Micallef. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.24) click here

14 Ħarsa lejn l-Għamla ta' l-Angliċiżmi fil-Malti / R. Azzopardi. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.25-26) click here

15 Reċensjonijiet. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.27-32) click here

16 Karmen Mikallef Buħaġar. Il-Malti. 55(1979)1-2(Mar.-Gun.32) click here

Il-Malti. 55(1979)3-4

01 Malta Maltija! / Editurjal. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.1-2) click here

02 "... l-Ħolm Duħħan itir" / Ġ. Diacono. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.3-8) click here

03 Fiż-Żiffa Mejta / O. Friggieri. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.8) click here

04 Il-Kappillan ta' Knisja Mwarrba / A. Buttigieg. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.9) click here

05 Qalb ta' Omm / G. Zarb Adami. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.10) click here

06 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.11) click here

07 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.12) click here

08 "Kollox mill-Aqwa u mill-Aħjar" / W.P. Gulia. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.13-15) click here

09 F'Jum il-Mewta tal-Poetessa Għadxija Mary Meilak / N. Vella Apap. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.15) click here

10 Versi ta' / K. Vassallo. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.16-17) click here

11 Dakinhar ... / M.F. Bezzina. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.17) click here

12 Serbut / P.A. Caruana. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.18) click here

13 Paletta Ġdida / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.18) click here

14 Għaliex Nemmen fl-Eħieres / N. Caruana Dingli. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.19-20,23) click here

15 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.21) click here

16 [Advertisement]. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.22) click here

17 Did-Dgħajsa / O. Friggieri. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.23) click here

18 Omm u Tarbija / A.M. Cassola. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.24) click here

19 Il-Qatla : Novella ta' / F. Sammut. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.25-27) click here

20 Reċensjonijiet. Il-Malti. 55(1979)3-4(Set.-Dic.28-32) click here

Il-Malti. 56(1980)1-4

01 Is-Sillabi tal-Matrikola / Editorjal. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.1-2) click here

02 Traduzzjoni tal-"Miserere" minn De Soldanis / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.3-8) click here

03 Is-Sigriet / V.M. Pellegrini. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.9-12,14) click here

04 [Advertisement]. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.13) click here

05 [Advertisement]. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.14) click here

06 Żewġ Aħwa Poeti / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.15) click here

07 Miguel de Cervantes, Don Kihote : Prologu : maqlub mill-Ispanjol minn / J. Azzopardi. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.16-22) click here

08 Il-Barrakka ta' Fuq / G. Zarb Adami. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.22) click here

09 Ludovik Mifsud Tommasi / Kriterji Letterarji u Popolari / J. Mangion. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.23-27) click here

10 Bertoldu, Ġaħan u l-Bqija : Novella tal-Milied ta' / P. Mifsud. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.28-34) click here

11 Brugges / W.P. Gulia. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.34) click here

12 [Advertisement]. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.35) click here

13 Karozza (Van) Jisimha "Moonlight" / W.P. Gulia. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.36) click here

14 L-Akkademja tal-Malti : Rapport Amministrattiv : 1978/80. / Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.37-40) click here

15 Kotba bil-Malti li Ħarġu fl-1979 / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.41-44) click here

16 Tnejn Flimkien / C. Mifsud. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.44) click here

17 Reċensjoniji. Il-Malti. 56(1980)1-4(Set.-Dic.45-48) click here

Il-Malti. 57(1981)1-4

01 Daħla / W.P. Gulia. Il-Malti. 57(1981)1-4(1-2). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

02 Kontribuzzjonijiet għal dan il-Għadd Speċjali. Il-Malti. 57(1981)1-4(2). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

03 Lil Ġużè Galea / Dun Karm. Il-Malti. 57(1981)1-4(3a). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

04 Dr. Wallace Ph. Gulia, President ta' l-Akkemja tal-Malti, Maħtur Imħallef tal-Qrati Superjuri. Il-Malti. 57(1981)1-4(3b). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

05 Intervista ma' Ġużè Galea fl-1971 / F. Mifsud. Il-Malti. 57(1981)1-4(4-7). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

06 Lill-Kav Ġużè Gala / K. Vassallo. Il-Malti. 57(1981)1-4(7). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

07 It-Teatru Modern / Ġ. Galea. Il-Malti. 57(1981)1-4(8-15). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

08 Tifkiriet u Fehmiet ta' Ġino Muscat Azzopardi u Patri Ġużè Delia. Il-Malti. 57(1981)1-4(16-18). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

09 L-Akkademja tal-Malti. Il-Malti. 57(1981)1-4(18). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

10 Il-Fondazzjoni Ġużè Galea / L-Editur. Il-Malti. 57(1981)1-4(19). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

11 Ġużè Galea u Jien / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 57(1981)1-4(20-27). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

12 Se sSiefer? [Advertisement]. Il-Malti. 57(1981)1-4(27). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

13 Il-Professur Ġużè Galea : Kif nafu Jien / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 57(1981)1-4(28-31). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

14 Giov. Muscat & Co. Ltd. [Advertisement]. Il-Malti. 57(1981)1-4(31). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

15 Il-Kav. Prof. Ġużè Galea Tifkiriet / G. Zarb Adami. Il-Malti. 57(1981)1-4(32-37). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

16 [Advertisement]. Il-Malti. 57(1981)1-4(37). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

17 Ftit Ħsibijiet u Tifkiriet / A. Agius Muscat. Il-Malti. 57(1981)1-4(38-42). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

18 Il-Malti. Il-Malti. 57(1981)1-4(42). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

19 Eżaminaturi Flimkien / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 57(1981)1-4(43-44). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

20 Il-Prof. Ġużè Galea : Raġel Tabilħaqq bil-Għaqal / Ġ. Cardona. Il-Malti. 57(1981)1-4(45-48). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

21 Nofs Seklu Ħbiberija / Ġ. Zammit. Il-Malti. 57(1981)1-4(49-52). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

22 Impressjonijiet ta' Tliet Rumanzi ta' Galea / J. Azzopardi. Il-Malti. 57(1981)1-4(53-54). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

23 Biblijografija tax-Xogħlijiet ta' Ġużè Galea / F. Mifsud. Il-Malti. 57(1981)1-4(55-61). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

24 In Memoriam / L-Editur. Il-Malti. 57(1981)1-4(62-63). Numru Speċjali. Ġużè Galea (1901-1978) click here

Remark: no issues of Il-Malti were published in 1982 or 1983; in 1984 only an issue covering nrs. 1 and 2.Il-Malti. 60(1984)1-2

01 Żieda mat-Taħrif / Editurjal. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Gun.1-2) click here

02 Radd ta' Ħajr. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Gun.2) click here

03 Akkademja tal-Malti : [Programm tas-Seminar]. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Gun.3-5) click here

04 Taħdita tal-Ftuħ tas-Seminar / W.P. Gulia. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Gun.5-8) click here

05 Żewġ Anniversarji. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Gun.9-10) click here

06 Żieda mat-Tagħrif : L-Ortografija ta' Neoloġiżmi Anglo-Sassoni u Rumanzi fil Malti : Żieda mat-Tagħrif fuq il-Kitba Maltija (1924). Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Gun.11-17) click here

07 Nekroloġija : Dr Anton Buttigieg ; Godfrey Zarb Adami ; Erin Serracino Inglott. Il-Malti. 60(1984)1-2(Jan.-Gun.18-20) click here

Il-Malti. 61(1985)1-2

01 Il-Matrikola Ordinarja tal-Malti / Editorjal. Il-Malti. 061(1985)1-2(1-2) click here

02 Poesofija / A.M. Previ. Il-Malti. 061(1985)1-2(2) click here

03 Il-Mara fir-Rumanz San Ġwann / C. Galea Scannura. Il-Malti. 061(1985)1-2(3-8) click here

04 L-Etimoloġija tal-Kelma "Dgħajsa" / C. Briffa. Il-Malti. 061(1985)1-2(9-14) click here

05 Il-Malti [Advertisement]. Il-Malti. 061(1985)1-2(14) click here

06 L-Iżvilupp tal-Malti u l-Kitba tiegħu / J. Zammit Mangion. Il-Malti. 061(1985)1-2(15-18) click here

07 Hyphen. [Advertisement]. Il-Malti. 061(1985)1-2(19) click here

08 Storja tal-Bibbja bil-Malti : 1822-1984 / K. Sant. Il-Malti. 061(1985)1-2(20-27) click here

09 L-Akkademja [Advertisement]. Il-Malti. 061(1985)1-2(27) click here

10 Aspetti tal-Lingwaġġ Leopardjan f'Karmenu Vassallo / O. Friggieri. Il-Malti. 061(1985)1-2(28-34) click here

11 Għarfien Uffiċjali taż-Żieda. Il-Malti. 061(1985)1-2(35-37) click here

12 Mid-Dizzjunarju-Għakkarija / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 061(1985)1-2(38-39) click here

13 Nekroloġija [Mario Agius]. Il-Malti. 061(1985)1-2(40) click here

14 Reċensjoni / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 061(1985)1-2(cov.c) click here

Il-Malti. 61(1985)3-4

01 Wara ż-"Żieda mat-Tagħrif" / Editorjal. Il-Malti. 061(1985)3-4(41-42) click here

02 Mid-Djarju ta' L-Akkademja. Il-Malti. 061(1985)3-4(42) click here

03 Il-Pari-Passu / J.J. Camilleri. Il-Malti. 061(1985)3-4(43-46) click here

04 Ix-Xorti ta' Bertoldu f'Malta / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 061(1985)3-4(47-57) click here

05 Poeżiji ta' Orazio Vella / G.A. Cilia. Il-Malti. 061(1985)3-4(58-59) click here

06 Is-Seħer ta' Ġerusalemm / J.M. Ghigo. Il-Malti. 061(1985)3-4(60-64) click here

07 Erba' Poeżiji Mħux Magħrufa ta' Dun Karm / O. Friggieri. Il-Malti. 061(1985)3-4(65-67) click here

08 Hyphen [Advertisement]. Il-Malti. 061(1985)3-4(68) click here

09 Ġorġ Zammit u l-Poeżija Tiegħu : Il-Lehma Nebbieha / J.J. Camilleri; Elementi u Metrika fil-Poema "Il-Għanja tas-Seba' Niċeċ" / A.M. Previ. Il-Malti. 061(1985)3-4(69-84) click here

10 Tereż / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 061(1985)3-4(85) click here

11 Id-Dudu u Int / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 061(1985)3-4(86a) click here

12 Raġuni / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 061(1985)3-4(86b) click here

13 Reċensjoni / C. Briffa. Il-Malti. 061(1985)3-4(cov.c) click here

Il-Malti. 62(1986)1-2

01 Mill-Editur il-Ġdid / Editurjal. Il-Malti. 062(1986)1-2(1-3) click here

02 Akkademja tal-Malti. Il-Malti. 062(1986)1-2(3) click here

03 Anton Buttigieg : Il-Lirika tal-Misteru Moħbi fil-Ħlejjaq / O. Friggieri. Il-Malti. 062(1986)1-2(4-15) click here

04 Il-Ħsieb u l-Ħidma Politika ta' Anton Buttigieg / A. Ellul Galea. Il-Malti. 062(1986)1-2(16-25) click here

05 Rapport ta' Anton Buttigieg dwar il-Ħidma tax-"Xirka għat Tixrid ta' l-Ilsien Malti" fl-1940-1941 / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 062(1986)1-2(26-33) click here

06 Tliet Poeżiji ta' l-Aħħar ta' / Anton Buttigieg. Il-Malti. 062(1986)1-2(34-39) click here

07 Anton Buttiġieġ, B.A. LL.D. / K. Vassallo. Il-Malti. 062(1986)1-2(40-41) click here

08 Anton Buttigieg li Naf / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 062(1986)1-2(42-49) click here

09 Mhuxclick here għax kien President ta' Malta / F. Camilleri. Il-Malti. 062(1986)1-2(50-59)

10 Biblijografija Anton Buttigieg / C. Briffa. Il-Malti. 062(1986)1-2(60-64) click here

Il-Malti. 62(1986)3-4

01 Lil Dun Karm Jixraqlu Tassew / Editorjal. Il-Malti. 062(1986)3-4(1-3) click here

02 Pellegrinaġġ ... Kulturali / J.M. Ghigo. Il-Malti. 062(1986)3-4(3-4) click here

03 Min hu Dun Karm? / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 062(1986)3-4(5-15) click here

04 Tifkira ta' Dun Karm / L. Cachia. Il-Malti. 062(1986)3-4(16-20) click here

05 Il-Versi ta' Dun Karm Għalija / D. Micallef. Il-Malti. 062(1986)3-4(21-24) click here

06 Monument lill-Poeta Nazzjonali / A. Buttigieg. Il-Malti. 062(1986)3-4(25-30) click here

07 Sensibilità u Kontroll fil-Karattru ta' Dun Karm / Ġ. Pisani. Il-Malti. 062(1986)3-4(31-33) click here

08 Dun Karm ... kif iltqajt miegħu / T. Żahra. Il-Malti. 062(1986)3-4(34-37) click here

09 X'ifisser Dun Karm għalija. Il-Malti. 062(1986)3-4(38-40) click here

10 Dun Karm : Kif Narah Jiena / V. Mizzi. Il-Malti. 062(1986)3-4(41-42) click here

11 X'impressjonani f'Dun Karm / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 062(1986)3-4(43-51) click here

12 Nota dwar il-Poeżija ta' Dun Karm / W.P. Gulia. Il-Malti. 062(1986)3-4(52-58) click here

13 L-Impresjonijiet tiegħi dwar Dun Karm u l-Poeżiji tiegħu / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 062(1986)3-4(59-61) click here

14 Ħassejtni Miblugħ u Mriegħed ħdejn Dun Karm / F. Camilleri. Il-Malti. 062(1986)3-4(62-76) click here

15 Dun Karm Għalija / A. Massa. Il-Malti. 062(1986)3-4(77-82) click here

16 Quis ut Deus? Innu lil San Mikiel Arkanġlu ta' Dun Karm / P. Mifsud. Il-Malti. 062(1986)3-4(83-86) click here

17 Meta Dun Karm ta l-Pinna Tiegħu b'Rigal / A.M. Previ. Il-Malti. 062(1986)3-4(87-91) click here

18 Monsinjur Dun Karm Psaila / K. Vassallo. Il-Malti. 062(1986)3-4(92) click here

19 Meta Dun Karm Tilifha għal Vot / J.J. Camilleri. Il-Malti. 062(1986)3-4(93-94) click here

20 Diwi ta' l-Innu Malti ... / Ġ. Cardona. Il-Malti. 062(1986)3-4(95-96) click here

21 "Il-Ġerrejja u Jien" ta'Dun Karm : Nota Stilistika / C. Briffa. Il-Malti. 062(1986)3-4(97-101) click here

22 'Pro Memoria - Ħsibijiet Żgħar' - Manuskritt ta' Dun Karm / O. Friggieri. Il-Malti. 062(1986)3-4(102-115) click here

23 Kif Fakkru 'l Dun Karm. Il-Malti. 062(1986)3-4(116-124) click here

24 Reċensjoni. Il-Malti. 062(1986)3-4(125-126) click here

Il-Malti. 63(1987)

01 Speċjali, u mhux / Editorjal. Il-Malti. 063(1987) (1-2) click here

02 Avviż. Il-Malti. 063(1987) (2) click here

03 Egħluq il-25 sena mil-mewt tal-Professur Anastasju Cuschieri / A. Ellul Galea. Il-Malti. 063(1987) (3)

04 Kif Niftakar lill-Professur Anastasju Cuschieri / C. Coleiro. Il-Malti. 063(1987) (3-5) click here

05 Anastasju Cuschieri : Is-Solitudni, Il-Kelma, Il-Madonna / O. Friggieri. Il-Malti. 063(1987) (5-9) click here

06 M.A. Vassalli Mfakkar / L. Cachia. Il-Malti. 063(1987) (10-11) click here

07 Il-Lingwa Maltija ġo l-Awstralja / R. Bovingdon. Il-Malti. 063(1987) (12-19) click here

08 Korrezzjoni. Il-Malti. 063(1987) (19) click here

09 Ik-Konkors "Dun Karm". Il-Malti. 063(1987) (19) click here

10 Diskussjonijiet dwar il-Malti ma' l-Awtoritajiet Governattivi. Il-Malti. 063(1987) (20-22) click here

11 Mill-Parlament. Il-Malti. 063(1987) (22-23) click here

12 Ħajku / M. Nicholas-Borg. Il-Malti. 063(1987) (24) click here

13 Tanka / M. Nicholas-Borg. Il-Malti. 063(1987) (25) click here

14 Laurent Ropa (1891-1967) : Poeta u Rumanzier / Ġ. Azzopardi. Il-Malti. 063(1987) (26-31) click here

15 Anniversarji tas-sena 1987 / J.J. Camilleri. Il-Malti. 063(1987) (32-34) click here

16 Ħarsa lejn Ġużè Muscat Azzopardi / A.A. Muscat. Il-Malti. 063(1987) (35-38) click here

17 F'Ras il-Klitunnu / F. Mizzi. Il-Malti. 063(1987) (39-43) click here

18 Francis Ebejer. Il-Malti. 063(1987) (43) click here

19 Nekroloġija : Karmenu Vassallo / K. Ellul Galea. Il-Malti. 063(1987) (44-46) click here

20 Rev. Alfred Michael Previ / C. Galea Scannura. Il-Malti. 063(1987) (46-47) click here

21 Reċensjonijiet. Il-Malti. 063(1987) (48-50) click here

22 Suppliment : Żieda mat-Tagħrif. Il-Malti. 063(1987) (i-viii) click here

Work ongoing


Il-Malti. 64(1988)

01 Tislima lil Karmenu Vassallo / Editorjal. Il-Malti. 064(1988) (1-2) click here

02 Tagħlim il-Lsien Malti fl-Università : Rapport ta' taħdita fil-Kunsill tal-Gvern / K. Vassallo. Il-Malti. 064(1988) (3-7) click here

03 Il-Malti fil-Kunsill tal-Gvern / K. Vassallo. Il-Malti. 064(1988) (8) click here

04 'Il-Għid il-Kbir' / K. Vassallo. Il-Malti. 064(1988) (9-17) click here

05 Poeżija ta' Karmenu Vassallo mogħtija bħala ta' A. Cuschieri. Il-Malti. 064(1988) (18-20) click here

06 Fil-Mewt ta' Karmenu Vassallo / A.F. Attard. Il-Malti. 064(1988) (21) click here

07 Poeżija lil Studenta / R. Spiteri. Il-Malti. 064(1988) (22-25) click here

08 Karmenu Vassallo : Kelli Qalbu akbar Minnu / L. Mizzi. Il-Malti. 064(1988) (26) click here

09 Karmenu Vassallo : Poeta li jibqa' għal dejjem / J. Attard. Il-Malti. 064(1988) (27-30) click here

10 Lil-Karmenu Vassallo / M. Nocholas-Borg. Il-Malti. 064(1988) (31) click here

11 Karmenu Vassallo u l-Ħajja Reliġjuża H.A. Mallia. Il-Malti. 064(1988) (32-33) click here

12 Lil Ħabibi Poeta Karmenu Vassallo / P. Mifsud. Il-Malti. 064(1988) (34-35) click here

13 L-"Għażiż Karmenu..." / E.F. Attard. Il-Malti. 064(1988) (36-37) click here

14 Kemmxejn Dawl Ieħor / J.J. Camilleri. Il-Malti. 064(1988) (38-39) click here

15 Karmenu Vassallo : ħabib sinżier u onest / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 064(1988) (40-41) click here

16 Karmenu Vassallo / A.A. Muscat. Il-Malti. 064(1988) (42-44) click here

17 'Jekk...' ta' Karmenu Vassallo : Nota Stilistika / C. Briffa. Il-Malti. 064(1988) (45-51) click here

18 "Tqattagħomx... żommhom b'Tifkira" / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 064(1988) (52-73) click here

19 Xi Aspetti ta' l-Esperjenza Leopardjana ta' Karmenu Vassallo / O. Friggieri. Il-Malti. 064(1988) (74-88) click here

20 Reżensjoni. Il-Malti. 064(1988) (89-90) click here

Il-Malti. 64(1988)

01 Fejn Aħna? / Editorjal. Il-Malti. 065(1989)1-4(1-2) click here

02 Il-Bikja tal-Masġar / O. Friggieri. Il-Malti. 065(1989)1-4(3-4) click here

03 Mid-Djarju ta' l-Akkademja. Il-Malti. 065(1989)1-4(4-8) click here

04 Ġieh lil Tliet Membri ta' l-Akkademja / C. Galea Scannura. Il-Malti. 065(1989)1-4(9-13) click here

05 Id-Dwejra fuq l-Irdum / Ġ. Zammit. Il-Malti. 065(1989)1-4(14) click here

06 L-Aħħar Għonella / Ġ. Zammit. Il-Malti. 065(1989)1-4(15) click here

07 Ġunju fil-Folklor / Ġ. Cilia. Il-Malti. 065(1989)1-4(16-17) click here

08 Merħba bikom ja Tmenin / Ġ. Pisani. Il-Malti. 065(1989)1-4(18-22) click here

09 Il-Kunsill ta' l-Akkademja (1988-1990). Il-Malti. 065(1989)1-4(22) click here

10 L-Influwenza ta' Dun Karm fil-Letteratura Maltija / A. Massa. Il-Malti. 065(1989)1-4(23-27) click here

11 L-Alfabett ta' l-Għaqda : Ħarsa lura / J.J. Camilleri. Il-Malti. 065(1989)1-4(28-36) click here

12 Ħieh Postali lil Kittieba u Studjużi Maltin / E.F. Attard. Il-Malti. 065(1989)1-4(37-41) click here

13 Tliet Novelli Minsija ta' Ġużè Bonnici / O. Friggieri. Il-Malti. 065(1989)1-4(42-44) click here

14 Fil-Kamra tal-Mejtin / Ġużè Bonnici. Il-Malti. 065(1989)1-4(44-48) click here

15 L-Oħla Kelma! / Ġużè Bonnici. Il-Malti. 065(1989)1-4(48-51) click here

16 Anna Dvorak / Ġużè Bonnici. Il-Malti. 065(1989)1-4(51-53) click here

17 Nekroloġija : Patri Harry Born O.P. / V. Apap. Il-Malti. 065(1989)1-4(55) click here

18 Nekroloġija : Ġużè Cardona / C. Galea Scannura. Il-Malti. 065(1989)1-4(55-57) click here

19 Nekroloġija : Patri Marjanu Vella O.F.M. / D. Mintoff. Il-Malti. 065(1989)1-4(58-60) click here

20 Reċensjoni Ġ. / Cassar Pullicino. Il-Malti. 065(1989)1-4(61-62) click here

Il-Malti. 66(1990)

01 Ħarsa lura u oħra 'l Quddiem / Editorjal. Il-Malti. 066(1990)1-4(1-3) click here

02 Mid-Djarju ta' l-Akkademja. Il-Malti. 066(1990)1-4(3-5) click here

03 Il-Premju Letterarju u s-Sussidji. Il-Malti. 066(1990)1-4(6-7) click here

04 L-Ilsien Malti fil-Lapidi. Il-Malti. 066(1990)1-4(7-8) click here

05 Himno Nacional de Malta / Dun Karm; maqlub għall-Ispanjol minn Kilin. Il-Malti. 066(1990)1-4(8) click here

06 Tifkiriet dwar l-Akkademja / V. Apap. Il-Malti. 066(1990)1-4(9-11) click here

07 Fiż-Żmien li Jien kont Segretarju ta' l-"Għaqda tal-Kittieba tal-Malti" 1940-1948 / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 066(1990)1-4(12-21) click here

08 Ħidma Għalenija / Ġ.A. Cilia. Il-Malti. 066(1990)1-4(22-25) click here

09 Il-Malti [Advertisement]. Il-Malti. 066(1990)1-4(26) click here

10 L-Għaqda tal-Kittieba tal-Malti Għamlet lil Malta Tassew Maltija / Ġ. Pisani. Il-Malti. 066(1990)1-4(27-33) click here

11 Ad Multos Annos! / K. Vella Haber. Il-Malti. 066(1990)1-4(34-39) click here

12 Il-Ġejjieni ta' l-Ilsien Malti / V.V. Barbara. Il-Malti. 066(1990)1-4(40-42) click here

13 Karmenu Vassallo u P. Anatasju Cuschieri, O. Carm. / H.A. Mallia. Il-Malti. 066(1990)1-4(42-44) click here

14 Għanja Lejlija ta' Ragħaj jiġġerra fl-Asja / G. Leopardi. Il-Malti. 066(1990)1-4(45-52) click here

15 Tifkira ta' Żewġ Assedji / J. Zammit Ciantar. Il-Malti. 066(1990)1-4(53-57) click here

16 Vassalli : It-Tnissil ta' Kuxjenza Nazzjonali Maltija / O. Friggieri. Il-Malti. 066(1990)1-4(58-71) click here

17 Reċensjoni. Il-Malti. 066(1990)1-4(72-76) click here

Il-Malti. 67(1991)

01 Jedd l-Ilsien Malti : Għażliet għall-Ġejjieni / Editorjal. Il-Malti. 067(1991)(1-3) click here

02 Mid-Djarju ta' l-Akkademja / J.M.G. Il-Malti. 067(1991)(4-6) click here

03 Cremona u l-Folklor / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 067(1991)(7-15) click here

04 Ninu Cremona u Kitbietu / Ġ. Chetcuti. Il-Malti. 067(1991)(16-21) click here

05 Dr. Antonio Cremona bħala Filologu u Grammatiku / Ġ. Aquilina. Il-Malti. 067(1991)(22-26) click here

06 Xi Rqaqat oħra dwar l-Alfabet ta' l-Għaqda / J.J. Camilleri. Il-Malti. 067(1991)(27-31) click here

07 L-Alfabet ta' l-Għaqda u Ninu Cremona : ħarsa oħra lura / Ġ. Cassar Pullicino. Il-Malti. 067(1991)(32-44+cov.e) click here

08 Reċensjoni. Il-Malti. 067(1991)(44) click here

09 Nekroloġija : Dun Frans Camilleri. Il-Malti. 067(1991)(45-46) click here

Il-Malti. 68(1992)

01 Aġġornament tat-Tagħrif fuq il-Kitba Maltija (1924) : Edizzjoni Speċiali. Il-Malti. 068(1992)(1-20) click here

Il-Malti. 69(1993)

01 Editorjal. Il-Malti. 069(1993)(i-iv) click here

02 Il-Werrej. Il-Malti. 069(1993)(ii) click here

03 Bir ; Tixjin ; Arlekkin / A. Mizzi. Il-Malti. 069(1993)(1-3) click here

04 Il-Vjaġġi u l-Mużika fl-Għar ta' l-Enimmi / P. Serracino Inglott. Il-Malti. 069(1993)(4-8) click here

05 Il-Fanal / G. Zammit. Il-Malti. 069(1993)(9-10) click here

06 Nida / Ġ. Borg. Il-Malti. 069(1993)(10) click here

07 Lampara / J. Buttigieg. Il-Malti. 069(1993)(11) click here

08 Il-Prietki ta' Dun Xand Cortis / Ġ. Mifsud. Il-Malti. 069(1993)(12-19) click here

09 Tema bil-Kompjuter ; Ardabjola / M. Azzopardi. Il-Malti. 069(1993)(20-21) click here

10 Il-Biża' tal-Griegi / F. Sammut. Il-Malti. 069(1993)(22-26) click here

11 Pariġi / O. Friggieri. Il-Malti. 069(1993)(27) click here

Remark: No issues of Il-Malti were published in 1994 and 1995.


Il-Malti. 70(1996)

01 Editorjal. Il-Malti. 070(1996)(i-ii) click here

02 Werrej. Il-Malti. 070(1996)(ii) click here

03 In-Naska / F. Sammut. Editorjal. Il-Malti. 070(1996)(1-8) click here

04 Is-Sewwa ; Ewnuki / C. Calleja. Il-Malti. 070(1996)(8) click here

05 Osanna / Ġ. Zammit. Il-Malti. 070(1996)(9) click here

06 Talba / C. Calleja. Il-Malti. 070(1996)(10)Arzella ċkejkna ; Niġi lura / Ġ. Borg. Il-Malti. 070(1996)(10) click here

07 Arzella ċkejkna ; Niġi lura / Ġ. Borg. Il-Malti. 070(1996)(10) click here

08 Dal-ġranet twal mingħajrek ... philip / D. Micallef-Chritien. Il-Malti. 070(1996)(11) click here

09 Raqdet il-Belt / L. Sciberras. Il-Malti. 070(1996)(12) click here

10 Imramma / A. Marshall. Il-Malti. 070(1996)(12) click here

11 San Ġwann tas-Salib Poeta Tal-Poeti / Ġ. Peresso. Il-Malti. 070(1996)(13-15) click here

12 Saġġ dwar "Mal-Ħmura tas-Silla" ta' Lino Spiteri / D. Massa. Il-Malti. 070(1996)(16-22) click here

Il-Malti. 71(1997)

01 Editorjal. Il-Malti. 071(1997)(i-vi) click here

02 Il-Werrej. Il-Malti. 071(1997)(ii) click here

03 Il-Moviment Qawmien Letterarju : Tletin Sena Wara / A. Mizzi. Il-Malti. 071(1997)(1) click here

04 Tliet Battuti mhux Kompluti ; Ittra ta' Mara Ħalliema / M. Azzopardi. Il-Malti. 071(1997)(2-3) click here

05 Imħabba Sewda : xenqiet il-baħar ; Naf Tifel / Ġ. Borg. Il-Malti. 071(1997)(3-4) click here

06 Metaforosi ; Bħan-Nar tal-Festi / A. Degabriele. Il-Malti. 071(1997)(4-5) click here

07 Temporale ; Foresti-Xita / V. Fenech. Il-Malti. 071(1997)(6) click here

08 Qamar tal-Vikingi ; Pakket Nru. 49 / C. Flores. Il-Malti. 071(1997)(7-8) click here

09 Il-Bieb Imsakkar ; Kull Ħolma Tqila / O. Friggieri. Il-Malti. 071(1997)(8-9) click here

10 Wara l-Bwieb tal-Ħġieġ / R. Mahoney. Il-Malti. 071(1997)(9-11) click here

11 Femminista ; Vudu / A. Marshall. Il-Malti. 071(1997)(11-12) click here

12 Serp / D. Massa. Il-Malti. 071(1997)(13) click here

13 M 42: Saif u Riġel / D. Massa. Il-Malti. 071(1997)(14) click here

14 Blanzun ; Tifsir / A. Mizzi. Il-Malti. 071(1997)(15-16) click here

15 Is-Snin / F. Sammut. Il-Malti. 071(1997)(17-19) click here

16 Stqarrija ; ġungla / P. Sciberras. Il-Malti. 071(1997)(19-20) click here

17 Saġġ fuq Diaspora ta' Albert Marshall / D. Massa. Il-Malti. 071(1997)(21-26) click here

Il-Malti. 72(1998)

01 Editorjal. Il-Malti. 072(1998)(i-ii) click here

02 Il-Werrej. Il-Malti. 072(1998)(ii) click here

03 Il-Malti : Lingua Punica jew Lingua Arabica? : Aspetti tad-Diskussjoni internatzzjonali li kien hemm lejn tmien is-Seklu Tmintax u l-bidu tas-Seklu Dsatax / T. Freller; maqlub minn A. Mizzi. Il-Malti. 072(1998)(1-7) click here

04 Il-Qawwa tal-Malti / C. Briffa. Il-Malti. 072(1998)(8-10) click here

05 Insellmu lil Min Ħalliena / C. Briffa. Il-Malti. 072(1998)(11-16) click here

06 Manuel Nicholas-Borg : poeta Malti-Awstraljan / R. Bovingdon. Il-Malti. 072(1998)(17-20) click here

07 Destin ; Uċuħ ; Xewqat / C. Coleiro. Il-Malti. 072(1998)(21) click here

08 Mill-Imgħoddi. Il-Malti. 072(1998)(22) click here

09 Nintervistaw lil Ġorġ Pisani / C. Briffa. Il-Malti. 072(1998)(23-24) click here

10 Għar Dalam ; Poeżija / Ġ. Borg. Il-Malti. 072(1998)(24) click here

11 Kumpliment lil Ilsienna / C. Briffa. Il-Malti. 072(1998)(25-28) click here

12 Miju Mekkek ta' l-Iljade / V. Xuereb. Il-Malti. 072(1998)(29-34) click here

13 Wirt Battal / P. Sciberras. Il-Malti. 072(1998)(34) click here

14 Naf Tifel ; Mħabba Sewda / Ġ. Borg. Il-Malti. 072(1998)(35) click here

15 Durham 11.5.96 / J. Friggieri. Il-Malti. 072(1998)(36) click here

16 Data base / P. Sciberras. Il-Malti. 072(1998)(36) click here

17 Ipokrezija / J. Buttigieg. Il-Malti. 072(1998)(37) click here

18 Mid-Djarju tat-Tarzna / P. Sciberras. Il-Malti. 072(1998)(38) click here

Il-Malti. 73(1999)

01 Editorjal. Il-Malti. 073(1999)(i-ii) click here

02 Il-Werrej. Il-Malti. 073(1999)(ii) click here

03 Kliem bil-Malti fi Priedka bit-Taljan / L. Cachia. Il-Malti. 073(1999)(1-4) click here

04 Jesu Dulcis Memoria ; trad. / P. Galea Curmi. Il-Malti. 073(1999)(4) click here

05 L-Awto-Ġudizzju : Nota fuq l-Għasfur taċ-Ċomb ta' Oreste Calleja / C. Briffa. Il-Malti. 073(1999)(5-7) click here

06 Ewnuki ; Is-Sewwa / C. Calleja. Il-Malti. 073(1999)(7) click here

07 Priedka bi Kliem u Siltiet bil-Malti Qadim u Mirqum / M. Fsadni. Il-Malti. 073(1999)(8-14) click here

08 Ir-Regoli tal-Kitba tal-Malti / M. Mifsud. Il-Malti. 073(1999)(15-21) click here

09 Insellmu ..... / L. Cachia. Il-Malti. 073(1999)(22-25) click here

10 Sagrifiċċju / C. Calleja. Il-Malti. 073(1999)(25) click here

11 Epigrammi / J.J. Camilleri. Il-Malti. 073(1999)(26) click here

12 Ħajku / O. Friggieri. Il-Malti. 073(1999)(27-28) click here

13 Għal Ġorġ Pisani / J. Zammit Tabona. Il-Malti. 073(1999)(28) click here

14 Ibqa' Int Miegħi / H.F. Lyte; trad. P. Galea Curmi. Il-Malti. 073(1999)(29) click here

15 L-Aħħar Għalqa / L. Sciberras. Il-Malti. 073(1999)(30) click here

Il-Malti. 74(2000)

01 Il-Werrej. Il-Malti. 074(2000)(3-5) click here

02 Messaġġ mill-President ta' Malta, il-Prof. Guido de Marco. Il-Malti. 074(2000)(7-8) click here

03 L-Importanza tal-Lingwi fid-Dinja / Editorjal; C. Briffa. Il-Malti. 074(2000)(10-12) click here

04 Karmenu Vassallo : Il-Lirika tat-Turment Eżistenzjali / O. Friggieri. Il-Malti. 074(2000)(15-26) click here

05 L-Istrateġija Psikostilistika f'Dun Karm / C. Briffa. Il-Malti. 074(2000)(27-46) click here

06 Profil ta' l-Estetika Letterarja Maltija / J. Attard. Il-Malti. 074(2000)(47-58) click here

07 Miju Mekkek ta' l-Ilijade / V. Xuereb. Il-Malti. 074(2000)(59-64) click here

08 Riflessjonijiet fuq il-Letteratura tas-Seklu Għoxrin / O. Friggieri. Il-Malti. 074(2000)(65-68) click here

09 L-Ortografija / C. Azzopardi. Il-Malti. 074(2000)(71-89) click here

10 L-Ismijiet ta' l-Elementi Kimiċi bil-Maltin / A. Vella. Il-Malti. 074(2000)(90-91) click here

11 Is-Semantika / T. Zarb. Il-Malti. 074(2000)(92-98) click here

12 Il-Kultura u l-Lingwa / Ġ. Mifsud Chircop. Il-Malti. 074(2000)(99-101) click here

13 L-Għaqdiet tal-Malti gahd hemm bżonnhom / A. Massa. Il-Malti. 074(2000)(105-106) click here

14 Analiżi tat-Temi ttrattati fil-Kotba tal-Proża fis-Sillabu tas-Sekondarja / S. Callus. Il-Malti. 074(2000)(107-111) click here

15 It-Tagħlim u t-Tisħiħ tal-Malti bil-Mezzi Moderni / C. Briffa. Il-Malti. 074(2000)(112-113) click here

16 Ġużè Muscat-Azzopardi : Bejn Storja, Rakkont u Patrijottiżmu Malti / A. Agius Muscat. Il-Malti. 074(2000)(116-121) click here

17 Il-Ħidma ta' Saydon / A. Sammut. Il-Malti. 074(2000)(122-137) click here

18 Ġanni A. Cilia (1904-1999) : Bniedem li ħadem mingħajr ebda interess / L. Abela. Il-Malti. 074(2000)(138-144) click here

19 Wallace P. Gulia (1926-2000). Il-Malti. 074(2000)(145) click here

20 J. Agius Ruggier / C. Briffa. Il-Malti. 074(2000)(146) click here

21 Infaħħru b'Ġieħ! / E.F. Attard. Il-Malti. 074(2000)(147-150) click here

22 Reċensjonijiet. Il-Malti. 074(2000)(153-171) click here

23 L-Ortografija tal-Malti Tmenin Sena Wara / L. Cachia. Il-Malti. 074(2000)(175-177) click here

24 Mill-Ħidma tal-Kunsill ta' l-Akkademja / C. Azzopardi. Il-Malti. 074(2000)(178-180) click here

25 Kummisjoni Lingwa fi ħdan l-Akkademja tal-Malti : Rapport ta' Ħidma. Il-Malti. 074(2000)(181-186) click here

26 Flus Lura / C. Clews. Il-Malti. 074(2000)(188-190) click here

27 Afrika / O. Friggieri. Il-Malti. 074(2000)(190-191) click here

28 5 ta' Ottubru 1798 : Ir-Rewwixta taż-Żabbarin kontra l-Franċiżi / A. Mizzi. Il-Malti. 074(2000)(192-194) click here

29 Durham / J. Friggieri. Il-Malti. 074(2000)(194) click here

30 Tifkiriet : Għand Majsi l-Parrukkier / M. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 074(2000)(195-202) click here

31 Jacqueline / C. Azzopardi. Il-Malti. 074(2000)(202) click here

32 Is-Sibt 29 ta' Marzu 1986 / A. Massa. Il-Malti. 074(2000)(203) click here

33 Lill-Għasfur / N. Vella Apap. Il-Malti. 074(2000)(204) click here

34 Nixtieq nibki / J. Caruana. Il-Malti. 074(2000)(205) click here

35 Imbierka s-Sapjenza : Skeċċ ta'/ C. Clews. Il-Malti. 074(2000)(206-210) click here

36 Par Għajnejn fid-Dlam / V.V. Barbara. Il-Malti. 074(2000)(211-214) click here

37 Iż-Żmien u l-Bniedem : Essay ta' / P.J. DeBono. Il-Malti. 074(2000)(215-219) click here

38 Dixx ta' l-Istejnles Stil / P.P. Borg. Il-Malti. 074(2000)(220-223) click here

39 Nota Bene / S. Grech. Il-Malti. 074(2000)(224) click here

40 Ħitan / A. Degabriele. Il-Malti. 074(2000)(225) click here

41 Data base / P. Sciberras. Il-Malti. 074(2000)(225) click here

42 Freddie Mercury : ĠIEĦ / C. Briffa. Il-Malti. 074(2000)(226) click here

43 Ħolma / J. Bugeja. Il-Malti. 074(2000)(226) click here

44 L-Imsiebaħ Firxu d-Dwal / E.F. Attard. Il-Malti. 074(2000)(227) click here

45 Żamma / M. Cassar. Il-Malti. 074(2000)(228) click here

46 Awtur tal-Baħar / C. Bezzina. Il-Malti. 074(2000)(229) click here

47 Nixxiegħa tal-Kuxjent minn Triq Ħas-Sajjied Birkirkara / T. Zarb. Il-Malti. 074(2000)(230-232) click here

48 Ċfuf u Żigarelli / Ġ. Borg. Il-Malti. 074(2000)(232) click here

49 Taħt is-Saffi Tqal / Ġ. Borg. Il-Malti. 074(2000)(323) click here

50 Fil-Lejl li Kiber Miegħi / Ġ. Borg. Il-Malti. 074(2000)(233) click here

Il-Malti. 75(2001)

01 Il-Werrej. Il-Malti. 075(2001)(3-5) click here

02 Il-Membri Ta' l-Akkademja. Il-Malti. 075(2001)(6) click here

03 Il-Messaġġ tal-Prim Ministru, Dr Eddie Fenech Adami : Il-Ħtieġa ta' Awtorità Waħda. Il-Malti. 075(2001)(7-8) click here

04 Il-Messaġġ tal-Kap ta' l-Oppożizzjoni, Dr Alfred Sant : L-Isfidi Quddiem l-Ilsien Malti. Il-Malti. 075(2001)(9-10) click here

05 Il-Ħidma ta' l-Akkademja / L-Editorjal. Il-Malti. 075(2001)(12-16) click here

06 Il-Poeżija ta' Daniel Massa : It-tiftixa ta' tfulija dejjiema / O. Friggieri. Il-Malti. 075(2001)(18-24) click here

07 Il-Mara fil-Letteratura tal-Kittieba Għawdxin / C. Cachia. Il-Malti. 075(2001)(25-48) click here

08 L-Ilsien Malti fix-Xandir, fil-Ġurnali u fir-Rivisti Maltin / J. Flsk. Il-Malti. 075(2001)(50-53) click here

09 Is-Sitwazzjoni Lingwistika f'Għawdex / C. Cachia. Il-Malti. 075(2001)(54-64) click here

10 Il-Malti fl-Edukazzjoni / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(66-67) click here

11 L-Aħħar Intervista mal-Professur Ġużè Aquilina / A. Cassar. Il-Malti. 075(2001)(68-72) click here

12 Biex Infakkru / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(74-75) click here

13 Il-Professur Dun Ġużepp Calleja / A. Massa. Il-Malti. 075(2001)(76-78) click here

14 Il-Ħidma ta' l-Akkademja tal-Malti favor l-Ilsien Malti / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(80-91) click here

15 Id-Dokument Konsultattiv dwar l-Ilsien Malti fix-Xandir maħruġ mill-Awtorità tax-Xandir / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(92-93) click here

16 Tnedija tat-Tipa Maltija / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(94) click here

17 Politika dwar il-Lingwa Maltija u l-Letteratura Tagħha / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(95-100) click here

18 Kavallier / S. Grech. Il-Malti. 075(2001)(102) click here

19 Tiġrib / T. Aquilina. Il-Malti. 075(2001)(102) click here

20 Kapella Pprofanata / Ġ. Borg. Il-Malti. 075(2001)(103) click here

21 Leħħiet / P. Aquilina. Il-Malti. 075(2001)(103-104) click here

22 Fir-Raqda Ħadra / C. Calleja. Il-Malti. 075(2001)(104) click here

23 Epigrammi : X'Dinja Din! / J.J. Camilleri. Il-Malti. 075(2001)(104) click here

24 Karnival 1999 (Għawdex) / J.M. Attard. Il-Malti. 075(2001)(105) click here

25 Ħarsti lejn l-art / Ġ. Zammit. Il-Malti. 075(2001)(106) click here

26 Lill-Mewt / J. Zammit Tabona. Il-Malti. 075(2001)(106) click here

27 Tifkira / L. Sciberras. Il-Malti. 075(2001)(107) click here

28 Il-Pitirross / K. Vella Haber. Il-Malti. 075(2001)(107-108) click here

29 Lill-Irġiel Miżżewġa / Ġ.A. Cilia. Il-Malti. 075(2001)(108-109) click here

30 Meta Hamlet u l-Fjuri Eterni Jiltaqgħu / D. Micallef. Il-Malti. 075(2001)(109-110) click here

31 It-Tren Iżomm il-Ħin / P. Aquilina. Il-Malti. 075(2001)(110-111) click here

32 Kemm tiswa tarbija? : Novella ta' / Ġ. Mallia. Il-Malti. 075(2001)(112-114) click here

33 Jien Naf / J.J. Cremona. Il-Malti. 075(2001)(115) click here

34 Odessa ; L-Isptar ; Agunija ; Milied XXI / C. Coleiro. Il-Malti. 075(2001)(115-118) click here

35 Entużjażmu ; Londra / C. Briffa. Il-Malti. 075(2001)(118-119) click here

36 Dal-Ġebel Kbir / E. Attard. Il-Malti. 075(2001)(119) click here

37 Lit-Teatru Rjal / M. Mifsud Bonnici. Il-Malti. 075(2001)(120-121) click here

38 Fl-Ewropa Magħquda / D. Micallef. Il-Malti. 075(2001)(121-122) click here

39 Fil-Mewt ta' Ġorġ Pisani / C. Cachia. Il-Malti. 075(2001)(122-123) click here

40 Lejl id-19 ta' Diċembru / C.B. Spiteri. Il-Malti. 075(2001)(123) click here

41 Kont Waħdi / S. Gatt. Il-Malti. 075(2001)(124) click here

42 Imħabbti / N. Micallef. Il-Malti. 075(2001)(124-125) click here

43 Xi Ġralek, Ma? ; Anki t-Tislima ; Fuq Xifer Nimxu ; Afrika / O. Friggieri. Il-Malti. 075(2001)(125-128) click here